Den pro české straky v Radešínská Svratce

Po dvouleté přestávce zažila Radešínská Svratka na Českomoravské vysočině třetí zářijový čtvrtek nebývalý nápor chovatelů, zástupců firem či příznivců českého strakatého skotu. Důvod byl zřejmý: VI. Den českého strakatého skotu. A nutno říci, že o rostoucím významu této národní výstavy se přesvědčili i v „nebi“ a prakticky poprvé za historii pořádání akce svítilo na lidi i zvířata slunce.

Samotná akce začala ovšem již den předem, a to seminářem zaměřeným na aktuální problémy chovu a šlechtění strakatého skotu v Evropě. Na úvod vystoupil Dr. Dodenhoff z bavorského zemského úřadu pro chov zvířat. Podle jeho slov je v Německu plemeno fleckvieh s více než čtvrtinou celkového počtu zvířat druhým nejčetnějším plemenem. Ve spolkové zemi Bavorsko potom tento podíl radikálně stoupá až na 77 %. Výhodou strakatého plemene oproti holštýnkám je bezesporu vyšší obsah složek, především bílkovin, v mléce a výrazně nižší průměrné obsahy somatických buněk. Ročně se v Bavorsku testuje přibližně 400 býků fleckvieh, z toho jich 285 pochází ze záměrného připařování.
Druhým z vystupujících zahraničních hostů byl Dr. Christian Fürst z Rakouska. Předeslal, že v jeho zemi je chov skotu provozován spíše na menších farmách (průměrný podnik vlastní cca 20 kusů skotu). I zde je majoritním chovaným zástupcem skotu fleckvieh (81,3 %). Tyto plemenice se mohou pochlubit průměrnou délkou mezidobí 393 dnů a průměrnou užitkovostí 5975 kg mléka při obsahu 4,19 % tuku a 3,42 % bílkovin (údaje z r. 2001). Roční nárůst užitkovosti se pohybuje kolem 100 litrů.
Mezi státy s rozsáhlou populací strakatého plemene – Rakouskem, Bádenskem-Würtenberskem a Bavorskem byla již v roce 1999 uzavřena dohoda o spolupráci při odhadování plemenných hodnot. Snahou je zavést jednotný systém hodnocení PH u kombinované populace skotu. Jeho součástí bude i jednotný způsob kontroly užitkovosti a snaha o maximální genetické propojení daných populací.

Chov skotu je prioritou
Na výstavě, jejímž tradičním pořadatelem je Svaz chovatelů českého strakatého skotu a spolupořadateli ProAgro, a. s., Radešínská Svratka, Bohemia Breeding, s. r. o., Moreau Agri, s. r. o., CHD Impuls a ČSOB pojišťovna, představilo své kolekce krav 22 zemědělských podniků a družstev, z toho počtu je 12 chovů uznaných za šlechtitelské. Dojnice zde ovšem nebyly osamoceny, spolu s nimi se v areálu představila i prasata a ovce, celkem od 15 chovatelů a přes 50 firem zabývajících se plemenářskou činností, zemědělskou mechanizací, technologiemi pro živočišnou výrobu nebo výrobou krmiv a poradenstvím v této oblasti. Vedle přehlídky zvířat byl ovšem letošní den českého strakatého skotu zaměřen i na podporu spotřeby mléka, hlavně mezi dětmi a mládeží. „Musíme naučit naše spotřebitele konzumovat mléko a mléčné výrobky,“ řekl při zahájení výstavy Ing. Jaroslav Michal, prokurista spolupořádajícího ProAgro, a. s., Radešínská Svratka. „Spotřebu domácího mléka lze nepochybně posílit i tím, že přestanou masivní dovozy mléka mléčných výrobků ze zahraničí. To je ovšem úkol především pro vládu a ministerstvo zemědělství.“
O významu českého strakatého skotu a chovu skotu pro naši republiku hovořil při zahájení výstavy i ministr zemědělství Jaroslav Palas. „Chov skotu obecně udržuje lidi na venkově a v krajině, což má souvislost i s její údržbou,“ řekl ministr. „Český strakatý skot je typické plemeno pro naše podmínky a je jim již dokonale přizpůsobené. Vedle toho má velmi dobrou mléčnou i masnou užitkovost, kvalitou a produkcí masa se již znatelně přibližuje specializovaným masným plemenům.“ Chovatelé skotu by rovněž měli věnovat větší pozornost nákupu zvířat z domácích šlechtitelských programů, protože právě tyto finanční prostředky uvolňované na nákup plemenného materiálu skýtají možnou a potřebnou podporu domácího šlechtění, zdůraznil dále ministr.

Představily se nejlepší z nejlepších
V předvadišti výstavního areálu bylo předvedeno celkem 61 dojnic ve třech kategoriích – prvotelky, krávy na II. laktaci a starší krávy. V kotcích bylo možné shlédnout ještě tři skupiny plemenných jalovic, tři skupiny telat i skupinu vykrmovaných býků. Mezi prvotelkami si první místo odnesla kráva č. 000102899204, otec MOR 21, chovatel VOD Kámen, okres Pelhřimov. Tato prvotelka nadojila za 47 dnů I. laktace celkem 1100 kg mléka a vyznačuje se velkým tělesným rámcem a prostorným středotrupím. Hodnotitel Ing. Jaroslav Vetýška, CSc. ze Svazu chovatelů českého strakatého skotu u ní ocenil rovněž dobře upnuté vemeno a suché, pevné končetiny. Druhé místo obsadila kráva č. 000115443502, otec EB 422, chovatel ZD Nová Ves – Víska s nádojem za prvních 108 dnů I. laktace 2535 kg mléka, třetí místo putuje s krávou č. 00103843601 po otci ZEL 47 do s. r. o Agris Jedovnice.
Kategorii krav na druhé laktaci kralovala kráva č. 000106116111, otec REZ 332, chovatel ZD Krásná Hora n. Vltavou, jejíž současný denní nádoj při začátku II. laktace činí 31,6 kg mléka. Tato dojnice ze špičkového šlechtitelského chovu na Příbramsku je typickou představitelkou kombinovaného užitkového typu se suchými, korektními končetinami a dobrým zadním upnutím vemene. Druhé místo patří krávě č. 000035176614. Otec REN 325, chovatel ZD Velká Losenice, s užitkovostí na I. laktaci 6729 kg mléka, obsahem tuku 4,47 % a 3,64 % bílkovin. Na třetím místě se umístila kráva č. 000102187502, otec BCH 055, chovatel ZD Nová Ves – Víska s aktuálním denním nádojem 37,4 kg mléka.

Šampiónku ocenil i ministr
Vítězkou kategorie starších krav a zároveň šampiónkou celé výstavy se stala kráva č. 000028909503, otec REN 387. Pohár a zvon pro vítězku kategorie a šerpu pro šampiónku převzali z rukou ministra Jaroslava Palase zástupci Agro Liboměřice, a. s., odkud kráva pochází. Kráva nadojila na II laktaci celkem 8351 kg mléka s obsahem 4,6 % tuku a 3,8 % bílkovin. Jde o krávu výrazného kombinovaného užitkového typu, velkého tělesného rámce s odpovídajícími hloubkovými a šířkovými rozměry, dobře utvářeným vemenem s výrazným závěsným vazem a pevnými korektními končetinami. Druhé místo v kategorii straších krav získala dojnice č. 000064824614, otec MOR 007, chovatel ProAgro, a. s., Radešínská Svratka, s aktuálním denním nádojem 41 kg mléka a užitkovostí na II. laktaci 8428 kg mléka s obsahem tuku 3,71 % a 3,21 % bílkovin. Tato kráva se stala i vítězkou návštěvnické soutěže Miss sympatie, kterou tradičně vyhlašuje naše vydavatelství.
Třetí místo patří krávě č. 000028879503, otec REN 387, chovatel Agro Liboměřice, a. s. s užitkovostí na II. laktaci 7596 kg mléka.
Ceny se rozdělovaly i v dalších kategoriích – ocenění za nejlepší kolekci jalovic si Radešínské Svratky odnesla Bobrovská a. s., Bobrová, cena za nejlepší skupinu telat pak zůstala doma u ProAgro, a. s. Radešínská Svratka.
V porovnání s předchozími ročníky stále se rozšiřující výstava v Radešínské Svratce měla návštěvníkům z řad chovatelům, ale i fandů tohoto plemene skutečně co nabídnout. Špičková, dobře připravená zvířata s dobrou mléčnou i masnou užitkovostí byla ukázkou toho, že českému strakatému skotu rozhodně kyne příznivá budoucnost i po vstupu do Evropské unie. O tom se konečně můžeme přesvědčit na již sedmém ročníku této přehlídky v roce 2004.
Dana Večeřová
Jana Doktorová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *