17.04.2015 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Co přinese zákaz chirurgické kastrace kanečků?

Několikaleté diskuse o kastraci kanečků v Evropě ve finále vyústily na návrh Evropské komise v roce 2010 v deklaraci o ukončení chirurgické kastrace prasat do roku 2018. Přestože uvedený dokument nemá závaznou legislativní formu a její podepsání je dobrovolné, Evropská komise pod tlakem veřejného mínění tento požadavek ochranářských iniciativ pravděpodobně uzákoní. Legislativně zakázaná je již v Dánsku, Nizozemsku nebo Německu. Na to, co by přinesly alternativy za avizovaný zákaz kastrovat prasata tzv. krvavou cestou, jsme se zeptali vybraných zástupců z řad chovatelů a ze zpracovatelské sféry. Samozřejmě nechybí ani stanovisko ochránců zvířat, respektive nevládní organizace Compassion in World Farming.

Podle odhadů se v Evropské unii každoročně vykastruje  99 milionů (79 %) kanečků. Legislativa EU umožňuje kastraci selat do sedmi dní věku bez použití anesteze či analgeze, a tudíž je používání těchto prostředků ve většině členských států výjimkou. Vědecký výzkum  shrnutý  například ve zprávě Welfare Aspects of the Castration of Piglets (The EFSA Journal, 2004) však prokazuje, že chirurgická kastrace bez anesteze a analgeze způsobuje silnou bolest a utrpení  selat jakéhokoli věku.  Otevřená rána po kastraci může být také vstupní bránou pro infekce, k nímž jsou malá selata náchylnější.  Výsledkem je pak vyšší  mortalita a nižší přírůstky kastrovaných selat. Nechirurgická kastrace má navíc pozitivní dopad na konverzi krmiva a v důsledku toho na životní prostředí. Tyto zásadní důvody vedly ke vzniku Evropské deklarace o alternativách chirurgické kastrace u prasat v roce 2010, kterou podepsali zástupci všech zúčastněných stran včetně nevládních organizací. Jelikož je mezi nimi i Compassion in World Farming, kterou v ČR zastupuji, je zřejmé, že cíle deklarace vítáme.

V prvním kroku deklarace stanovila, že od 1. ledna 2012 musí být případná chirurgická kastrace prováděna za použití prodloužené analgeze nebo anesteze pomocí vzájemně uznávaných metod. Dalším krokem bude postupné upouštění od chirurgické kastrace a tato praktika by se měla přestat používat do 1. ledna 2018.

Podle závěrů první zprávy o plnění této deklarace z prosince 2014 ovšem vyplývá, že první cíl není plněn. Zatím ani neexistuje konsensus mezi signatáři ohledně používaných metod anesteze a analgeze. V zemích, jako je Dánsko nebo Německo, se běžně používají prostředky na zmírňování bolesti, ale je potřeba je aplikovat nejméně půl hodiny před zákrokem, což se v praxi obtížně dodržuje. K anestezi lze používat CO2 (je však pro prasata averzivní) nebo Isoflurane (neposkytuje dlouhodobé zmírnění bolesti a je drahý).

Již nyní k chirurgické kastraci existují alternativy - imunokastrace a z našeho pohledu nejvhodnější  výkrm kanečků. Obě tyto alternativy značně zlepšují welfare prasat a mají i nesporné ekonomické výhody. Je však vždy nutné počítat se změnami managementu chovu, zejména pokud jde o zoohygienu a obohacení ustajovacích prostor  a výživu.

V některých zemích EU, jako je Belgie a Švédsko, se již imunokastrace běžně používá. Kromě odstranění kančího pachu také redukuje agresivitu a sexuální chování zvířat, neboť oddaluje pubertu. Studie provedená Colruyt group prokazuje, že použití Improvacu snižuje spotřebu antibiotik i mortalitu selat o 1,5 % v porovnání s chirurgickou kastrací.

V jiných zemích (Spojené království, Irsko, některé oblasti Španělska, Portugalska a Řecka) se kanečci nekastrují a poráží se v nižším věku, což značně snižuje riziko výskytu kančího pachu. V Nizozemsku se takto chová již asi 65 % prasat. Místní spotřebitelé si na maso z nekastrovaných zvířat nestěžují.

Česká republika spolu s Polskem, Rumunskem a Maďarskem podle zprávy o plnění Deklarace necítí žádnou nebo jen malou naléhavost tohoto problému a zpochybňují dosažení cílů zejména z obchodních důvodů. Analgeze ani anesteze se nepoužívá a imunokastrace není příjímána jako krok správným směrem.

Nicméně není pochyb o tom, že EU se od chirurgické kastrace odvrací zejména pod tlakem veřejného zájmu o kvalitu života hospodářských zvířat. Je tedy nutno s podporou institucí EU zintenzivnit práci na hledání uspokojivých řešení,  především v oblasti detekce kančího pachu a metodiky a řízení chovu kanců.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

  1. Meli jsme kance o hmotnosti 50 kg a nedalo se to jist prace a penize pryč a to mam 4 dëti tak më to nepotěšil je to po staleti je to maso a funguje oto to co funguje tet nekdo chce zas ničt to normalni človëk nepochopi kdyby to tak nebylo tak by to dodnes nevydrželo na celem svëte to se zapojuje jen kreten a nebo vegouš asi oboji a nekolik kretenu se napoji ale to je normalni me to nepřekvapuje zničit rozprodat a rozkráct to vam jde nejlepe pozor narozmnoženi choroby kretence

  2. Kasterace kanečků má sice zamezit zápach kance, ale při většině neodborných zákroků a těch je v CZ odhadem 70%, zakoupíte maso sice ne páchnoucí po kanci, ale zapáchající po jednom roku neumytého záchodku . Je to ve všech bůčcích,pečeních, šunkách všeho druhu.Samozřejmě po ohřátí a pečení.Mají to tak ve všech potr. řetězcích a nikdo není schopný s tím něco udělat.Fuj.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down