14.06.2001 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chov skotu trpí nestabilní ekonomickou situací

„Podmínky, které v současné době v chovu skotu existují, rozhodně nepodporují rozvoj chovu skotu, zvláště pak skotu kombinovaného. V podstatě lze hovořit spíše o přežívání chovu skotu, než o pozitivním vývoji do budoucna,“ uvedl při zahájení již 11. členského shromáždění Svazu chovatelů českého strakatého plemene předseda Svazu Ing. Vít Šimon.

„Chov skotu je poznamenán trvale nestabilní ekonomickou situací i problémy v odbytu jak mléka, tak i masa nejen z hlediska zpeněžování,“ pokračoval dále Ing. Šimon. „Rozhodně se rovněž nenaplnilo očekávání chovatelů od činnosti odbytových družstev, a to opět v obou komoditách.“ Rovněž vývoz plemenného i zástavového skotu do zahraničí v roce 2000 ve srovnání s rokem předminulým dramaticky poklesl. Celkově bylo v minulém roce vyvezeno 2918 kusů, což bylo o 2457 zvířat méně než se pro rok 2000 předpokládalo.
Na druhé straně zmínil předseda Svazu i pozitivní změnu, kterou české strakaté plemeno v posledních letech prošlo: v kontrolním roce 1999/2000 bylo dosaženo průměrné užitkovosti u českého strakatého plemene (210 951 uzávěrek) 5286 kg mléka s obsahem 3,41 % a množstvím 180 kg bílkovin při průměrném mezidobí 395 dnů, což je o 198 kg mléka a 6 kg bílkovin více než v předchozím kontrolním roce. U fylogeneticky příbuzného plemene montbeliard (1307 uzávěrek) bylo dosaženo průměrné užitkovosti 6704 kg mléka s obsahem 3,47 % a množstvím 233 kg bílkovin, průměrné mezidobí 417 dnů, což znamená zvýšení oproti předchozímu kontrolnímu roku o 272 kg mléka a 11 kg bílkovin. Za posledních 10 let se průměrný meziroční nárůst užitkovosti u českého strakatého plemene pohybuje na úrovni 146 kg mléka.
Trend stoupající mléčné užitkovosti je zvláště patrný u matek býků, kdy od roku 1995 stoupla průměrná užitkovost u těchto plemenic o 1724 kg mléka až na 9092 kg mléka v roce 2000 při stále vysoké úrovni obsahu bílkovin 3,50 % (průměrný meziroční nárůst užitkovosti 344 kg mléka). Je zřejmé, že se jako matky býků vybírají a využívají špičkové krávy převážně z plemenné skupiny C1 (podíl C 75 % a více).

Plemenná kniha českého strakatého skotu
V PK českého strakatého skotu bylo je evidováno celkem 1314 chovů s celkovým počtem 193 054 krav. „V oddíle PCA plemenné knihy je v současné době evidováno 143 249 krav. Je možné říci, že to jsou zvířata, která vyhovují podmínkám všech zemí EU, co se týče zápisů do plemenných knih,“ uvedl výkonný ředitel Svazu, Ing. Jaroslav Vetýška, CSc. „V oddíle PCB, kde jsou evidovány většinou kříženky českého strakatého plemene s red holštýnem v počtu 23 233 kusů, lze pozorovat určité snižování počtů, ale naproti tomu v oddíle PCC plemenné knihy dochází ke zvýšení počtu krav, a to oproti roku 1999 o téměř 3000 kusů na dnešních 26 572 kusů. V oddíle PCC jsou zařazeny krávy, které mají typické znaky pro české strakaté plemeno. Chtěl bych chovatele upozornit, že důsledkem chovu krav v tomto oddílu PK jsou naprosto zbytečné ztráty jak při hodnocení zvířat, tak při jejich prodeji.“

Chovný cíl českého strakatého plemene
Hlavní směry chovného cíle pro nejbližší období jsou charakterizovány především zdůrazněním kvalitativních ukazatelů u mléka, kdy je třeba se zaměřit především na zvyšování obsahu bílkovin a snižování počtu somatických buněk, i u masa, kde je cílem zatřídění jatečných trupů podle systému SEUROP do tříd U a R.
Průměrná mléčná užitkovost u prvotelek by se měla pohybovat mezi 5500 až 6200 kg mléka, užitkovost krav na II. a vyšších laktacích v rozmezí 6000 až 7500 kg mléka. Obsah bílkovin v mléce by měl dosahovat minimálně 3,50 %, obsah tuku 4,0 až 4,1 %, ve stádě by měla být dojnice produkčně využívána 4 až 5 laktací. V masné užitkovosti je chovný cíl daný denním přírůstkem býků ve výkrmu 1300 g a více, jatečnou výtěžností 57 až 58 %. Pokud jde o reprodukční ukazatele, u nichž je situace nejvíce kritická, chovný cíl českého strakatého plemene stanoví následující limity: servis perioda do 100 dní, inseminační index do 1,8, březost po I. inseminaci u jalovic 60 až 70 %, u krav 50 až 60 %, mezidobí 380 až 390 dnů.
Již po šesté se na členském shromáždění Svazu chovatelů českého strakatého skotu vyhodnocovala soutěž o nejúspěšnějšího chovatele otců býků, nejvýkonnějších krav a nejlepších stájí plemene v kategoriích podle počtu uzávěrek (tabulka). „Je potěšitelné, že parametry užitkovosti ve vítězných chovech jsou stále lepší a dokazují, že systematická práce v oblasti šlechtění, výživy a řízení stáda nese svoje ovoce,“ uvedl výsledky soutěže předseda Svazu Ing. Vít Šimon. V rámci soutěže byla rovněž Čestným uznáním oceněna dojnice z akciové společnosti Klas Nekoř, která jako první v rámci populace českého strakatého skotu dosáhla celoživotní užitkovosti více než 100 000 kg mléka.
O podezření na onemocnění BSE u krávy z nedalekého dušejovského chovu se chovatelé dne 6. 6. 2000 na shromáždění ve Větrném Jeníkově dozvěděli až téměř na závěr zasedání. „Bohužel, je zde reálná obava, že problémy s odbytem a zpeněžováním masa se nyní nejen nevyřeší, ale zřejmě ještě prohloubí,“ komentoval náhlou změnu situace předseda Svazu.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down