05.06.2007 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Čeští včelaři mohou vyrábět biomed

I čeští včelaři již mohou produkovat biomed. Umožnila jim to Státní veterinární správa ČR, když stanovila podmínky ošetření a léčby včelstev na varroázu v ekologickém zemědělství. Pokyn platí již pro tuto sezónu.
Med od českých včelařů je již tradičně hodnocen jako vysoce kvalitní a svými vlastnostmi může konkurovat nebo spíše převyšuje med, který se do České republiky dováží. Některá léčiva, která se plošně používají k tlumení varroázy, však nespadají do skupiny látek povolených v ekologickém hospodaření. Proto Státní veterinární správa ČR (SVS) vydává na základě zákona č. 242/2000 Sb., v platném znění a nařízením Rady (ES) č. 2092/91, o ekologickém zemědělství, alternativu pro včelaře, kteří chtějí produkovat biomed.

Pravidla jsou náročná
Produkce biomedu je podmíněna splněním náročných pravidel. Tyto podmínky jsou stanoveny nařízením rady (ES) č. 2092/91, o ekologickém zemědělství, a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin. V návaznosti na toto nařízení je upraven i zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Nařízení Rady (ES) č. 2092/2001 ukládá také pravidla pro prevenci a léčbu včelstev v rámci ekologického zemědělství a právě tato pravidla doposud značně komplikovala produkci biomedu na území České republiky.
V letošním roce SVS vydala jako každý rok informace o způsobu prevence a léčby varroázy včel. Tato informace vychází z výsledků vyšetření zimní měli od chovatelů z celé České republiky. Z výsledků za rok 2006 je patrné, že se prohloubilo zamoření včelstev tímto roztočem. I přes tuto skutečnost však stále existují chovy, které jsou varooázy prosté. To vedlo k tomu, že byly stanoveny podmínky ošetření a léčby včelstev na varroázu v ekologickém zemědělství a je umožněna produkce biomedu i na území České republiky. Tento pokyn vešel v platnost 27. března 2007 a platí pro období léto 2007 až jaro 2008, kdy bude vydán nový pokyn pro další sezónu.

Co vyplývá z nařízení EU
Konkrétní pravidla uvedená v nařízení Rady (ES) č. 2092/2001, jež se vztahují k prevenci nákaz a veterinární péči v ekologickém chovu včel, uvádí následující body.
 Léčiva mohou být podána, pokud je použití k tomuto účelu v členském státě povoleno v souladu s příslušnými ustanoveními společenství nebo vnitrostátními ustanoveními v souladu s právem společenství.
 Použití veterinárních alopatických léčiv chemicky syntetizovaných za účelem preventivní léčby je zakázáno.
 Aniž by byla dotčena zásada uvedená pod prvním bodem, použití kyseliny mravenčí, mléčné, octové, šťavelové a následujících látek: mentholu, thymolu, kafru může být povoleno Krajskou veterinární správou (KVS) v případě nákazy varroázou.
Z uvedeného vyplývá, že pokud KVS nařídí preventivní ošetření včelstev chemickými léčivy za účelem tlumení varroázy včel (např. Varidol, Gabon PA 92), není možné splnit podmínky ekologického zemědělství pro chov včel, zejména podmínku bodu 6.3. b), části C, přílohy 1 nařízení Rady (EHS) 2092/91 o ekologickém zemědělství. Z tohoto důvodu není možné med ekologických chovatelů včel osvědčit jako biomed v souladu s § 22 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství v platném znění.
Proto Státní veterinární správa ČR stanoví konkrétní podmínky pro ekologické chovatele včel, jejichž splnění umožňuje osvědčit biomed jako produkt ekologického zemědělství (bioprodukt). Chovatel musí zároveň splnit další požadavky stanovené nařízením rady 2092/1991 (původ včel, umístění včelstev, výživu, vlastnosti úlů a materiály používané ve včelařství) a zákona o ekologickém zemědělství.

Podmínky produkce biomedu v ČR
Včelstva určená k produkci biomedu musí v souvislosti s ošetřením na varroázu splňovat dále uvedené podmínky:
 Do výskytu třech roztočů včetně v rozboru zimní měli v průměru na včelstvo a do výskytu tří roztočů včetně v denním spadu v období 15. července až 15. září nemusí ekologický chovatel včel používat žádná léčiva.
 Stanoviště, které vykáže v rozboru zimní měli více než tři roztoče v průměru na včelstvo, je nutné ošetřit Formidolem (účinná látka kyselina mravenčí) nebo přípravkem Api Life Var (účinná látka thymol).
 V době od 15. července do 15. září sleduje chovatel u všech včelstev v týdenních intervalech přirozený denní spad roztočů. Při nálezu více než tří roztočů se jednotlivá včelstva léčí Formidolem nebo přípravkem Api Life Var.
 Každoročně se obmění nejméně jedna třetina všech používaných plástů.
 Ekologický chovatel včel prokáže, že v okolí dohledává a odstraňuje včelstva divoce žijící.
 Chemické přípravky lze použít pouze na základě nařízení Krajské veterinární správy ČR. Ta může nařídit použití chemických přípravků (např. Gabon PA 92) pouze při zvýšeném výskytu roztočů. Tak léčená včelstva se před ukončením snůšky z produkce biomedu vyloučí.
MVDr. Jana Horňáčková
SVS ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down