Vložil
Kategorie:
Prasata
Štítky:

Co přinese zákaz chirurgické kastrace kanečků?

Několikaleté diskuse o kastraci kanečků v Evropě ve finále vyústily na návrh Evropské komise v roce 2010 v deklaraci o ukončení chirurgické kastrace prasat do roku 2018. Přestože uvedený dokument nemá závaznou legislativní formu a její podepsání je dobrovolné, Evropská komise pod tlakem veřejného mínění tento požadavek ochranářských iniciativ pravděpodobně uzákoní. Legislativně zakázaná je již v Dánsku, Nizozemsku nebo Německu. Na to, co by přinesly alternativy za avizovaný zákaz kastrovat prasata tzv. krvavou cestou, jsme se zeptali vybraných zástupců z řad chovatelů a ze zpracovatelské sféry. Samozřejmě nechybí ani stanovisko ochránců zvířat, respektive nevládní organizace Compassion in World Farming.

Romana Šonková

Ing. Romana Šonková, Compassion in World Farming

Podle odhadů se v Evropské unii každoročně vykastruje  99 milionů (79 %) kanečků. Legislativa EU umožňuje kastraci selat do sedmi dní věku bez použití anesteze či analgeze, a tudíž je používání těchto prostředků ve většině členských států výjimkou. Vědecký výzkum  shrnutý  například ve zprávě Welfare Aspects of the Castration of Piglets (The EFSA Journal, 2004) však prokazuje, že chirurgická kastrace bez anesteze a analgeze způsobuje silnou bolest a utrpení  selat jakéhokoli věku.  Otevřená rána po kastraci může být také vstupní bránou pro infekce, k nímž jsou malá selata náchylnější.  Výsledkem je pak vyšší  mortalita a nižší přírůstky kastrovaných selat. Nechirurgická kastrace má navíc pozitivní dopad na konverzi krmiva a v důsledku toho na životní prostředí. Tyto zásadní důvody vedly ke vzniku Evropské deklarace o alternativách chirurgické kastrace u prasat v roce 2010, kterou podepsali zástupci všech zúčastněných stran včetně nevládních organizací. Jelikož je mezi nimi i Compassion in World Farming, kterou v ČR zastupuji, je zřejmé, že cíle deklarace vítáme.

V prvním kroku deklarace stanovila, že od 1. ledna 2012 musí být případná chirurgická kastrace prováděna za použití prodloužené analgeze nebo anesteze pomocí vzájemně uznávaných metod. Dalším krokem bude postupné upouštění od chirurgické kastrace a tato praktika by se měla přestat používat do 1. ledna 2018.

Podle závěrů první zprávy o plnění této deklarace z prosince 2014 ovšem vyplývá, že první cíl není plněn. Zatím ani neexistuje konsensus mezi signatáři ohledně používaných metod anesteze a analgeze. V zemích, jako je Dánsko nebo Německo, se běžně používají prostředky na zmírňování bolesti, ale je potřeba je aplikovat nejméně půl hodiny před zákrokem, což se v praxi obtížně dodržuje. K anestezi lze používat CO2 (je však pro prasata averzivní) nebo Isoflurane (neposkytuje dlouhodobé zmírnění bolesti a je drahý).

Již nyní k chirurgické kastraci existují alternativy – imunokastrace a z našeho pohledu nejvhodnější  výkrm kanečků. Obě tyto alternativy značně zlepšují welfare prasat a mají i nesporné ekonomické výhody. Je však vždy nutné počítat se změnami managementu chovu, zejména pokud jde o zoohygienu a obohacení ustajovacích prostor  a výživu.

V některých zemích EU, jako je Belgie a Švédsko, se již imunokastrace běžně používá. Kromě odstranění kančího pachu také redukuje agresivitu a sexuální chování zvířat, neboť oddaluje pubertu. Studie provedená Colruyt group prokazuje, že použití Improvacu snižuje spotřebu antibiotik i mortalitu selat o 1,5 % v porovnání s chirurgickou kastrací.

V jiných zemích (Spojené království, Irsko, některé oblasti Španělska, Portugalska a Řecka) se kanečci nekastrují a poráží se v nižším věku, což značně snižuje riziko výskytu kančího pachu. V Nizozemsku se takto chová již asi 65 % prasat. Místní spotřebitelé si na maso z nekastrovaných zvířat nestěžují.

Česká republika spolu s Polskem, Rumunskem a Maďarskem podle zprávy o plnění Deklarace necítí žádnou nebo jen malou naléhavost tohoto problému a zpochybňují dosažení cílů zejména z obchodních důvodů. Analgeze ani anesteze se nepoužívá a imunokastrace není příjímána jako krok správným směrem.

Nicméně není pochyb o tom, že EU se od chirurgické kastrace odvrací zejména pod tlakem veřejného zájmu o kvalitu života hospodářských zvířat. Je tedy nutno s podporou institucí EU zintenzivnit práci na hledání uspokojivých řešení,  především v oblasti detekce kančího pachu a metodiky a řízení chovu kanců.*

Josef Vinduška

předseda představenstva,
Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek

To, že k zákazu kastrace dojde, je jasná věc a nemá smysl se mu bránit nebo dokonce proti němu bojovat. Česká republika je, co se týká produkce vepřového masa, v EU minoritní zemí a pravidla, co a jak se bude v budoucnu odehrávat v chovech prasat, určují jiní, a to především nizozemští, francouzští a němečtí chovatelé. Otázkou je, jakou cestou se vydáme. Zda cestou imunokastrace, jejíž výhodou je bezesporu to, že nebude potřeba měnit legislativu. Imunokastráti se v České republice porážejí několik let a po počátečních rozpacích při veterinárních prohlídkách je dnes jejich porážka bezproblémová. Nevýhodou je nedůvěra spotřebitelů a dokonce některých zpracovatelů. Pro ně je často nepřijatelné, že by měli konzumovat maso z prasat, kterým byla aplikována vakcína obsahující konjugát analogu hormonu uvolňujícího gonadotropin, což je i důvod, proč se vakcína v některých zemích téměř vůbec nepoužívá. Mezi další nevýhody patří aplikace druhé dávky měsíc před porážkou a riziko sebepoškození při aplikaci. Osobně si myslím, že o osudu většího využívání imunokastrace v chovech prasat v EU rozhodnou němečtí a francouzští produceti. Druhá cesta je výkrm kanečků, který není žádnou novinkou. V Anglii a Španělsku se provozuje řadu let, a to do nižších hmotnostních kategorií okolo 80 kg, což je ovšem pro naše zpracovatele masa nerentabilní. V současné době jsou vyšlechtěny linie kanců, jejichž potomci jsou téměř bez kančího zápachu. V Nizozemsku je využívá téměř 60 % chovatelů, kteří kanečky bez problému vykrmují a porážejí v jatečné hmotnosti asi 115 kg. Podle mého názoru se v České republice půjde cestou výkrmu kanečku. K tomu, aby byla cesta bezproblémová, bude zapotřebí legislativních změn veterinární prohlídky a zavedení objektivního způsobu testování kančího zápachu poražených kanečků. Vzhledem k často realizovanému společnému výkrmu prasniček a kanečků mne zaujal výzkum nizozemských porážek, podle něhož jsou asi čtyři procenta poražených prasniček v časném stadiu březosti.*

Komentáře ke článku 4

 • Zuzana

  Vakcína se jmenuje Improvac. Přečtěte si příbalový leták. Nevěřím, že je pro lidi neškodná. Každý kdo jí delší dobu vepřové z takto kastrovaných kanců má šanci, že bude neplodný.

 • zamyšlená myš

  Kreténsky se tu vyjadřuje akorát tak P. Novotná. 😀
  Jinak k článku – podle mě by stačila ta kastrace s lokálním znecitlivěním. Chemická cesta se mi moc nepozdává.

 • Pavla novotna

  Meli jsme kance o hmotnosti 50 kg a nedalo se to jist prace a penize pryč a to mam 4 dëti tak më to nepotěšil je to po staleti je to maso a funguje oto to co funguje tet nekdo chce zas ničt to normalni človëk nepochopi kdyby to tak nebylo tak by to dodnes nevydrželo na celem svëte to se zapojuje jen kreten a nebo vegouš asi oboji a nekolik kretenu se napoji ale to je normalni me to nepřekvapuje zničit rozprodat a rozkráct to vam jde nejlepe pozor narozmnoženi choroby kretence

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *