09.10.2003 | 11:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

České technologie dobývají svět

Nepříznivý vývoj farmářských cen prasat za prvních osm měsíců letošního roku negativně ovlivnil ekonomiku jejich chovu. V důsledku špatného toku peněz pak chyběly mnohým zemědělcům finanční zdroje na nezbytné investice, ale i splácení úvěrů, což ohrozilo řadu společností, které dodávají chovatelům stájové technologie a na uskutečněných projektech se finančně podílejí.

Jak tento problém řešila společnost Agrico Třeboň, která na českém trhu převzala pozici globálního hráče v oblasti stájových technologií pro chov a výkrm prasat? Nejen o tom jsme si na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích povídali s jejím ředitelem Františkem Šedivým a vedoucím prodeje Ing. Michalem Karmazínem.
Finanční zdraví zárukou stability
„V důsledku nepříznivého vývoje farmářských cen prasat na tuzemském trhu došlo zákonitě i v naší společnosti ke snížení obratu,“ řekl nám hned v úvodu František Šedivý. „Tento propad jsme ale nahradili exportem především do zemí Evropské unie, zejména Belgie, Nizozemska a Německa: za první čtvrtletí letošního roku jsme vyvezli přibližně sedmdesát procent naší produkce. Díky stabilitě exportu se tok peněz nenarušil, i když jsme byli nuceni u našich klientů přistoupit – právě z důvodu ztráty jejich tržeb – na splátkový kalendář. Společnost Agrico se již několik let stabilně vyvíjí, její finanční zdraví je pravidelně prověřováno audity a celkové hospodaření směrujeme k tomu, aby se vytvářely fondy pro další spoluúčast na financování zákaznických projektů. V současné době využívá různé typy financování a rozklad plateb více než osmdesát procent našich zákazníků.“
V průběhu letošního pololetí založila třeboňská společnost dceřiné společnosti v Srbsku a na Ukrajině, v současné době zakládá třetí dceřinou společnost v Rusku. Další smluvní vztahy navázala s Běloruskem a Chorvatskem. „K založení dceřiných společnosti nás vedlo několik důvodů,“ pokračuje F. Šedivý. „Především jsme na tamních trzích nenalezli spolehlivého partnera, kterému bychom mohli náš sortiment výrobků svěřit. Také chceme mít kontrolu nad tím, jakým způsobem bude naše produkce prodávána a za jaké peníze. U dealera bychom jen obtížně mohli ovlivňovat cenovou politiku. Zjednodušeně řečeno, jde nám o image firmy, kterou úspěšně budujeme již více než deset let.“ O cestě na západní trhy prostřednictvím dceřiných společností zatím Agrico neuvažuje. „Tam je dostatek seriózních, osvědčených partnerů, jejichž prostřednictvím můžeme naše zařízení prodávat a posilovat tak pozici globálního hráče nejen v České republice, ale v celé Evropě. Při výrobě standardizovaného výrobku totiž vůbec nerozlišujeme, jestli jde na tuzemské, západní nebo východní trhy. Usilujeme o to, aby zařízení z Agrica Třeboň mělo vždy a všude špičkovou kvalitu,“ dodává František Šedivý.
Další krok k uživatelskému pohodlí
Nebyla by to třeboňská společnost Agrico, aby na mezinárodní veletrh nepřišla s novinkami. V Českých Budějovicích představila zařízení Agrialarm, které upozorňuje chovatele na mezní stavy a poruchy u všech technologických systémů ve stáji. „Tento zcela český výrobek nejdříve signalizuje na akustickém či světelném zařízení v kanceláři zootechnika, že se děje něco nad rámec normálního provozu,“ vysvětluje nám princip nového systému ing. Michal Karmazín. „Pokud na podnět řídící jednotky nikdo v určité časové prodlevě nereaguje, je v systému naprogramováno několik čísel mobilních telefonů, na něž Agrialarm s vlastním zdrojem energie vyšle SMS zprávu o tom, že je něco v nepořádku. Ať již s elektrickou sítí, vzduchotechnikou, krmným systémem nebo se zabezpečením objektu. Systém má i zpětnou vazbu. Od televize, z restaurace či z postele se lze prostřednictvím mobilního telefonu zpětně dotazovat na funkce jednotlivých technologických systémů ve stáji, například zkontrolovat intenzitu větrání, teploty v jednotlivých sekcích, otevření dávkovačů krmné linky, zda nebyla otevřená vrata či narušen venkovní plášť objektu a podobně.“
O toto univerzální zařízení, které lze použít u jakékoli stájové technologie, je mezi chovateli obrovský zájem. Obzvlášť, když se cenová relace pohybuje jen v řádu několika desítek tisíc korun.
Technologie pro menší i velké farmáře
V souvislosti s exportem se v Třeboni začal vyrábět nový typ samopoutací individuální klece pro jalové a zapouštěné prasnice. Sama prasnice ovládá speciální mechanismus tak, aby mohla být fixována a nerušena při přijmu krmiva, nebo naopak může být klec cíleně otevřena a pak slouží jako kombi box. Zadní část branky je uzpůsobena pro automatickou inseminaci bez účasti člověka. A proč je o toto zařízení zájem především na zahraničních trzích? „Na západě mnoho farmářů přechází na třítýdenní reprodukční cyklus, kdy se větší skupina prasnic naráz odstavuje, inseminuje a oprasí, což je výhodné pro menší chovatele, kteří využívají vlastní pracovní sílu. Rytmus farmy si přizpůsobují svému osobnímu volnu. U nás jsou zpravidla farmy zavedeny na směnový systém a týdenní reprodukční cyklus a jednorázová inseminace se až tak nevyužívá,“ vysvětlil nám ing. Karmazín.
Naopak pro všechny chovatele u nás i v zahraničí je určeno zařízení ke snižování stájové teploty. Zejména v letošním velice teplém roce se osvědčily jak mobilní zmlžovače s rotačními hlavicemi, tak stacionární zmlžovače v podobě vysokotlakých rozvodů a zmlžovacích trysek. Volba odlišných technologií závisí na místním principu použité vzduchotechniky. Dosavadní praxe prokázala, že přehřátím zvířat se snižuje užitkovost až o deset procent. Zmlžovače z výrobního programu společnosti Agrico těmto negativním dopadům zabraňují.
Od prasat k pstruhovitým rybám
Z předešlého je zřejmé, že k ekonomické stabilitě společnosti Agrico přispívá také stále se rozšiřující portfolio výrobků. Svědčí o tom i další novinka na českém trhu, která se výjimečně netýká chovu prasat, i když něco společného s nimi má. Řada chovatelů prasat zná krmení Spotmix od firmy Schauer s rotujícím rozdělovačem. Modifikované zařízení Spotmix dnes firma Schauer vyrábí i pro přesné krmení pstruhovitých ryb. Centrálním krmným zařízením je možné namíchat a rozdělit minimální množství krmiva, např. pro potěr ve žlabech, stejně jako zásobovat vzdálené rybníky malým množstvím krmiva vícekrát denně. Zařízení Spotmix přesně naváží jednotlivé krmené komponenty, zamíchá je a krmnou dávku rozděluje prostřednictvím počítače a tlaku vzduchu na krmná místa vzdálená až 700 m. Odpovídající krmivo a intervaly mohou být optimálně přizpůsobeny přijmu ryb, teplotě vody a obsahu kyslíku. „První zkušenosti prokázaly, že přestože toto precizní automatické krmení není levné, je vysoce rentabilní. A proto s ním také přicházíme na náš trh,“ dodává závěrem ředitel třeboňské společnosti Agrico František Šedivý.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down