14.10.2002 | 08:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Desetimiliónové investice do českého krmivářství

V červnu uplynul termín, daný pro přeregistraci podle nové krmivářské legislativy harmonizované s předpisy unie výrobcům krmiv. Během uplynulých dvou let (rozmezí 2000 až 2002) tak museli značně investovat nejen do odpovídajících technologií – podle typu výroby, ale i do dalších činností – výstupní kontroly, vytvoření určitých pracovních podmínek, ochrany životního prostředí apod.

„Obecně rekonstrukce jedné středně velké výrobny, s roční produkcí pohybující se kolem 30 až 40 tisíc tun, členů našeho sdružení (ČMSO ZZN) vyšla na 18 miliónů korun,“ říká Ing. Miloš Stach, tajemník sdružení. Tato částka se týká pouze rekonstrukce technologie – tzn. mikrolinky, výtahů, dopravních cest, chladicí kolony, váhového hospodářství, šrotovníků. „Jde přitom jen o obecnou udržovací rekonstrukci, aby provoz splnil podmínky legislativy,“ doplňuje vedoucí krmivářské sekce Ing. Jaroslav Strnad. „K tomu je však ještě potřeba přidat splnění dalších nároků předpisů, takže je třeba částku zvýšit o dalších deset miliónů.“ Ty stojí investice do laboratoře, výstupní kontroly jakosti, pracovních podmínek, zavedení norem ISO a další. Podniky musely podle Jaroslava Strnada investovat i do marketingu a obchodu: „díky tomu, že je trh plný.“ Další investice vyvolal rovněž požadavek na oddělení výrobních linek pro produkci směsí, které obsahují živočišné komponenty. „Zajištění vysoké kvality vede k vytváření podmínek nerovné soutěže vůči neregistrovaným výrobcům, kteří nemuseli náklady vynaložit,“ upozorňuje Strnad.

Unie otevře výrobcům trh
U větších výrobců směsí se však investice pohybuje daleko výše. Podle Josefa Janoty, obchodního ředitele ZZN Strakonice a. s., investovali celkem kolem 100 miliónů korun. Firma s roční výrobou 92 tisíc tun patří v Česku k největším. Rekonstrukce technologie vyšla na 50 miliónů, „a dalších 45 miliónů nás stálo vybudování unikátního skladu měkkých surovin.“
„Firmy působící v oboru, které jsou sdruženy v ČMSO ZZN směřují k začlenění do podmínek, kterými jsou vázány obdobné firmy v unii. Normy a legislativa jsou již přizpůsobeny předpisům zemí evropské patnáctky, zvláště patrný vývoj je na úseku výroby krmných směsí, které je legislativně přinuceno se zcela ztotožnit s podmínkami stanovenými EU. Vybavení provozů je minimálně na úrovni dosahované v zahraničí a lze se domnívat, že vstupem ČR do unie by mohlo dojít při otevření trhu i k lepšímu využití stávajících kapacit,“ uzavírá Miloš Stach.

Vloni zaplatili výrobci miliardu
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu sdružuje 83 členských organizací, z toho 62 jsou nákupní a výrobní podniky zabývající se typickou činností zemědělského zásobování a nákupu, výrobou a distribucí krmiv, nákupem a skladováním obilovin, olejnin a ostatních komodit. Dalších 21 jsou firmy vyrábějící složky krmiv, premixy a koncentráty, kteří spolupracují se základní skupinou firem typu bývalých ZZN. Investice v uplynulém období, převážně od roku 1995, směřovaly do modernizace technologií velkokapacitních sil, zařízení laboratoří a zvláště významně byly sanovány výrobny krmných směsí v závislosti na požadavcích zákona o krmivech. Řada výrobců krmných směsí instalovala finančně náročné mikrolinky, váhové hospodářství a další technologické prvky. S pokračujícím nárůstem legislativních požadavků na výrobce krmiv se předpokládá další nárůst potřeby investic i v nejbližším období. Výroba krmných směsí je jedním z oborů, který plně odpovídá požadavkům Evropské unie.
Zdroje na krytí investičních nákladů si vytvářejí členské organizace vlastní činností, pokud je známo nebyla podle Miloše Stacha vyčleněna pro ně po roce 1990 žádná státní finanční podpora. Firmy v současné době velmi obtížně vytvářejí prostředky k modernizaci technologií.
Sdružení pro vlastní potřebu provedlo průzkum právě v oblasti investic v podnicích svých členů. Aktuální údaje v červnu letošního roku poskytlo 53 % členů. Z nich vychází následující odhad:
- Obrat podniků zemědělského zásobování a nákupu (členů ČMSO ZZN) činil v roce 2001 45 miliard Kč ( vroce 1992 – 18; 2000 – necelých 40).
- Kapacita skladování dosáhla k 31. 12. 2001 - 4 500 000 tun.
- Z toho sila betonová – 2 200 000, ocelová 1 500 000, podlahové sklady 200 000, hangárové sklady 500 000.
- Časová řada investic v mil. Kč: : 1997 - 700
1998 - 550
1999 – 900
2000 - 600
2001 – 1 000, z toho investice na rekonstrukce v závislosti na novelizované legislativě – 350

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down