09.01.2004 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chovy s výskytem BSE mohou vyvážet

Jaké platí podmínky a omezení obchodu se zvířaty ze zemědělských podniků, kde se vyskytlo onemocnění BSE, z pohledu veterinární legislativy české a evropské? Existují jasná pravidla? Zeptali jsme se MVDr. Zbyňka Semeráda ze Státní veterinární správy ČR.

U prvních případů výskytu BSE v České republice byl uplatňován následující postup: inspektor OVS zaznamenal do průvodního listu skotu, že zvíře pochází ze stáda nebo hospodářství, kde byl zaznamenán výskyt BSE. A tato zvířata, když přišla na jatky a překročila stáří dvaceti měsíců, byla vyšetřena na BSE.
Protože jsme však přijali novelou veterinárního zákona i novou vyhlášku č. 299 z roku 2003 o nákazách, kde režim opatření v případě zjištění pozitivního případu u skotu je přesně v souladu s požadavky Evropské unie, tak jsme princip změnili. Od této doby, tzn. od šestého případu v Česku se neprovádí záznam do průvodních listů a zvířata je možno přemisťovat bez omezení na uzemí ČR. Pokud přijdou na jatky nebo uhynou a budou starší 24, resp. 30 měsíců budou vyšetřena, pokud budou mladší tak nikoliv, jako v případě všech ostatních kusů skotu. Předtím totiž nebyla kohorta určená k utracení při zjištění BSE roční, ale jen maximálně půlroční. Teď je věková a výživová, což se shoduje, a v případě potvrzení nálezu se utratí zvířata mladší a starší jednoho roku než pozitivní kus.
V případě exportu zvířat do zahraničí však nezáleží na české legislativě, ale na legislativě země, kam jsou zvířata dovážena. V případě dovozu do členských zemí unie a států, které přistupují a mají dány požadavky unie, platí nařízení rady a Evropského parlamentu č. 999 z roku 2001, jež obsahuje podmínky, za jakých je možné obchodovat se zvířaty.
V příloze osm nařízení, kapitola A, se stanovují pro uvádění na trh a vývoz zvířat (pro Česko platí kategorie 3 a 4):
Zvířata musí být narozena a odchována ve stádech, ve kterých nebyl potvrzen žádný případ BSE nejméně sedm let
nebo
být narozena po datu, od kterého byl účinně dodržován zákaz zkrmování přežvýkavcům bílkovin pocházejících ze savců.
SVS za tento termín považuje 1. duben 2002, protože od této doby platila novela vyhlášky k zákonu o krmivech. Tou bylo nařízeno, že ten, kdo vyrábí krmné směsi pro přežvýkavce a monogastry, musí mít oddělené výrobní linky. Nemohlo už tak dojít ke kontaminaci krmiv pro přežvýkavce živočišnou bílkovinou, byť teprve od 1. listopadu 2003 splňuje Česká republika úplně vše, co unie požaduje a v míchárně krmiv se už nemůže objevit žádná masokostní moučka.
Znamená to, že zvířata narozená po 1. 4. 2002 v chovu, kde se vyskytlo BSE, smějí být do unie prodávána.
Podstatné však je si vždy zkontrolovat podmínky, které potvrzuje krajská veterinární správa. Tzn. pokud je uvedeno, že zvířata musí splňovat požadavky nařízení 999, tak platí výše uvedené. Členské státy by neměly tvrdší požadavky uplatňovat. V rámci obchodních vztahů si však samozřejmě třeba zpracovatelé nebo chovatelé mohou určovat vlastní tvrdší podmínky.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down