12.08.2001 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chovatelům jelenů a daňků přidělalo ministerstvo vrásky

Zase jednou jsme předběhli Evropskou unii: Její předpisy totiž neupravují označování a evidenci zvěře ve farmovém chovu. Ministerstvo zemědělství ČR ovšem ve svém návrhu příslušné prováděcí vyhlášky k tzv. plemenářskému zákonu nadále trvá na povinnosti označit na farmách narozená mláďata jelenů a daňků ušní známkou do 72 hodin po porodu. Další požadavek - značit farmově chované jelenovité vymražováním - byl klasifikován jeho odpůrci jako světově unikátní a především krutý.

Snaha o likvidaci odvětví?
"Své zásadní výhrady k předloženému textu zmíněné vyhlášky jsme samozřejmě předložili včas a písemně a předali je i všem dalším účastníkům připomínkového řízení," řekl Zemědělci prezident Asociace farmových chovů jelenovitých ČR (AFCHJ) docent Ing. Luděk Bartoš, DrSc. "Vlastního jednání se nikdo z naší organizace bohužel nezúčastnil, protože pozvánka přišla bez jakéhokoliv předchozího upozornění až v den jeho konání, a to bylo pochopitelně pozdě. Od příslušného referenta MZe jsem se potom jen telefonicky dozvěděl, že ve znění vyhlášky oba pro nás nepřijatelné požadavky zůstaly."
Bartoš uvedl v dopise ministrovi Janu Fenclovi (poslal ho 31. července faxem i poštou), že pokud vejdou v platnost uvedená nařízení, případně třeba kterékoliv z nich, nemůže je splnit žádný český farmář, a proto AFCHJ chápe rozhodnutí ministerstva jako otevřenou snahu o likvidaci tohoto odvětví živočišné výroby v naší republice: "V EU se farmová zvěř neoznačuje vůbec, protože jsou respektovány požadavky, aby nebyla manipulací týrána. Vaši úředníci se ovšem v tomto případě neřídí ani praxí EU, ani její filozofií."
Krutost a nesmyslnost
vymražování značek
Označit mláďata do 72 hodin po narození na farmách prostě nejde, tvrdí AFCHJ, jsou přece ukryta díky přirozenému ochrannému chování jelenovitých. Manipulace se stádem v období porodů je nebezpečná a pro farmáře chovatelsky riskantní. Lze uvést celou plejádu negativních reakcí na vyhledávání kolouchů a daňčat a manipulaci s nimi. Reálně hrozí to, že je matky opustí, že zásah vyvolá paniku u ostatních samic stáda spojenou se zraněními nebo předčasnými porody či zmetáním. Navíc čistě ekonomicky: Vyhledávání zalehlých mláďat by si vyžádalo nájem zvláštních pracovních sil na dobu několika měsíců.
Stejně záporně hodnotí AFCHJ značení jelenovitých vymražováním. "Jde jednoznačně o týrání zvířat. Veškeré pokusy o aplikaci této metody pro experimentální úkoly selhaly, tak zní závěr Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi. Tuto informaci MZe rovněž písemně a v termínu obdrželo," konstatuje prezident Asociace Bartoš. "Vymražování se nikde na světě na farmách jelenovitých nepoužívá a především země EU ho zavrhují jako nepřípustný prostředek. A to jsem zatím vůbec nemluvil o problémech manipulace s kapalným dusíkem v souvislostí s bezpečností práce, právě tak, jako o finanční náročnosti realizace vymražování. Napadají mě další otázky: Kdo by ho zabezpečoval? Nějaká specializovaná firma, například plemenářská organizace? Kdo by pak nesl tíhu nákladů? O kolik by se prodražil chov díky značnému znehodnocení kůže zvířat?"
Požadavky, za které bychom se podle AFCHJ museli před ostatním světem stydět, označil L. Bartoš za "kruté, nesmyslné a neobyčejně nákladné". Podle zpráv, které z jednání získal, byly proti značení vymražováním i další účastníci řízení - jmenuje například Státní veterinární správu ČR, Ustřední komisi pro ochranu zvířat nebo Ministerstvo životního prostředí ČR. Výsledek jednání o znění vyhlášky je ovšem v tomto případě zcela opačný.
Pod vyhláškou bude
jméno ministra
"Zabýval se někdo na MZe úvahami o tom, jak by se projevily zvýšené náklady ve farmových chovech? Růstem výstupních cen finálních produktů? Ke kolika ztrátám na životech zvířat by došlo? Kolik by jich uhynulo jen při nutné celkové anestézii, bez které by se navržený způsob značení s největší pravděpodobností neobešel? Jak se bude řešit situace, když praxe prokáže technickou problematičnost nebo dokonce neuskutečnitelnost vyhláškou stanovených opatření? To zrušíme 150 farem kvůli něčemu, co EU prostě nezná a nechce znát?", pokračuje prezident AFCHJ ve svém dopisu ministrovi a žádá o jeho osobní zásah. "Konec konců, vyhláška vstoupí v platnost pod Vaším jménem. Nebude podepsaná jmény úředníků, kteří její znění připravili."

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down