12.05.2000 | 01:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chov dojnic přijde o část dotací

„Do budoucna je naší snahou využít potenciál českého strakatého plemene, klást důraz na zdravotní stav stád, na kvalitativní znaky mléka, ale i na kvalitu masné produkce,“ uvedl na členském shromáždění Svazu chovatelů českého strakatého skotu dne 4. května ve Větrném Jeníkově, ředitel Svazu Ing. Jaroslav Vetýška, CSc.

„V letošním roce nás čeká příprava prováděcích vyhlášek k zákonu i obnova některých norem. Našim úkolem je vytvořit legislativní a stabilní podmínky pro rozvoj chovu skotu bez ohledu na plemena. Proto je potřebná spolupráce mezi jednotlivými svazy chovatelů skotu, jejímž výsledkem by měla být společná stanoviska k této problematice,“ sdělil dále zcela zaplněném sálu Ing. Vetýška.
Předseda Svazu Ing. Vít Šimon při hodnocení činnosti Svazu za loňský rok zdůraznil význam probíhající mezinárodní spolupráce v rámci Evropského sdružení chovatelů strakatého skotu. Společné nasazení býků bylo velmi úspěšné a předpokládá se i jeho pokračování v dalších letech. Společná testace umožnila kromě zavedení přepočtu odhadu plemenné hodnoty mléčné užitkovosti prostřednictvím mezinárodní organizace Interbull i schválení podmínek pro vývoz semene býků (akreditace inseminačních stanic v rámci Evropské unie, fyzická realizace vývozu inseminačních dávek a jejich využití v jiných zemích.
Ředitel Českomoravské společnosti chovatelů, prof. Ing. Jaroslav Pytloun, DrSc. Ve svém vystoupení uvedl, že podle posledních údajů přijde chov dojného skotu v letošním roce na dotacích asi o 20 až 30 miliónů. Důvodem této neradostné skutečnosti je, že podmínky dotačního titulu 1. G. (podpora chovu dojených krav), tedy nádoj minimálně 7000 kg, u dojnic se zastoupením plemene C 51 % a vyšším pak minimálně 6000 kg, zapojení do kontroly užitkovosti A4 a uzavřená laktace v období 1. 4. 1999 až 31. 3. 2000, splnilo pouze necelých 90 000 krav (asi 43 000 holštýnek a 44 000 dojnic českého strakatého plemene). K této situaci přispělo nepochybně i to, že nebyl pro prvotelky letos použit přepočtový koeficient 1,25, takže požadované limity splnilo pouze 18 000 prvotelek.
V diskusi o kvótach na mléko, doporučili zástupci Svazu kvóty stanovit, ačkoliv podle jejich názoru v samotném systému kvót je několik velmi sporných bodů. O kterých je třeba intenzívně jednat, například převoditelnost kvót. Rozhodně by se neměly ve spojitosti se zavedením kvót snižovat stavy dojného skotu a omezovat výroba a tržby. Pokud by k této situaci došlo, je třeba tyto ztráty ze strany odpovědných orgánů kompenzovat.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down