17.10.2003 | 08:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Charolais Optimal: chovatelská přehlídka

Francouzské farmáře letos postihlo suché počasí ještě výrazněji než v Česku. V některých oblastech byla po dobu několika měsíců nulová hladina srážek. Přesto se však nenechali odradit a počátkem září v počtu přesahujícím 1500 zavítali na sedmé genetické dny do La Roche sur Yon. Pořadatel Charolais Optimal, leader šlechtitelského programu plemene charolais (více než 70 % trhu), uspořádal den otevřených dveří na inseminační stanici plemenných býků a přehlídku potomstva po vybraných býcích, doprovázenou přehlídkou matek býků a dárkyní embryí.

Charolais Optimal je sdružení dvou kooperativů UCEF a UCHAVE. Kooperativ UCEF je znám většině našich chovatelů, kteří měli již možnost navštívit stanici v Montrond les Bains, jejíž působnost je především v oblasti východních departmentů na řece Loire. UCHAVE zajišťuje šlechtění, inseminaci a související služby v západní části Francie, včetně provozování inseminační stanice v La Roche sur Yon, kde byl také program otevřených dveří zahájen.

Na inseminační stanici
Celkem bylo předvedeno 18 plemeníků, kteří prezentovali jednotlivé programy a stupně šlechtění. Úvod patřil býkům, zástupcům tzv. třetího programu, zaměřeného na produkci jatečných telat v užitkovém křížení s mléčnými plemeny. Býci v tomto programu jsou představiteli typu s nižším tělesným rámcem, jemnou kostrou s důrazem na výrazné osvalení (double muscule).
Druhou předváděnou skupinou se stali mladí býci z testace užitkových vlastností pro kontrolu dědičnosti v čistokrevných stádech. Ti jsou produktem záměrného připařování a jsou prověřeni na vlastní užitkovost v testační stanici plemenných býků v Montrond les Bains a zařazeni do testačních skupin. Jde o syny i v českých chovech využívaných plemenných býků jakými jsou Le Rebel, Casoar, Ohio, Icare, Jumper nebo Ficus.
Další skupinou býků byli býci prověřených prvním stupněm kontroly dědičnosti, tj. na snadnost porodů a plemennou hodnotu pro masnou užitkovos synůt. Tito býci vynikali především délkou těla, velikostí tělesného rámce, výrazným osvalením hřbetu a zádě s ohledem na šířku a prostornost pánve. Tyto vlastnosti jsou novodobým cílem šlechtění a představují syntézu mateřských vlastností a rámce s důrazem na výrazné osvalení a růst. Vyvrcholením přehlídky se stalo představení plemenných byků – zlepšovatelů, z nichž Nelson (ZCH 517) a Magenta (ZCH 516) jsou používáni i v ČR. Jejich kvalitu a přednosti potvrdilo také odpolední předvedení jejich potomstva.
Přehlídka plemenných býků jasně ukázala vzrůstající trend šlechtění plemene charolais s důrazem na produkci kvalitního hovězího masa.

Odpoledne v městské hale
Odpolední program proběhl ve výstavní hale města La Roche sur Yon. Začátek přehlídky patřil představení matek býků a dárkyní embryí. Šlo o krávy velkého tělesného rámce, výrazné hloubky hrudníku a středotrupí, i s excelentním osvalením. Neuvěřitelná byla především perfektní horní linie a celková harmonie. Nelze opomenout ani jejich velmi vysoké plemenné hodnoty vyjádřené indexem IVMAT, který u nejlepších převyšoval 130.
Příkladem byla kráva Idee, dcera Blasona s indexem 139 a Meduse, dcera Ciela s hodnotou 131. Následovaly skupiny dcer po býcích zlepšovatelích, kteří výrazně ovlivňují populaci charolais ve Francií (i v Česku), jasně dokumentující výsledky kontroly dědičnosti v užitkových vlastnostech. Z jedenácti skupiny jalovic se nejvýrazněji prosadily dcery býků Nelsona, Magenta a Jumpera.

Moderní a tradicionální chov
První den přehlídky Charolais Optimal byl prakticky předvedením dlouhodobého šlechtitelského záměru tohoto uskupení. Před deseti lety moderní chovatelé zvýšili důraz na mateřské vlastnosti: snadnost porodů, prostornost pánve matek, jejich mléčnost, péči o tele. Naproti tomu tradicionální chovatelé preferovali velký rámec s osvalením. Tento typ byl a je prezentován především na výstavách. U moderního užitkového typu charolais fenotyp zvířat není dosahován jen managementem a chovatelským umem, ale také šlechtěním, tedy genotypem. Šlechtění Charolais Optimal představuje syntézu mateřských vlastností krav a výkrmových a jatečných schopností býků. Vše je exaktně prověřeno kontrolou dědičnosti. Šlechtitelský program má přímou vazbu na ekonomiku chovu a zpeněžení produkce. Úspěchy na výstavách jsou sekundární. V moderním typu charolais syntetizujícím mateřské vlastnosti a maso vynikají Nelson a Le Rebel. Jako maják desetiletí se prezentoval Jumper.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down