18.09.2001 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chovatelé prasat konečně jednotně

Koncem května došlo ke sloučení dvou našich chovatelských svazů, které sdružovali producenty vepřového masa, v jediné sdružení – Svaz chovatelů prasat. O cílech nového subjektu jsme hovořili s Ing. Jiřím Gobym CSc., ředitelem nově vzniklého Svazu.

Pane řediteli, co se dá očekávat od jedinného subjektu?
Musíme zachovat z činnosti svých předchůdců to, co bylo dobré a samozřejmě především ty svazové činnosti, které vyplývají ze zákona 154/2000 Sb., o šlechtění a evidenci hospodářských zvířat, činnosti které ze zákona musí uznané chovatelské sdružení, jímž náš svaz je, vykonávat.
Žijeme v době „informační exploze“. Chovatelé jsou na jedné straně zahlcováni přemírou často pokřivených informací ze sdělovacích prostředků, na druhé straně se jim často nedostává informací klíčových z hlediska jejich další práce a podnikání. Svaz proto musí směrem dovnitř ke svým členům zajistit zejména dostatečný tok informací. Navenek pak musí svaz ovlivňovat celkové prostředí tak, aby bylo podnikatelsky vhodné, aby pro chovatele bylo možné vytvářet svou činností zisk a perspektivu dalšího rozvoje jejich firem i odvětví chovu prasat jako celku. Nutností je obhájit toto odvětví především v rozšířené EU. Stále více důležitá i z hlediska odbytu bude problematika „welfare“, která nalézá místo ve směrnicích EU a i naše legislativa a naši chovatelé musí tento fakt respektovat. Rovněž zdravotní problematika je vedle genetiky jednou z oblastí, které rozhodují o ekonomické úspěšnosti či neúspěšnosti každého chovatele. Takto bychom mohli pokračovat, ale upozorňuji Vás na to, že toto téma by vydalo na několik článků.
Svaz je logicky silný nejenom svou činností, ale i množstvím svých členů a podílem produkce svých členů z produkce celkové. Zde je třeba říci, že nejsme svazem slabým, protože produkce vepřového masa našich členů se blíží jedné polovině celkové produkce ČR. Přesto rádi uvítáme ve svých řadách každého dalšího člena. Naším členem může být nejenom chovatel prasat, ale i jednotlivec či firma podnikající či zajímající se o chov prasat a obory s tímto chovem blízké.
Pokusím se tedy odpověď na Vaši otázku opět shrnout do jediné věty: Očekává se silný svaz s rozsáhlou činností dle potřeb členů, které se v závislosti na vývoji situace budou měnit.

Jaký bude podle vás vývoj na trhu s vepřovým?
Vývoj je zatím pro chovatele příznivý. Důkazem toho je vývoj cen vepřového v průběhu posledního roku či dvou. Možná rizika jsou zde ale vždycky. Namátkou musím připomenout nákazovou situaci, zejména slintavku a kulhavku, ale i nebezpečí, jež představuje mor prasat či Aujezskyho choroba prasat. Jistá rizika se skrývají i v mezinárodním obchodě s vepřovým masem, celý trh je pochopitelně ovlivňován i nákladovou stránkou výroby. Kladně ve smyslu stabilizace trhu s vepřovým masem působí dlouhodobá poptávka. Zde je obzvláště důležitá existence dobré kvality na straně nabídky.
Kvalitu v dnešní době chápeme i v kategorii „welfare“, tedy v zajištění dobrého zdraví a životní pohody chovaných prasat, což souvisí s celou řadou problémových okruhů jako je stavebnictví, technologické vybavení, krmivářství, veterinární činnosti atd.
Rovněž zde působí jisté české stravovací tradice, které se vzhledem k pokroku ve šlechtění prasat nedostávají do rozporu s názory na zdravou výživu. Se znalostí současné problematiky věci můžeme spotřebiteli doporučit: Jezte vepřové, je chutné, je zdravé!

A výhled na další rok?
Proti dosavadní situaci vstoupí do hry několik dalších faktorů, z nichž ne všechny dokážeme přesně odhadnout. Výrazně zlepší konkurenční schopnost produkce vepřového masa očekávaná dobrá sklizeň obilí (ale zatím není sklizeno) a tím i očekávané nižší ceny krmiv. Zde ovšem může svoji roli sehrát i rozsah exportu obilí z ČR. Očekáváme určitý nárůst stavů prasnic a tedy i odchovu, tím i vyšší nabídku jatečných prasat co se počtu týče. Na druhou stranu průměrná porážková hmotnost se vyvíjela dosud poměrně příznivě a tak bych tuto stránku věci nepřeceňoval. Celkově jsem ve výhledu na příští rok optimista, stejně jako na existenci a postavení českého chovu prasat ve sjednocené Evropě.
Musím ale přidat jedno varování. Každá konjunktura dříve či později skončí. Vždy znovu budou přicházet méně příznivá období, která snáze přežije chovatel který investoval, který je vybavený zejména nejlepšími technologiemi a nejlepší genetikou. Nabídka obojího je na našem trhu dostatečná. Pouze takový chovatel bude schopen i v nepříznivých podmínkách vytvářet zisk, stejně jako to dokázali nejlepší chovatelé v období poklesu cen přede dvěma - třemi roky. Nešetřeme tedy na nepravých místech, o své perspektivě i v těchto, pro zemědělce v ČR převážně nelehkých letech, rozhodujeme my sami! Chov prasat vždy byl, je a pokud mu vytvoříme základní podmínky i bude jedním z nosných odvětví českého zemědělství.

Děkuji za rozhovor
František Meixner

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down