Chovatelský svátek v Českém ráji

Tradiční chovatelský den na farmě Staňkova Lhota uspořádala společnost Agrochov Sobotka, a. s ve spolupráci s plemenářskými firmami Inplem a Natural. Letos jej navštívilo přes šest stovek návštěvníků, aby shlédli předvedení zemědělské techniky, hodnocení dojnic českého strakatého skotu a holštýnského plemene, kolekce mladého skotu po různých otcích, křížence různých plemen, či nabídku techniky, pomůcek nebo krmiv.

„Zdejší koloběh života je po staletí zarámován do kouzelné krajiny Českého ráje. Měsíc květen se stává tradicí, ale i svátkem místních zemědělců v pořádání chovatelských dnů a doprovodným programem,“ zahájil ředitel Agrochovu Josef Jirků.
Na louce v bezprostředním sousedství farmy Agrochovu ve Staňkově Lhotě vyrostlo provizorní výstaviště. Návštěvníci zde mohli vidět celkem 76 kusů skotu všech kategorií, 16 ovcí, prasnici se selaty. V 16 stáncích jim nabízeli firmy zemědělskou techniku, potřeby, krmiva, konzervanty nebo chovatelské pomůcky.
Na hodnocení bonitérů čekalo 24 pečlivě upravených plemenic strakatého a holštýnského plemene.

Strakaté vítězky
Hodnocení kolekce plemenic českého strakatého skotu se ujal bonitér Ing. Luboš Novotný. Ze čtyř skupin po třech dojnicích vybral vždy nejlepší. V závěrečném finále pak rozhodoval, která z předvedené pětice bude posouzena jako nejlepší. Na pátém místě zůstala dcera po JUN 618 plemene C68 R32, čtvrtou příčku získala prvotelka po MOR 40 plemene C84 R16, s pěkným rámcem a obvodem hrudníku. Třetí, opět dcera po JUN 618, plemene C723 A16 R12 měla velmi pěkně upnuté vemeno. Pouze druhé místo čekalo na oblíbenou dojnici, vítězku z roku 2003 (dcera po RAD 226, C100), která tehdy i nyní upoutala rozhodčího velkým rámcem, letos ji však předstihla dojnice č. 124824 504 plemene C75 R 25, narozená 30. 8. 2001, která za 305 dní první laktace nadojila 7455 kg mléka. Luboš Novotný jí dal přednost pro nejlepší výborně utvářené vemeno.
Protože ze Sobotky prodávají mléko podle obsahu složek, je to i jeden z prvních požadavků při sestavování připařovacího plánu v chovu. Sobotečtí chovají jak české strakaté plemeno, tak holštýnské. Obě mají v úmyslu držet v čistokrevné formě. Na české strakaté nyní využívají inseminační dávky býků zlepšovatelů: Weinolda HG 218, Romela BCH 070 a Nitrata AMT 009 (montbeliard). Celkem 336 krav českého strakatého plemene v roce 2004 nadojilo za normovanou laktaci v průměru 6346 kg mléka. Od roku 2003 inseminují tři zootechnici v chovu sami. V té době byly provedeny i lineární popisy a hodnocení všech krav základního stáda, na jehož základě se sestavuje individuální připařovací plán. Rekonstrukce stájí, především výměna nevhodných roštů, nové přístupy v krmení a plemenitbě, obětaví ošetřovatelé a zootechnici – to vše jsou devizy, které by měly podporovat úspěšný rozvoj chovu skotu v Sobotce.

Holštýnská šampiónka
Vybrat nejlepší černostrakatou plemenici, to byl úkol pro zkušeného bonitéra Ing. Otu Berana. Ten vybral do závěrečného finále čtyři nejlepší plemenice. Dvě prvotelky dcery po Jointif BE (NEB 943) a po Edvine (NGA 372) a dvě starší krávy dceru po NX 487(Ikarus) a Gibbonovi (NGA 216). Nakonec jako úplně nejlepší vybral č.. 127360 504, otec Ikarus, která za 262 dní první laktace nadojila 7131 kg mléka s 2,92 % bílkovin. O vítězce rozhodlo vynikající utváření vemene a holštýnský typ s jemnou kostrou.
Chov vznikl na farmě ve Staňkově Lhotě převodným křížením. Prioritou šlechtění zůstávají konstituční pevnost, dlouhověkost, fitness, končetiny, vemeno. Stále s větším důrazem hledí v Sobotce na obsah mléčného tuku a bílkovin. Podle toho vybírají otce příští generace dojnic, do připařovacího plánu zahrnují i plemeníky nositele genetického typu BB nebo AB pro kappa kasein a A2 beta kasein. Na příštím chovatelském dnu by již mohly do klání o nejlepší zasáhnou například dcery Ladreho NGA 225, Freddyho NEB 856 nebo Luxora NGA 473.
Na kvalitě budoucí produkční generace se jistě odrazí i zlepšené podmínky chovu. Zmizely nevhodné rošty ze stáje, které způsobovaly problémy s končetinami. Na farmě začali i s dojením třikrát denně. Dvě stávající dojírny však již nevyhovují, dojí se nyní dvacet hodin denně. V létě by je měla nahradit novinka – zřejmě první kruhová Magnum 40 výrobce WestfaliaSurge, pro 36 kusů. Tím dojde k podstatnému zkrácení doby dojení a zvýšení produktivity práce.

Polní předvádění
Společnost UN-COM, s. r. o. dodává Agrochovu Sobotka většinu traktorového a strojového parku značek New Holland a Kuhn. Firma UN-COM uspořádala tedy na poli blízko centra dění přehlídku strojů. Více než 150 přihlížejících mohlo v činnosti zhlédnout 15 souprav strojů v agregaci s traktory New Holland. Návštěvníci sledovali nejdříve sečení, obracení, zhrnování píce, sběr píce sběracím vozem, podmítku talířovými podmítači. Předváděli se také stroje pro minimalizaci předseťové přípravy a setí. Vystavena byla také sklízecí mlátička New Holland CX 860.
Zájem vzbudila kombinace čelního a bočního žacího mačkače Kuhn se záběrem 6 m a minimalizační stroj Kuhn Fastliner, který je určen k výsevu do lehce zpracované půdy.

Fastliner je vhodný do podmítky nebo i do půdy hloubkově zpracované. Stroj spojuje čtyři operace:
– pomocí urovnávací lišty s pružnými pásky urovnává půdu,
– pro přípravu půdy používá silné rozrývací kotouče,
– zajišťuje utužení za pomoci gumových válců s hydraulickým nastavením přítlaku na půdu,
– vlastní setí obstarává pneumatický secí stroj Venta s dvoudiskovým secím botkami zavěšenými na paralelogramu.
Fastliner se vyrábí v provedení neseném nebo taženém v pracovních záběrech 3, 4 a 6 m s různým objemem zásobníku osiva. Pracovní rychlost výrobce udává 7 až 16 km/h.

Co se týče tažených žacích mačkačů se dodávají s stranovou nebo centrální ojí. Kondicionéry dodávané k tomuto typu mačkače jsou tři. Může to být kondicionér s gumovými válci, s plastovými „V“ prsty s nastavitelným protihřebenem nebo kladívkový rovněž s protihřebenem.
Nesené žací mačkače Kuhn řady FC jsou vyráběny ve dvou základních provedeních kondicionéru. U prstového je pracovní ústrojí tvořeno prsty tvaru V s protilehlým hřebenem. Válcový kondicionér je tvořen dvojicí mačkacích pogumovaných válců. Stroj umožňuje kvalitní sečení i při rychlostech 15 km/h o čemž se mohli přesvědčit i návštěvníci chovatelského dne ve Staňkově Lhotě.

Mléko vozí do Německa
Společnost Agrochov Sobotka, a. s. hospodaří na výměře 3679 ha zemědělské půdy. Podnik je rozsáhlý, s mnoha přírodními překážkami, půdní držba není soustředěná ve velké bloky. „Z hlediska velkovýroby je to omezení,. Nahrazujeme to tím, že máme lokality určité plodiny, např. deset půdních bloků vedle sebe je oseto stejnou plodinou.,“ vysvětluje Josef Jirků.
V rostlinné výrobě převažuje produkce obilnin, řepky a krmných plodin. Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu. Průměrný stav dosahuje 2500 kusů, z toho je 750 dojnic a 30 krav masných plemen. V roce 2004 chovali 391 holštýnek s užitkovostí 7552 kg mléka a 336 českých strakatých plemenic. „Strakatý skot je daleko plastičtější na výkyv a vytlačuje holštýnky při společném ustájení.“
Mléko dodávají od 1. června 2004 do německé mlékárny firmy Müller. Denně prodají okolo 15,5 tisíce litrů. Standardní cena je postavena na obsah tuku 3,7 % a bílkovin 3,4 %. Aktuálně Soboteckým platí Müller 8,70 Kč za litr. Okolo 1000 býků má Agrochov ve výkrmu. Jde buď o křížence s masnými plemeny nebo české strakaté. Dosud vykrmené kusy (nikoliv zástav) prodávali do Rakouska za průměrnou cenu nad 45 Kč za kg ž. h.
Pokud jde o odbyt není podnik a nikdy nebyl v žádném odbytovém družstvu a produkci realizují na trhu sami.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *