10.03.2004 | 01:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chovat dojené krávy má smysl

ZD Chýšť blízko Pardubic vzniklo transformací z původního jednotného zemědělského družstva v roce 1992. Před restitucemi ovládalo 1800 hektarů zemědělské půdy, poté bylo zhruba 200 ha vydáno soukromě hospodařícím rolníkům a další hektary se musely pronajmout. V současnosti hospodaří podnik na 3000 hektarech, které jsou z velké většiny pronajaté od družstevníků nebo vlastníků z okolí.

V několika posledních letech se podle hlavního agronoma a předsedy představenstva Ing. Jaroslava Wohlho”fnera investovalo hlavně do oblasti rostlinné výroby. Část převzatých pozemků byla totiž zanedbávaná a zaplevelená. Dnes se již na zúrodněných půdách pěstuje kolem 1000 hektarů ozimé pšenice, 100 ha ozimého ječmene, 300 ha kukuřice na siláž, 200 ha cukrovky, 240 ha vojtěšky, 380 ha řepky, 100 ha máku, 150 ha jarního ječmene a další technické plodiny. Rozlohu 190 hektarů zabírají louky a pastviny.

Živočišná výroba a její změny
Donedávna vypadal areál zdejšího družstva jako stovky podobných v republice. Čtyři vazné kravíny ve třech obcích, k tomu odpovídající prostory pro zbývající kategorie skotu. Tento stav ale neodpovídá představám o evropském podniku, a tak se vedení družstva rozhodlo jednat - investovat do živočišné výroby. Vzhledem k tomu, že chov prasat v Čechách poslední dobou spíše skomírá, byl jasný i výběr komodit - hovězí mléko a maso.
Tomuto záměru vyhovuje i chované plemeno skotu, české strakaté.
V současné době chovají v ZD Chýšť v rámci šlechtitelského plemene C, poprvé uznaného v roce 1987, zhruba 1660 zvířat – 550 dojnic, 390 jalovic, 320 vykrmovaných býků a odpovídající počet telat. Průměrná užitkovost krav se pohybuje kolem 6000 kilogramů mléka (obsah bílkovin 3,6 až 3,8 %, tuku 4,5 až 4,8 %), tržnost je v zimě na úrovni 95 procent.
Cena mléka dodávaného do mlékárny Promil v Novém Bydžově závisí podle zootechnika Ing. Oldřicha Rozsévače na pozici odbytového družstva Mlecoop, s nímž mají smlouvu. Výkupní cena se dohaduje pro každý měsíc zvlášť a nezahrnuje žádné příplatky. „V únoru jsme prodávali za 7,90 Kč, přičemž 0,03 Kč se automaticky strhává na konto odbytového družstva,“ dodává zootechnik. Hovězí maso se zpeněžuje převážně na jatkách Toro Hlavečník za aktuální ceny 38 až 41 Kč za kilogram býka a 17 až 18 Kč za krávy.
Kvóta na mléko je na úrovni 2,5 miliónu litrů, přičemž letos družstevníci přikoupili kvótu na 60 000 litrů a pro rok 2005 plánují nakoupit další na 200 000 litrů.

Novostavba pomůže ekonomice
A jak chtějí v družstvu zmíněnou kvótu naplnit? „Novou moderní volnou stájí s rybinovou dojírnou 2x12 a přilehlou porodnou,“ usmívá se zootechnik. Kravín s kapacitou 400 dojnic má kromě základů hotové i první nosné stěny. Stlaná volná porodna s kapacitou 140 krav, která vznikla přestavbou ze starého kravína, už funguje. Součástí celého projektu jsou i dvě nádrže na kejdu se sběrnou „dvoudenní“ jímkou, s využitím procesu separace a minimální kapacitou šest měsíců. Jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu s vnitřní nerezovou fólií. Termín dokončení kompletní stavby je stanoven na 30. červen 2004.
Rozpočet na takovou stavbu se pohybuje okolo 36 miliónů korun, jež družstvo získalo formou úvěrů od České spořitelny se splatností do roku 2012. Přispět by snad měl i program SAPARD, a to na rekonstrukci porodny částkou 1 000 000 Kč a na kejdové hospodářství maximálně 2,5 miliónu korun.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down