05.04.2002 | 09:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chraňme přírodní bohatství

Pod pojmem přírodní bohatství si snad každý představí hory drahých kamenů, vzácné hořce nebo exotická zvířata. Ale není to všechno. Mezi přírodní bohatství se řadí i takzvané genetické zdroje (GZ), které zahrnují i rozmanitá plemena hospodářských zvířat.

V polovině března se pod vedením ředitele Výzkumného ústavu živočišné výroby Ing. Josefa Boušky sešla v Uhříněvsi Rada genetických živočišných zdrojů na svém pravidelném shromáždění.
Na úvod vystoupil se souhrnnou výroční zprávou o činnosti Národního koordinačního centra za rok 2001 Doc. František Urban (VÚŽV Uhříněves). Zdůraznil nutnost optimalizovat početní stavy zvířat a přijmout legislativní opatření v oblasti kryokonzervací. Informoval, že všechny žádosti podané za loňský rok byly zpracovány v Národním koordinačním centru, následně na MZe a pokud splňovaly předepsané náležitosti, byly kladně vyřízeny. U příjemců podpory proběhly také namátkové kontrolní akce s pozitivními výsledky. V současné době se dokončuje návrh na zařazení moravského teplokrevníka do databáze živočišných zdrojů v České republice.
Ing. František Hřeben (ČMSCH Hradištko) podal návrh řádu kryobanky, která by měla být v prostorách Svazu na Hradištku. Její součástí bude šestitýdenní karanténa embryí i spermatu býků, kanců, hřebců, beranů a kozlů. Samozřejmostí je duplicitní uskladnění ve dvou kontejnerech pro případ nepředvídané provozní havárie.
Hlavní koordinátor GZ Ing. Věra Mátlová (VÚŽV Uhříněves ) ve svém příspěvku upřesnila cíle Národní genobanky, které spočívají v depozitu všech genetických zdrojů, eventuálně dalších plemen domácích i zahraničních pro potřeby mapování genů a srovnávacích analýz. V současnosti je třeba pouze připravené zařízení, které je spravováno VÚŽV Uhříněves, doplnit systémem náhradního chlazení pomocí CO² a kontrolním systémem.
Ing. Mátlová se dále věnovala funkci komisí jednotlivých chráněných plemen. Cílem v této oblasti je tvorba a realizace komplexního programu a setrvalého rozvoje a uchování všech dostupných plemen. Zjednodušení administrativní části programu bezpochyby přinese přístup do databáze na principu on-line pro oprávněné osoby (chráněno heslem).
Ing. Lenka Skoupá ( Sdružení SRAZ Toulcův dvůr, Praha – Hostivař) upozornila na možnost vybudování genetického parku ve stávajících prostorách, jehož součástí by měla být i ukázka zpracování a finalizace přírodních produktů.
Na závěr seznámila Dr. Olga Jandurová přítomné s genetickou podstatou rozmanitosti plemen na příkladu ovcí, koz a skotu. Alarmující je podle přednášející například fakt, že vnitrodruhová diference mezi polskou a českou červinkou je větší než mezidruhové rozdíly mezi českou červinkou a českým strakatým skotem.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down