České straky v plné kráse

V rámci 2. celostátní výstavy dojeného skotu se na PragaAgro 2002 nepředstavili pouze černostrakaté krasavice, ale hned první den výstavy ovládly předvadiště krávy červené barvy, tedy českého strakatého plemene. Ačkoliv jejich kolekce nebyla tak početná jako holštýnská, kvalitou určitě nezaostávala.

„Výstava v Letňanech se tradičně koná přibližně měsíc po národní výstavě českého strakatého skotu v Radešínské Svratce, proto zde není toto plemeno tak početně zastoupeno. Přítomná zvířata přesto důstojně reprezentují českou strakatou populaci,“ řekl Ing. Jaroslav Vetýška, ředitel Svazu chovatelů českého strakatého skotu. Letos se zde sešlo celkem 25 dojnic, tři kolekce jalovic, krávy s telaty ze systému BTPM, plemenný býk a kolekce vykrmovaných býků. O kvalitě předváděných zvířat svědčí i statistické údaje: šestnáctičlenná skupina starších krav nadojila v průměru na maximální laktaci 7524 kg mléka s obsahem 3,55 % bílkovin a 4,08 % tuku, což výrazně převažuje standard užitkovosti pro toto plemeno. Rovněž prvotelky dosáhly průměrného nádoje při prvním měření po otelení 25,2 kg s obsahem 3,64 % bílkovin, z čehož je patrný dobrý genetický potenciál mladých zvířat i pro produkci mléka.
Hodnotitel Ing. František Hřeben ocenil především velkou vyrovnanost předváděných zvířat. Absolutní vítězkou a vítězkou kategorie mladých krav i nositelkou ocenění za nejlepší vemeno se stala kráva č. 000123390503 po německém býku Honerovi HG 149, chovatel ALA Řepníky, a. s., která vyniká pevnou horní linii, dobrou hloubkou těla, vynikajícím utvářením vemene – upnutí zadních a předních čtvrtí a zvláště výrazný závěsný vaz. Kategorii starších krav dominovala dojnice č. 000123140503, po švýcarském býkovi Tano-ET RDA 203, pocházející rovněž z a. s. ALA Řepníky. Kráva je velkého tělesného rámce, dojnějšího užitkového typu s velmi dobrou hloubkou hrudníku, prostorným středotrupím a velmi dobře utvářeným vemenem,
Kráva s nejvyšší produkcí bílkovin za laktaci č. 000049563264 pochází z VOD Kámen a na své maximální IV. laktaci nadojila 9318 kg mléka s obsahem 3,84 % a množstvím 358 kg bílkovin. Cena za vítěznou kolekci jalovic putovala do AZ Holding, a. s., Rovečné, titul Miss sympatie a pohár věnovaný naším vydavatelství si z kolbiště odnesla kráva č. 000077986264 z VOD Kámen.
„Všem zúčastněným vystavovatelům českého strakatého jsme jako svaz udělili čestné uznaní za účast na výstavě, protože letošní nabitý výstavní program jim rozhodně práci neulehčil,“ uvedl na závěr ředitel svazu. „Výstavy nejsou pro chovatele žádnou pouťovou atrakcí, ale především hodnocením jejich těžké práce, ale i práce šlechtitelů, plemenářských organizací a svazů chovatelů. V Letňanech se předvedla velmi kvalitní kolekce zvířat českého strakatého plemene a opět ukázala, že naše populace krav by byla konkurenceschopná i při mezinárodním měření sil.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *