16.01.2002 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chov prasat - vepřové maso

Příznivý vývoj nákupních cen jatečných prasat v letošním roce přispěl k zastavení poklesu jak celkových stavů prasat, tak i prasnic. Stavy prasat, jak je patrné z tabulky, 1. se k 30. září 2001 opět zvýšily na prakticky stejnou úroveň období předchozího roku a z toho stavy prasnic jsou ještě o 7000 kusů vyšší. Tyto stavy dávají dobrý předpoklad pro produkci vepřového masa v roce 2002.

Reprodukce v chovu prasat v České republice

Reprodukce v chovu prasat v České republice zaznamenává stále se mírně zlepšující trend a výhled letošního roku je 18 odchovaných selat v průměru na 1 prasnici. Je potřeba si při této příležitosti znovu uvědomit, že na tomto úseku jsou stále značné rezervy a že je stále co zlepšovat. Výsledky šlechtitelských a rozmnožovacích chovů dosvědčují, že genetické předpoklady zlepšení reprodukčních vlastností prasat chovaných v ČR zde jsou.
Nutno však zdůraznit, že zlepšení ukazatelů reprodukce je apelem zejména na chovatele, neboť tyto vlastnosti jsou podmíněny především negenetickými vlivy.

Cenový vývoj jatečných prasat a vepřového masa
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat se výrazně proti předchozím letům zvýšily. Přehled je uveden v grafu. V závěru roku dochází k určitému poklesu cen na asi 40 až 42 Kč /1 kg živé hmotnosti. V roce 2002 nepředpokládáme výraznější pokles ani nárůst cen výrobců jatečných prasat.

Bilance vepřového masa

Uvažovaná produkce vepřového masa za rok 2001 stagnuje prakticky na úrovni předcházejícího roku.
Proti původním prognózám zde dochází ke zvýšení produkce o asi 10 000 tun v ž. hm.
Bilance produkce a spotřeby vepřového masa pro letošní rok se dá hodnotit jako vyrovnaná a ani pro rok 2002 neočekáváme výraznější výkyvy. Dovoz a vývoz vepřového masa je téměř na stejné úrovni roku 1999. Dovoz i vývoz bude oproti roku předcházejícímu díky liberalizaci trhu vyšší.
Mezi země, kam je z České republiky vepřové maso nejvíce exportováno, a to více než 50 % z celkového objemu patří Slovenská republika, následuje Rumunsko s 23% zastoupením. V průběhu prvních deseti měsících roku byl nadstandartním měsícem, co se týče objemu vývozu, měsíc březen, kdy bylo vyvezeno 27 % z celkového hmotnostního objemu. V ostatních měsících byl vývoz rovnoměrný. Za povšimnutí stojí odběratel, který nebyl dosud v oblasti této komodity zastoupen – Makedonie, kam byla vyvezena v srpnu živá zvířata.
Množství importovaného vepřového masa bylo v jednotlivých měsících nevyrovnané. Dovoz byl podmíněn existencí částečné bezcelní výměny zboží („dvounulová varianta“). V prvních dvou měsících roku bylo dovezeno díky výhodným celním podmínkám 36 % z celkového hmotnostního objemu. V červenci, kdy vstoupila v platnost nová kvóta možnosti bezcelního dovozu ze zemí EU, za současného zvyšování cen na českém trhu, bylo dovezeno dokonce za pouhých deset kalendářních dní (6 pracovních dnů)! 42 % z celkového hmotnostního objemu.

V roce 2002 dojde na základě mezinárodních dohod k bezcelní výměně zboží dané komodity s EU pro období 1. 1. až 30. 6. 2002 ve výši 5750,0 tun vepřového masa.
Dále bude zvýhodněn oproti roku 2001 vzájemný obchod s Maďarskem a to tak, že pro rok 2002 bude platit nová vyšší preferenční kvóta na uzenky ve výši 400 tun.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down