17.04.2001 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Posouzení vlivu přírodního doplňku ve výživě brojlerových kuřat

Preparát Citrex je širokospektrální baktericid a fungicid, který působí na gastro-intestinální úrovni proti patogenním mikroorganismům pocházejícím z krmiva, pitné vody nebo okolního prostředí. Tyto mikroorganismy zasahují do procesu vstřebávání živin, ovlivňují zdravotní stav, imunitní systém a zvyšují stres. Nedovolují zvířatům dosáhnout maximálního genetického potenciálu.

Citrex je stabilizovaný komplex přírodních chemických látek, které se skládají z: kyseliny askorbové, kyseliny citronové, bioflavonoidů, glukózy, manózy, glyceridu, aminokyselin a tokoferolu. Tento komplex pomáhá aktivovat neurovegetativní systém a tím zvyšují absorbci živin.
Huminové kyseliny obsažené v preparátu fungují při přenosu živin (minerály, vitamíny, aminokyseliny a pigmenty) v krvi a na imunologické úrovni.
Významnou předností Citrexu je, že zvyšuje potenciál antibiotik při léčebném použití, umožňuje eliminaci fungistatických a bakteriostatických přípravků a okyselovadel.
Preparát Citrex se dodává v tekuté nebo práškové formě. Preventivní dávka přípravku v tekuté formě pro výkrm kuřat je 50 ml/1000 l, pro desinfekci trávicího traktu a jako antimikrobiální a antistresový prostředek je dávka 125 ml/1000 l. Dávkování práškové formy pro výkrm kuřat: 125 g/t KS - I.fáze výkrmu, 100 g/t KS - II.fáze výkrmu a 75 g/t KS - III.fáze výkrmu. Informace o preparátu Citrex byly převzaty z propagačních materiálů firmy Delacon Biotechnik, která je distributorem zmíněného preparátu.

Materiál a metodika

Pokus proběhl na ŠZP Jihočeské univerzity, zemědělské fakulty v Českých Budějovicích v roce 1999. Jednodenní nesexovaná brojlerová kuřata /Hybro/ byla rozdělena do čtyř skupin po 100 kusech. Všechny skupiny byly umístněny ve shodných podmínkách, při respektování zoohygienických zásad pro výkrm brojlerových kuřat. Kuřata byla chována na hluboké podestýlce z hoblin.
Během pokusu jsme ověřovali tři typy krmných směsí v kombinaci s tekutým preparátem Citrex do napájecí vody. Jednalo se o běžné komerční směsi BR1 - sypká a BR2/I. - granulovaná vyráběné ZZN Strakonice a dále směs BR2/II., kde komponenty této směsi byly hrubě mleté a směs byla granulována. Směs BR1 byla krmena do 21.dne věku, směs BR2 od 21. do 42.dne věku kuřat. Obsah živin odpovídal normě potřeby živin pro brojlerová kuřata.
Směs byla kuřatům předkládána na plošinová krmítka, později do tubusových krmítek. Napáječky byly kloboukové, později kýblové.

Pokus byl ukončen ve 42. dnech věku kuřat. Během pokusu jsme sledovali hmotnost kuřat v 21, 35 a ve 42. dnech věku kuřat. V těchto kontrolních dnech byla individuálně vážena všechna kuřata a zjištěné hmotnosti byly statisticky vyhodnoceny. Kromě hmotnosti byla vyhodnocena spotřeba krmiva a mortalita kuřat. Na konci pokusu byla kuřata poražena a provedeno jatečné vyhodnocení pokusu. Pro tento účel bylo z každé skupiny vybráno po pěti kohoutech a pěti slepicích.

Model pokusu:
I.skupina - kontrola - krmena pouze komerční směsí BR1 a BR2/I.
II.skupina - pokusná - krmena komerční směsí BR1 a BR2/I., s přídavkem CITREXU do
vody (1 ml/10 l)
III.skupina - pokusná -krmena komerční směsí BR1 a od 21.dne věku hrubě mletou směsí
BR2/II.
IV.skupina - pokusná - krmena komerční směsí BR1 a od 21.dne věku hrubě mletou směsí
BR2/II., celý pokus s přídavkem CITREXU (1 ml/10 l)

Výsledky

Vyhodnocení hmotnosti v kontrolních dnech

a,b - hodnoty mezi kontrolní skupinou I. a pokusnou skupinou II. v 21. dnech jsou statisticky významné / P = 0,01/
Mezi jednotlivými skupinami nejsou výrazné rozdíly ve spotřebě krmné směsi. Nižší spotřeba byla zjištěna u skupin I. a II., které byly krmeny komerčními KS. Rovněž i přídavek Citrexu měl mírný vliv na nižší spotřebu KS jak je to patrné u skupin II. a IV.
Zjistili jsme, že preparát Citrex neměl statisticky průkazný vliv na hmotnost kuřat v 35. a ve 42.dni věku kuřat. Ve 21.dni věku byl zjištěn u jedné skupiny vysoce statisticky průkazný vliv na hmotnost, ale ten se již v dalších kontrolních dnech neprojevil.
Mortalita u kuřat ve skupinách s přídavkem Citrexu byla nižší o 2 %.
Spotřeba krmiva byla rovněž ve skupinách s doplňkem Citrexu do vody mírně nižší.
Pokus byl ukončen ve 42 dnech věku kuřat. V tomto věku byla kuřata poražena a provedeno jatečné vyhodnocení. Z jatečných parametrů jsme vyhodnocovali porážkovou hmotnost, hmotnost trupu bez drobů /HJOT/, jatečnou výtěžnost, procentický podíl čisté prsní a stehenní svaloviny s kůží a bez kůže z HJOT, okap, sušinu a obsah dusíkatých látek a tuku prsní svaloviny.

Závěr

Na základě zjištěných výsledků lze usuzovat na určité tendence vedoucí ke zlepšování užitkových parametrů, nižšímu úhynu a pozitivnímu vlivu na spotřebu krmiva.

Při porovnání pokusných a kontrolních skupin jsme u pokusných skupin zjistili zvýšený podíl prsní a stehenní svaloviny a to jak s kůží, tak bez kůže. U pokusných skupin se podíl prsní a stehenní svaloviny s kůží z HJOT pohyboval v rozmezí 48,3 – 51,3 %, u kontrolní skupiny 46,5 – 48,2 %. Procentický podíl prsní a stehenní svaloviny bez kůže z HJOT činil u pokusných skupin 43,0 – 45,2 %, u kontrolních skupin 41,5 – 42,7 %. U ostatní ukazatelů jsme podstatné rozdíly nezjistili. Preparát Citrex neměl statisticky průkazný vliv na jednotlivé parametry jatečného rozboru. U procentického podílu čisté prsní a stehenní svaloviny s kůží a bez kůže z hmotnosti jatečně opracovaného těla jsme u pokusných skupin zaznamenali vyšší hodnoty, než u skupin kontrolních.

Ing. František Lád, CSc.
Dr. Ing. Jaromír Kadlec
Doc. Ing. Bohuslav Čermák, CSc.
JU ZF České Budějovice

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down