20.09.2002 | 11:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Cesta mezi nejlepší je složitá, ale nikoliv neschůdná

Ocenění „Farma roku“, které letos poprvé uděluje Asociace soukromého zemědělství ČR, našlo svého nositele nedaleko od Prahy, a to na farmě rodiny Poláčkových v Holi u Velkých Přílep. Kromě opravdu dynamického rozvoje farmy je zajímavá i ta skutečnost, že ani jeden z majitelů farmy neměl před rokem 1989 se zemědělstvím prakticky nic společného.

Majitel farmy Oldřich Poláček je původním povoláním elektromechanik, jeho manželka učitelka. Zemědělské kořeny však v rodině jsou, a to dosti hluboké. Nejstarší písemné památky – účetní knihy zdejšího hospodářství, pocházejí z roku 1799, kdy na Holi hospodařil Tomáš Poláček, jeden z prapředků dnešního majitele. V roce 1989, kdy Poláčkovi dostali místo kvetoucího statku zpět ruinu, tedy bylo možné na zemědělskou tradici rodiny navazovat, ale nebylo to tak jednoduché.
„Zpočátku jsme vůbec neuvažovali o tom, že bychom zde mohli znovu hospodařit,“ vysvětluje Oldřich Poláček. „Použitelné prostory jsme pronajali na sklady, ale byli s tím jenom problémy.“ Na přelomu let 1990 a 1991 tak padlo rodinné rozhodnutí: Budeme hospodařit. A tak Poláčkovi začínali s 37 ha a 20 kravami restituovanými po dědečkovi. Již po roce se ovšem ukázalo, že takto malá farma není cestou, kterou se chtějí její majitelé do budoucna ubírat. Postupem let se tedy přibíraly hektary, na zelené louce bylo nutné postavit nový kravín s volným, boxovým ustájením, přikoupili se krávy a zdálo se, že v roce 1995 je farma se 150 ha a 60 kravami s užitkovostí kolem 6500 kg mléka připravena ke správnému rozjezdu.

Rozvoj na pokračování
Ale ani to Oldřichu Poláčkovi nestačilo a právě v roce 1995 se rozhodl pro radikální změnu. Stávající stádo dojnic prodal a dovezl 50 vysokobřezích holštýnských jalovic z Německa, které se do čtyř měsíců otelily a jejich průměrná užitkovost na I. laktaci se pohybovala kolem 8500 kg mléka. Majitel farmy dlouho neváhal, vzal si od banky úvěr, postavil druhý kravín a dovezl z Německa dalších 30 jalovic. V současné době tvoří stádo 85 holštýnských dojnic, dohromady s odchovávanými jalovicemi je to 150 kusů dobytka. Telata-býčci se prodávají ve věku dvou měsíců, pouze jde-li rodokmenově o kvalitního býka s možností uplatnění v plemenitbě, nechává se ve stádě do jednoho roku. Z celkového počtu 40 až 45 odchovaných jalovic ročně jich přibližně 20 zůstává na farmě pro obnovu stáda a zbytek jde na prodej.
Obhospodařovaná výměra farmy dnes činí 310 ha zemědělské půdy, v živočišné a rostlinné výrobě pracuje celkem šest lidí. Rostlinná výroba zabezpečuje veškerá potřebná krmiva pro skot - Poláčkovi pěstují řepku, ječmen, pšenici, cukrovou řepu, kukuřici i vojtěšku. Pro skot nakupují pouze minerálně-vitamínové doplňky, sóju a řepkový šrot. Výživě skotu věnují skutečně značnou pozornost. Není divu, při průměrné užitkovosti v loňském kontrolním roce 9600 kg mléka s obsahem tuku 4,03 % a bílkovin 3,26 % a s velmi dobrými reprodukčními ukazateli (podíl březosti po I. inseminaci dosahuje v celém stádě 63 %) je bezchybné péče o dojnice opravdu zapotřebí.

Kvalitní objemná krmiva šetří náklady
„Když se nám podaří udělat kvalitní objemná krmiva, značně ušetříme na minerálně-vitamínových doplňcích a různých jiných přísadách krmiv,“ sděluje mi svoji filozofii Oldřich Poláček. Kvalitnímu objemu přičítá rovněž již zmíněné velmi dobré reprodukční ukazatele při vysoké užitkovosti. Dojnicím se celoročně zkrmuje konzervované krmivo – kukuřičná siláž a vojtěšková senáž. K uskladnění siláží slouží na Holi silážní jámy, pro senáže zde používají již pět let technologii AG-Bag. Dříve se na farmě senáž uskladňovala v kulatých balících, jejichž množství ovšem každoročně převyšovalo uskladňovací kapacitu. „Nyní se nám do jednoho vaku vejde 550 balíků, je to velká úspora místa, ale i finanční. Pro vaky nepotřebujeme například provázek a takové množství fólie.“ Podle slov majitele farmy se značně zrychlilo i zkvalitnilo samotné senážování. Porost se sklízí najednou, jeden či dva dny se na poli seká, další den se již plní vaky. Ty mají průměr 2,7 m, tedy poměrně malou oxidační plochu, farmář rovněž oceňuje hermetické uzavření balíků. Zdejší AG-Bag však není nedostupný ani okolním farmářům – ročně zde jako službu vyrobí dalších 30 balíků.
Kromě nejnovějšího ocenění „Farma roku“ sbírají na Holi i ocenění svých dojnic na různých výstavách. Bude počet krav a hektarů do budoucna vzrůstat, nebo je nynější stav pro majitele uspokojivý? „Rozhodně chci zvyšovat užitkovost, ale ne stavy krav,“ uvažuje Oldřich Poláček „Stávající stáje jsou plné a nechci přistavovat další. Farma Hole je jednou rodinná a nechci z ní dělat žádný gigant. Koneckonců jsme v blízkosti turisticky zajímavých míst a tak je potřebná i údržba krajiny – prořezávání stromů okolo cest, údržba mezí, vysekávání příkopů. Na to bychom při velkých rozlohách pozemků určitě neměli čas a to by byla škoda.“

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down