23.01.2001 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Co čeká chovatele ovcí a koz v letošním roce

„Chov ovcí a koz v ČR v roce 2000 sice nezaznamenal nárůst početních stavů obou druhů zvířat, ale zcela určitě se zvýšil zájem dalších chovatelů o tato odvětví. Důvodem byly beze sporu podpory do chovu ovcí a koz, které se již doufejme v naši agrární politice stabilizovaly,“ uvádí ve svém článku v Našem chovu 2/2001 Ing. Vít Mareš, tajemník Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR.

Z přehledu kontroly užitkovosti v roce 2000 (stav k 30. 6. 2000) vyplývá, že v kontrole užitkovosti je zařazeno celkem 32 161 ovcí 20 plemen, z toho je 17 923 bahnic a roček. Nejpočetněji jsou zastoupena z masných plemen ovcí plemeno charollais s 3347 bahnicemi, z plemen kombinovaných merino s 2908 bahnicemi a šumavská ovce s 2672 bahnicemi a z plemen mléčných a plodných je to romanovská ovce, která je v KU reprezentována 461 bahnicí. Naproti tomu nejméně jsou zastoupena z masných plemen ovcí plemeno berrichon du Cher s 25 bahnicemi, z kombinovaných plemen plemeno jakob se 4 bahnicemi, toto plemeno lze ovšem zařadit spíše do hobby plemen, ale nízké zastoupení má i valašská ovce (44 bahnic) a bergschaf (165 bahnic). Z plemen plodných a mléčných má nejmenší zastoupení ovce olkuská (5 bahnic). Toto polské plemeno, které se vyznačuje vysokou plodností, bylo do ČR poprvé přivezeno v roce 1999 a plánuje se využití jeho vysoké mléčné užitkovosti při křížení s jinými plemeny.
Do kontroly užitkovosti ke stejnému datu zapsáno celkem 2438 koz, z toho 1913 koz plemene bílé ušlechtilé, 361 koz plemene hnědé ušlechtilé a 164 koz ostatních plemen.

Podpora chovu ovcí a koz
Ačkoliv byly v roce 2000 byly podpory určené pro chov ovcí a koz vyplaceny velmi pozdě, i přesto chovatelům přinesly solidní finanční pomoc. V dotačním titulu „na pastvu“ se vyplácelo na ovce a kozy nad 1 rok více než 400 Kč, u jehňat a kůzlat něco přes 200 Kč, v dotačním titulu na chov ovcí v podhorských a horských podmínkách se na bahnici a berana vyplácelo 1000 Kč. Podpory na šlechtitelskou a plemenářskou práci byly vyplaceny v plném rozsahu. Výjimku tvořily podpory na udržení genofondu našich plemen, se kterými jsou největší problémy při uvolňování prostředků. V roce 2000 bylo vyplaceno u šumavské ovce 530 Kč na bahnici a berana, u valašské ovce 1300 Kč na bahnici a 2000 Kč na berana, u bílé kozy 500 Kč na kozu bez třídy, 1000 Kč na kozu s třídou u hnědé kozy 500 Kč na kozu bez třídy, 1500 Kč na kozu s třídou.
V roce 2001 vypadly z přímých podpor kozy a ovce chované mimo LFA (horské a podhorské oblasti), podpora chovu ovcí v LFA bude na bahnici a plemenného berana ve stavu k 31. 7. 2001 ve výši 2000 Kč v oblasti H1 a H2 a 1500 Kč v ostatních LFA oblastech. Uzávěrka žádostí je do konce srpna na Územních odborech MZe ČR.
Podpory na šlechtění a plemenitbu zůstávají beze změny, podpory na genofond šumavské a valašské ovce, bílé a hnědé kozy doznají zřejmě změn ve zpřísnění kritérií přidělování podpor u šumavek a bílých koz. Tyto podpory budou rozdělovat Svazy chovatelů, žádosti se podávají prostřednictvím oprávněných organizací, uzávěrka žádostí je 30. 9. 2001.
Dále jsou na letošní rok schváleny podpory na údržbu trvalých travních porostů v rámci nařízení vlády, uzávěrka žádostí je do konce února rovněž na Územních odborech MZe ČR.

Chovatelům pomáhají i odbytová družstva
Záměrem Svazu chovatelů ovcí a koz, ale především samotných chovatelů je zvýšit v dohledné době stavy chovaných ovcí až na 300 000 kusů, což samozřejmě předpokládá nejen rozšiřování stávajících stád, ale i zakládání nových stád a tedy i získávání nových chovatelů. Svaz se snaží pomáhat všem zájemcům a tyto snahy vyústily v loňském roce založením dvou specializovaných odbytových družstev – Oveko, a. s., která by měla řešit především odbyt produktů z chovu ovcí a koz, a odbytové družstvo Romney, které má jako hlavní náplň činnosti odbyt ovčí vlny pro chovatele. Pro informaci chovatelů uvádíme kontakty na obě odbytová družstva: Oveko, a. s. tel.: 02-69 29 696, Odbytové družstvo Romney – tel.: 0602 – 710 437.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down