23.09.2016 | 01:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Desetiletý vývoj provozních a ekonomických ukazatelů výroby mléka v ČR

V letech 2006 až 2015 se zvýšila užitkovost krav v ČR i v souboru podniků, kde došlo také k zvýšení tržní produkce na ošetřovatele, zvýšení počtu odchovaných telat a snížení průměrného věku při prvním otelení. Zlepšení za poslední čtyři roky je patrné ve snížení počtu somatických buněk. Náklady výroby mléka se u souboru podniků zvýšily od roku 2006 do roku 2015 o 10,8 tis. Kč (17 %) na krávu a rok a ve vyjádření na litr prodaného mléka se pohybovaly mezi 8,5 a 9,4 Kč.

V roce 2015 bylo v resortu zemědělství a lesnictví ČR zaměstnáno 99,1 tis. pracovníků (2,5 % z celkového počtu), což je o 51,1 tis. (34 %) méně než v roce 2006, kdy tento podíl činil 3,1 % (Ročenka chovu skotu).

Počet zemědělských podniků a farem s chovem skotu byl dle ústřední evidence skotu (MZe) v roce 2015 cca 18,5 tis., tj. zhruba o 4,5 tis. méně než v roce 2006. Do kontroly užitkovosti dojených krav bylo pak v roce 2006 zapojeno 1 749 chovatelů, zatímco v roce 2015 již o 602 chovatelů méně, přičemž podíl zapojených krav z celkového počtu dojených krav se téměř nezměnil.

K 30. 4. 2016 bylo v ČR evidováno 70 registrovaných odběratelů mléka, z toho 27 odbytových organizací a 43 zpracovatelů mléka (SZIF, 2016). Oproti kvótovému roku 2005/06 se počet odběratelů mléka snížil o 23, z toho počet odbytových organizací o 12 a o 11 poklesl počet zpracovatelů mléka.

Průměrná spotřeba mléka a mléčných výrobků činila za posledních 10 let zhruba 239 kg na jednoho obyvatele. Výroba mléka se v roce 2015 podílela ve finančním vyjádření dle souhrnného zemědělského účtu 48 % na celkové živočišné produkci (ČSÚ, 2016), což hovoří o významnosti tohoto agrárního odvětví v ČR. Od roku 2006 se u nás při mírném zvýšení stavů skotu celkem o 33 tis. kusů (2,4 %), snížil počet dojnic o 48 tis. kusů (11 %) a zvýšila se celková produkce mléka o 252 mil. litrů (9 %). Růst domácí produkce mléka z 2,7 mil. litrů v roce 2006 na 2,9 mil. litrů za rok 2015 je dán zejména zvyšující se roční užitkovostí krav, která za posledních deset let vzrostla z 6 370 na 8 001 litrů mléka na krávu a rok (+ 26 %), což představuje zvýšení denní dojivosti z 17,5 na 21,9 litrů (+ 4,4 l/den).

Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu MZERO0714 a byl odborně recenzován.

 

Ing. Jan Syrůček1 ,

Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. 1,

Ing. Jiří Burdych, MBA1,2

1VÚŽV, v. v. i., Praha Uhříněves;

2VVS Verměřovice, s. r. o.

 Celý příspěvek najdete v NCh 9/2016

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down