Filtrovat
18.10.2000 | 13:35

Co přinese novela zákona o krmivech pro výrobce krmiv“

Platný zákon o krmivech projednávaný v letech 1994 až 1995 a přijatý Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky 15. března 1996 stanovil požadavky, které umožnily větší liberalizaci výroby a dovozu krmiv, doplňkových látek a premixů určených k uvádění do oběhu v podmínkách tržního hospodářství. Ze 30 základních směrnic ES bylo do zákona o krmivech a jeho prováděcích vyhlášek promítnuto 28 směrnic Mimo rámec Bílé knihy byly po jejím zveřejnění vydány další čtyři nové směrnice Rady ES pro oblast výroby krmiv. Značná část ustanovení těchto směrnic byla v rámci stávajících zmocnění zákona o krmivech zapracována do novel vyhlášky č. 194/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bez dílčí novelizace zákona o krmivech však nebylo možné část ustanovení nových směrnic ES transformovat. Týká se to podmínek pro registraci určitých výrobních provozů a požadavků na ně ve vazbě na některé rizikové doplňkové látky a krmiva, registrace jejich dodavatelů a dále úředního dozoru. Ten sice v zákoně o krmivech byl zakotven, ale jeho působnost nebyla vymezena v souladu s požadavky nové směrnice ES k provádění kontroly v oblasti výroby krmiv. Do novely zákona byly v plné šíři zapracovány nové doplňující požadavky na zpracování krmných surovin s výskytem nežádoucích látek, vázané na požadavky na označování krmiv a požadavky nové směrnice o nežádoucích látkách a produktech ve výživě zvířat a nové požadavky na schvalování určitých provozů. Novela zákona byla schválena a je platná od 1. ledna 2001, vyhlášky k zákonu mají nabýt účinnosti ke stejnému datu. Už jsou v připomínkovém řízení, je tedy reálné, že tomu tak bude. Skutečností je, že novela zákona podstatným zásadním a radikálním způsobem mění formu postupu a definic, rozšiřuje oblast zodpovědnost za jednotlivé stupně výroby, skladováním surovin počínaje a výstupní kontrolou finálního produktu konče. Smyslem novely zákona je, ať již Česká republika je nebo není členem EU, zabezpečit výrobu nezávadných krmiv, nezávadných potravin a živočišných produktů a zabránit kontaminaci potravinového řetězce v celé šíři – od stáje až po stůl.
Kategorie: 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down