22.01.2002 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chov prasat v 21. století

Mezinárodní konference SPU Nitra, Slovensko

V září loňského roku se v nedávno dokončeném kongresovém sále Slovenské poľnohospodárske univerzity v Nitře (foto 1) uskutečnila mezinárodní konference s názvem “Chov ošípaných v 21. storočí”, jíž se zúčastnily téměř dvě stovky účastníků ze sedmi zemí.

Jak již název konference napověděl, do 11 sekcí rozdělených téměř 30 odborných referátů se zabývalo rozvojem chovu prasat, genetikou a šlechtěním, výživou, reprodukcí, zdravotní problematikou, technologiemi, ekonomikou i novými směry v chovu prasat. Kromě Slovenské poľnohospodárske univerzity akci zastřešilo i Ministerstvo podohospodárstva SR, spolupracující firmy, zemědělské podniky a SHR.
Odborný garant akce, Prof. Ing. Ľubomír Kováč, DrSc. z Katedry špeciálnej zootechniky SPU Nitra, (foto 2) postupně předával slovo jednotlivým přednášejícím. I když se ministr podohospodárstva Ing. Pavol Koncoš omluvil, jeho úvodní referát s názvem “Rozvoj chovu ošípaných na Slovensku a jeho smerovanie do EU” nechyběl stejně jako sdělení vedoucí sekce chovu prasat Ministerstva podohospodárstva SR Ing. Heleny Bačkonya (foto 3).
Konference byla mezinárodní, s jednacím jazykem slovenským, českým, anglickým, německým a polským. Čeština byla slyšet nejen díky reprezentativnímu zastoupení všech našich univerzit (ČZU Praha, MZLU Brno - na snímku (foto 4) prof. L. Zeman, JU České Budějovice, VFU Brno), ale i od početných zástupců zúčastněných českých firem. Jedna ze samostatných sekcí konference byla věnována welfare v chovu prasat a novým směrům řízení mikroklimatu u prasat, do níž spadal i referát “Stájové prostředí - významný faktor ovlivňující zdraví a pohodu prasat” doc. Ing. Pavla Nováka, CSc. z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně (foto 5).
Vedle odborných referátů výzkumných, vědeckých a pedagogických pracovníků byla zařazena i sdělení zástupců firem a prvovýroby, přičemž informace získávali účastníci konference nejen z přednášených referátů, ale i z v předsálí připravených posterů (foto 6), na nichž byla prezentována další sdělení. Orientaci přítomných v množství referátů pak napomáhal nejen vytištěný program, ale zejména přehledně zpracovaný, ač 359 stránkový, sborník konference.
Konference byla dvoudenní, přičemž na první den byl připraven společenský večer s hudbou k tanci i poslechu v podání Folklorního soubor Zobor. Občerstvení účastníků zahrnovalo poměrně široký sortiment pokrmů, přičemž pozornosti účastníků neuniklo zejména stylově upravené sele (foto 7) nebo připravený dort (foto 8). Co však nemůže během konferencí zajistit ani nejlépe vybavený kongresový sál či promyšlená organizace přestávek, jsou přínosné neformální kuloárové diskuse a výměna názorů mezi účastníky akce. Akce, která pro účastníky přinesla vedle množství cenných poznatků a nových informací i nezbytné odreagování se od každodenní práce a tím načerpání nových sil.

Text a foto: Miroslav Bajbár
Foto č. 34 = 1 - popis: Pohled na Kongresový sál SPU - místa konání
konference
Foto č. 36 = 2 - popis: Garant konference - prof. L. Kováč
Foto č. 37 = 3 - popis: Zástupkyně ministerstva - Ing. Helena Bačkonya
Foto č. 38 = 4 - popis: Zastoupení ČR - Výživa prasat = prof. L. Zeman/
MZLU Brno
Foto č. 39 = 5 - popis: Zastoupení ČR - Welfare = doc. P. Novák/ VFU Brno
Foto č. 41 = 6 - popis: Posterová sdělení v předsálí
Foto č. 43 = 7 - popis: Společenský večer - upečené selátko
Foto č. 35 = 8 - popis: Dort připravený pro konferenci

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down