29.10.2022 | 08:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chov prostý brucelózy? (II.)

V čísle 10 Našeho chovu vyšel rozhovor, v němž MVDr. Pavel Kaňka upozornil na zkušenost, že malý podíl krav chovaných v ČR může reagovat sérologicky pozitivně na brucelózu, ačkoli tato nákaza se neprokáže. Níže se k problematice vyjádřila Státní veterinární správa.

Státní veterinární správa (SVS) ČR postupovala podle platné legislativy EU, konkrétně zejména podle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 689/2020, podle kterého se v případě pozitivního sérologické vyšetření na protilátky proti uvedeným nákazám v kombinaci s klinickými příznaky konkrétního onemocnění jedná o potvrzený případ nákazy. V uvedeném případu se jednalo o pozitivní sérologické vyšetření na protilátky proti Brucella spp. v kombinaci s abortem (zmetáním) u samice skotu ke konci březosti, pozitivní výsledek potvrdila Národní referenční laboratoř pro brucelózu (NRL) SVÚ Olomouc. Brucelóza skotu je podle veterinárního zákona řazena mezi nebezpečné nákazy a zároveň se jedná o zoonózu (tj. nákazu přenosnou ze zvířete na člověka), zmetání je jedním z hlavních klinických projevů této nákazy u skotu, případný přenos na člověka se uskutečňuje zejména prostřednictvím tepelně neopracovaného mléka. Proto bylo nutné přistoupit k vytvoření ohniska nákazy a vyhlášení mimořádných veterinárních opatření v souladu s platnou legislativou zejména s ohledem na to, aby byla zachována bezpečnost živočišných produktů (v tomto případě zejména mléka) a nebylo ohroženo zdraví lidí a dalších zvířat. Navíc se zde jednalo o velkokapacitní chov (488 ks skotu) dodávající mléko do mlékárny. V souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU)  689/2020 musel být chovu odebrán status prostý Brucella abortus, B. melitensis a B. suis, SVS si byla vědoma komplikací, které z tohoto nastanou pro chovatele, ale z výše uvedených důvodů nebylo možné postupovat jinak. Byly vzorky krve od zvířete, které zmetalo, a byly odeslány na vyšetření do Evropské referenční laboratoře pro brucelózu v Paříži, kde bylo pozitivní sérologické vyšetření potvrzeno. Dále bylo v rámci veterinárních opatření přistoupeno k vyšetření celého chovu a provedení epizootologického šetření. Následně byly odebrány vzorky na bakteriologické vyšetření pro přímý průkaz původce, které bylo bakteriologicky negativní na Brucella spp.

Vzhledem k těmto negativním výsledkům a ke skutečnosti, že epizootologické šetření neprokázalo jiné podezření na výskyt nákazy v chovu, SVS provedla veškeré nutné kroky k tomu, aby ohnisko nákazy bylo zrušeno a chovu byl navrácen status prostý nákazy. Bylo však nezbytné výše uvedené vykomunikovat na úrovni Evropské komise, poněvadž podle platné evropské legislativy by bylo možné uvedený status chovu navrátit až po opakovaném vyšetření zvířat v chovu v několikaměsíční lhůtě. Zejména díky rychlé komunikaci SVS s Evropskou komisí mohl být celý případ vyřešen a mimořádná veterinární opatření v chovu zrušena. Závěrem je na místě zopakovat, že brucelóza představuje zoonózu se zdravotním rizikem pro člověka, SVS postupovala podle platné EU legislativy a aktivním a rychlým postupem se následně podařilo dosáhnout zrušení ohniska velmi rychle, nicméně po důkladném epizootologickém šetření a vyloučení veškerého podezření na výskyt nákazy.*

Tiskové oddělení SVS ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down