Chovatelský den ve Zdislavicích

Špičkové zemědělské podniky VOD Zdislavice, Agrodružstvo Načeradec, ZD Krásná Hora, ZD Vysočina Želiv a společnosti Českomoravská plemenářská unie a Bursia Praha – to je výčet pořádajících. Místem konání přehlídky holštýnského a českého strakatého skotu se staly tradičně počátkem čevna Zdislavice.

Vybrat nejlepší z celkem z osmi dojnic českého strakatého plemene, které do Zdislavic přivezli kromě místních i z Agrodružstva Načeradec a ZD Krásné Hory, byl úkol pro Miroslava Vonáska z ČMPU. Nakonec jako šampiónku výstavy označil dojnici č. 119 648 111 plemene C59R41 po otci REZ 327 Pickel z chovu ZD Krásná Hora. Ta na maximální první laktaci nadojila 7 035 kg mléka s 3,95 % tuku a 3,48 % bílkovin. Jako druhá se umístila dojnice C81A19 dcera ZEL 37 Zelot z VOD Zdislavice, která na první laktaci nadojila 7727 kg se 4,41 % tuku a 3,55 % bílkovin. Zároveň ji publikum vybralo jako Miss Sympatii výstavy. Třetí příčka patřila prvotelce C100 po otci ZEL 47 Zerrifovi opět ze Zdislavic.

Hodnocení skupiny čtrnácti holštýnských dojnic se ujali dva bonitéři z francouzských firem UNECO a Genes Diffussion. Oba při výběru preferovali kapacitní zvířata. Nejvíce jejich představě odpovídala kráva č. 111 231 101 narozená 11. 8. 1999 po otci NEB 613, která na maximální druhé laktaci nadojila 13 456 kg mléka s 3,43 % tuku a 2,99 % bílkovin. Dojnice šampiónka je v majetku pořádající zdislavské společnosti . Jako druhou vybrali bonitéři dceru NEB 640 Winchester z Agrodružstva Načeradec a prvotelku ze ZD Vysočina Želiv po RED 309 Martijn. Podle výsledků divácké ankety se nejvíce sympatiím těšila dojnice z Agrodružstva Načeradec po NEB 808, která na první maximální laktaci nadojila 10 094 kg mléka.
Přehlídka se neomezila jen na zápolení již produkčních zvířat, ale zájemci mohli posoudit i kolekci holštýnských jalovic z Načeradce a Zdislavic a českých strakatých ze Zdislavic. Vodění nejmladší generace jaloviček se ujala i nejmladší generace – děti z místní základní školy, většinou z rodin zaměstnanců družstva. Zemědělská společnost VOD Zdislavice v současné době hospodaří na 2 308 ha zemědělské půdy. Podnik se nachází na Vlašimsku v prům. nadmořské výšce 450 metrů. Rozhodující příjmy podniku, jak uvádí předseda Ing. Framtišek Škrle, pocházejí z prodeje mléka, vepřového a hovězího masa. V rostlinné výrobě se specializují na pěstování obilí, sadbových brambor a samozřejmě krmných plodin. „V současné době chováme 919 kusů krav,“„ popisuje aktuální stav František Škrle. Z tohoto počtu je 581 kusů holštýnského plemene a 338 české strakaté. Přitom průměrná dojivost holštýnek dosahuje 8815 kg mléka (4,08 % tuku, 3,36 % bílkovin) a 6594 kg u českých strakatých dojnic (4,24 % tuku , 3,50 % bílkovin). V podniku se věnují plemenářské práci: provádějí embryotransfer, prodávají plemenné býky do odchoven. Podle sdělení předsedy je chov skotu rozdělen celkem do šesti středisek a ve stádě mají 44 holštýnských matek býků a 29 matek býků českého strakatého plemene. Celkem 135 holštýnských krav a devět českých strak přesahují mléčnou užitkovostí hranici 10 000 kg mléka .
Pokud jde o tržby za mléko průměrná realizační cena v loňském roce dosáhla 8,17 Kč/litr a podnik za něj tržil přes 50 miliónů korun, za prodej jatečných býků získali při průměrné loňské ceně za kg ž. hmotnosti 36,43 Kč více než sedm miliónů korun. Velkou částkou do rozpočtu, téměř 24 mil. Kč, přispěl prodej vykrmených prasat při průměrné realizační ceně 31, 74 Kč za kg ž. hmotnosti.
Jak však uvádí ing. Škrle současná ceny nedosahují loňské úrovně, mléko prodávají do Jihočeských mlékáren za 7,70 Kč, ačkoliv jsou jejich největším dodavatelem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *