26.05.2002 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chovatelství je povolání, ne zaměstnání

Už popáté se na celé tři slunečné dny stalo hostitelem výstavy hospodářských zvířat malebné městečko Litomyšl. Expanzi zemědělství nemohl přehlédnout ani náhodný návštěvník, v centru města totiž potkával skupinky studentů zemědělských škol, provolávajících hesla jako „jede traktor, jede Zetor“ a směřujících k aukční hale patřící společnosti Holding ČMPU, k. s., která celou akci pořádala.

Zlatá mládež
První den výstavy, čtvrtek 16. 5. 2002, byl věnován především středním zemědělským školám. Přivítal je Ing. Petr Šilar, radní pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Pardubického kraje, který připomněl, že chovatelství je celoživotním posláním pro ty, kteří mu věnují většinu svého volného času. Ing. Bohuslav Uhlíř, předseda výstavního výboru poukázal na to, že zvláště v současné době příprav na vstup do unie je nutné mladou zemědělskou generaci dobře motivovat a vychovávat.
V dopolední části programu probíhaly ukázky bonitace jednotlivých druhů zvířat organizované příslušnými svazy chovatelů, odpoledne měli studenti možnost soutěžit ve vědomostech, které během bonitací načerpali. Kromě toho si mohli prověřit své znalosti z oboru v testu, v němž se objevily i záludné otázky typu „kdo založil časopis Náš chov?“.
Při vyhodnocování studentských soutěží zdůraznil Ing. Miroslav Kolář (Holding ČMPU), že úroveň odborných znalostí studentů stoupá, a vyhlásil vítěze, kteří získali hodnotné ceny převážně od pořádající organizace a také od našeho vydavatelství. Jejich pořadí bylo následující: V kategorii družstev obsadili první místo studenti Taufrovy střední odborné školy veterinární z Kroměříže, na druhém místě skončili budoucí zemědělci ze SOŠ České Budějovice a trofeje za třetí místo obdrželi zástupci vyšší odborné školy a střední zemědělské školy z Tábora. V kategorii jednotlivců byli oceněni tito studenti: Jana Filová (výživa a krmení), Libor Libánek (obecná zootechnika), Kateřina Přerostová (reprodukce a plemenářská práce) a Vladimír Douda (chovatelské aktuality).

Čtvrtek patřil i prasatům, ovcím a kozám
Protože každý z výstavních dnů byl věnován jinému druhu hospodářských zvířat, probíhala ve čtvrtek odpoledne přehlídka a hodnocení prasat, ale také přehlídka a hodnocení ovcí a koz.. Celkové vítězství a titul šampióna výstavy si z Litomyšle odnesl kaneček plemene bílé ušlechtilé č. 1014000, po otci 50 Wiki z rezervního šlechtitelského chovu Dalkovice, ZD Trhový Štěpánov. V polním testu dosáhl přírůstku 711 g a podílu libové svaloviny 65,8 %. Nejlepším samčím zástupcem plemene landrase se stal kaneček č. 2436221 po otci 108 Daniel z nukleového šlechtitelského chovu Osík, ZD Dolní Újezd, který dosáhl v polním testu vlastní užitkovosti přírůstku 865 g a podílu libové svaloviny 61,5 %.
Ocenění za nejlepší kolekci prasniček putovalo do nukleového šlechtitelského chovu Radim, Zemědělské společnosti Luže, a. s. za kolekci prasniček plemen bílé ušlechtilé, jejichž přírůstek v testu vlastní užitkovosti se pohyboval od 582 do 671 g a podíl libové svaloviny od 60,1 do 63,2 %.
Ani chovatelé ovcí a koz neodcházeli z litomyšlské aukční haly s prázdnou – šampiónem . národní výstavy se stal beran plemene merinolandschaf linie Medard, chovatele Jana Macků ze Cvrčovic. Šampiónem nákupního trhu beranů se stal beran plemene suffolk, linie Hanibal chovatele Pavla Sokola z Rychnova u Jablonce nad Nisou, za nějž kupec zaplatil 19 600 Kč.
Ocenění za kolekci koz si odneslo ZD Příluka za bílou krátkosrstou kozu a rovněž Vít Vrba z Lukavice za hnědou krátkosrstou kozu.

Třicet let inseminace
Paralelně s hlavním programem v aukční hale probíhal ve čtvrtek v Lidovém domě seminář věnovaný významnému výročí zavedení této revoluční biotechnologické metody u prasat v České republice.Jeden z našich předních odborníků, doc. Ing. Josef Čeřovský, DrSc., z VÚŽV Uhříněves uvedl, že se naše republika vysokým počtem inseminovaných prasnic i kvalitou úkonů řadí na přední místa Evropy. S dalším referátem vystoupil dr. Leiding, ředitel inseminační stanice Neustadt/Aisch v sousedním Německu. Poukázal na nutnost dodržování zoohygienických opatření v chovech i v prostoru inseminačních stanic. Zdůraznil nezbytnost kvalitních selat pro udržení konkurenceschopnosti s ostatními státy EU. Prof. Ing. Jan Říha, DrSc., z VÚCHS Rapotín se ve svém příspěvku zamyslel nad budoucností využívání dalších technologií běžných v chovu skotu (například embryotransferu) i u prasat. Vyzdvihl také prase jako ideální živočišný druh pro provádění xenotransplantací. Ředitel plemenné knihy Ing. Čestmír Pražák, CSc., upozornil, že cílem každého šlechtitelského programu musí být rentabilní výroba vepřového masa v množství a kvalitě odpovídající trhu.

Pátek ve znamení skotu
„Úkolem zemědělství je nejen produkce potravin a surovin pro zpracovatelský průmysl, ale i tvorba a údržba krajiny,“ uvedl při pátečním slavnostním zahájení výstavy ministr zemědělství Jan Fencl. Při vyjednávání s Evropskou unií je potřeba nejen obhájit počty hospodářských zvířat a výše a kvót, ale i klást důraz na zásobení našeho trhu českými potravinami, uvedl dále ministr a dodal, že naše požadavky jsou zcela legitimní, protože vycházejí z našich potřeb. „To je dáno i množstvím podpůrných programů v této oblasti, od nichž nelze ustoupit a započatou práci takto přerušit. To by nebylo vizitkou dobrého hospodáře,“ řekl ministr.
Pak už předvadiště patřilo zástupkyním holštýnského, českého strakatého i montbeliardského skotu. Mez dojnicemi českého strakatého skotu si absolutní vítězství odnesla kráva č. 000123014503, otec REZ 300, chovatel ALA, a. s., Řepníky, která na své druhé laktaci nadojila celkem 10 545 kg mléka s obsahem 3,39 % a množstvím bílkovin 356 kg.
Šampiónkou mezi holštýnskými plemenicemi a zároveň krávou s nejlepším vemenem se stala kráva č. 000103384506, otec NX 655 Majic, ze Zemědělské společnosti Ostřetín, a. s, s aktuálním denním nádojem 33 kg.
Po první dva dny národní výstavy probíhala rovněž soutěž Miss sympatie organizovaná naším vydavatelstvím. Návštěvníci obdrželi u pokladen hlasovací kupóny, které po vyplnění vhodili do osudí na našem stánku. Titul Miss sympatie si s velkým náskokem pro sebe zajistila prvotelka plemene české strakaté z chovu ing. Davida Nováka z Uherska, která zároveň zvítězila i v kategorii prvotelek českého strakatého plemene.
Sobotní program zahájila přehlídka zástupců jednotlivých hospodářských zvířat a ukončilo defilé všech oceněných zvířat a šampiónů. Závěrečný živý obraz byl tak pro zcela zaplněnou litomyšlskou aukční halu pěknou pozvánkou na příští již 6. Národní výstavu hospodářských zvířat v roce 2004.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down