14.02.2001 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Diskusní skupina pro chovatel skotu - cz-skot@list.mendelu.cz – I. díl

Internet jako pracovní nástroj posledních let nabízí velké množství informací a možností komunikace. Mezi první služby používané širokou veřejností patřila elektronická pošta, o čemž svědčí i výsledky posledních průzkumů uživatelů českého internetu, kdy 99,4 % uživatelů uvedlo, že využívá možností elektronické pošty. Takto vysoká obliba má celou řadu logických důvodů. Elektronická komunikace (e-maily) patřila díky relativně nízkým požadavků na vybavení počítače či rychlost přenosové linky již v počátcích internetu ke službám nejpoužívanějším.

V dobách, kdy další z internetových služeb – www byla teprve v plenkách a zdaleka ještě neměla podobu dnešních multimediálních a interaktivních stránek, byla výměna informací prostřednictvím e-mailu velmi důležitá. Z toho důvodu vznikaly na internetu komunity lidí sdružující se podle zájmů, které vytvářely vlastní diskusní skupiny žijící specifickým životem. Co to vlastně elektronické konference jsou? Je to jedna z možností jak rychle a snadno komunikovat se skupinou lidí, kteří mají stejné zájmy nebo problémy. Stačí svůj dotaz nebo informaci předložit účastníkům konference a čekat na reakci. Není nutné zasílat e-maily všem účastníkům konference, ale postačí poslat jeden jediný mail na adresu jméno-konference@domena.konference vše ostatní vyřeší mailing-list vaší konference za vás.
Diskusních skupin a konferencí existuje nepřeberné množství i dnes, i když jejich popularita na českém Internetu je překvapivě nízká. Podle údajů, které jsou k dispozici je u nás používá asi 10 až 20 % uživatelů internetu.
Stále větší množství informací a nutnost jejich rychlé výměny mezi uživateli nás i zástupce Svazu chovatelů českého strakatého skotu, Svazu chovatelů holštýnského skotu v ČR a ČMSCH. s. r. o. přivedla k myšlence vytvořit diskusní forum, která bude určena především chovatelům skotu v České republice. Nově vznikající platforma s názvem cz-skot má reálnou šanci stát se místem setkávání a výměny názorů chovatelů a šlechtitelů skotu, ale i pracovníků vědeckovýzkumné základny, a v neposlední řadě i studentů.

Přihlášení do diskuse
Jak postupovat v případě, že uvažujete o zapsání do diskusní skupiny? V první řadě doporučujeme navštívit archiv zpráv konference na adrese www (obr. 1) Pokud váháte, zda je cz-skot skutečně určen právě vám, podívejte se do elektronického archivu zpráv, který je možné třídit podle odesílatele, datumu či subjektu. Jestliže se poté rozhodnete zapsat se do diskuse, stačí navštívit stránky www.mendelu.cz/af/chov, vybrat si odkaz cz-skot a poté vyplnit jednoduchý vstupní formulář (obr. 2).

Protože chceme zajistit alespoň minimální možnou míru bezpečnosti ve skupině cz-skot, obdržíte obratem po vyplnění a odeslání formuláře email, který po vás bude požadovat potvrzení vašeho rozhodnutí. Tím je zamezeno tomu, aby vás do konference někdo mohl přihlásit či odhlásit bez vašeho vědomí a souhlasu. Pokud souhlasíte se zápisem do skupiny, stačí došlý email odeslat zpět (reply), (obr. 3), nebo vytvořit email nový, který pak odešlete na adresu cz-skot-request@list.mendelu.cz a do jeho subjectu (věci) vložíte pro vás vygenerovaný potvrzovací kód (obr. 4). Na tento krok pak navazuje další úroveň zajištění bezpečnosti dat uživatelů – autorizace vašeho požadavku administrátorem skupiny. Po autorizování vám bude umožněn plný přístup do diskusní skupiny a stáváte se jejím plnoprávným členem. Od tohoto okamžiku budete dostávat veškeré emaily, které diskusní skupinou projdou, a můžete i vy odesílat svoje příspěvky do diskuse, pokud je odešlete na adresu cz-skot@list.mendelu.cz.

Diskusní skupina cz-skot je připravena tak, aby do ní bylo možné odesílat zprávy pouze z adres, které prošly výše uvedeným procesem přihlášení a autorizace, což by do budoucna mělo zamezit tomu, že se ve vašich e-mailových schránkách budou objevovat nevyžádané e-maily s podivným obsahem, tzv. spam.
Na tomto místě si dovolíme ještě jednu poznámku: při odesílání e-mailu do konference je třeba si uvědomit, že jeho obsah bude číst velké množství lidí do konference přihlášených a je proto dobré dávat pozor jak na obsah mailu, tak na styl, kterým je e-mail napsán. Vyvarujete se tím zbytečných problémů, protože v konferenci nebudou tolerovány e-maily otevřeně reklamní, neúměrně dlouhé či jinak nevhodné a jejich odesílatelé budou z konference okamžitě vyřazeni.

Příkazy použitelné prostřednictvím emailu
Návod pro používání diskusní skupiny:
stejný návod můžete získat i prostřednictvím emailu, který odešlete na adresu cz-skot@list.mendelu.cz. Email musí v řádku subject (věc), popř. ve svém těle obsahovat slovo help.
Specifické příkazy list skupiny (subscribe, who, etc) by měly být odesílány na adresu naší diskusní skupiny: "cz-skot-request@list.mendelu.cz"

A nyní k použitým symbolům - slova v "" znamenají POŽADOVANOU položku a slova v "[]" označuji MOŽNOU (VOLITELNOU) položku. Prosíme, nepoužívejte při zadávání příkazů symboly "" ani "[]", pište pouze samotné příkazy!

Platné jsou následující příkazy:

subscribe [heslo] [digest-volba] [address=]
Příkaz subscribe slouží pro zápis do skupiny. Heslo, které si při zápisu zvolíte, slouží pro další změny nastavení, popřípadě k vašemu odhlášení (bez zadání hesla by vás z konference mohl odhlásit kdokoliv...). Myslíme i na zapomětlivé - od okamžiku zápisu do skupiny bude každý člen jedenkrát měsíčně dostávat e-mail s jeho aktuálním platným heslem.
U položky 'digest-option' je možné vybrat ze dvou možností - 'nodigest' nebo 'digest'. V prvním případě to znamená, ze každý z došlých e-mailů do diskuse bude okamžitě přesměrován i na vaši adresu, v případě výběru položky 'digest' budete dostávat jedenkrát denně "balík" všech došlých zprav.
Pokud si chcete při zápisu nastavit jinou adresu než tu, ze které se do skupiny přihlašujete, můžete to provést pomoci volby "address=". POZOR - opět psáno bez závorek.
přiklad přihlášení:
subscribe 123456 nodigest address=kucera@mendelu.cz

unsubscribe [e-mail adresa]
S pomoci unsubscribe je možné se z listu odhlásit. Heslo se musí shodovat s vašim platným heslem. Pokud se pokoušíte odhlásit z jiné adresy, než byla adresa použitá při přihlašování, je nutné upřesnit svoji adresu.
příklad odhlášení:
unsubscribe 123456 kucera@mendelu.cz

who
Zašle výpis všech osob přihlášených do skupiny

info
Zobrazí základní informaci o této skupině

lists
Podá informaci o dalších diskusních skupinách běžících na stejném serveru serveru.

help
Odešle návod na používání konference

set
Zapíná/vypíná nastavení jednotlivých nabídek. Platné nabídky jsou:

ack:
Zapne příjem potvrzení vámi odeslaných příspěvků do diskuse.

digest:
Po zapnutí této volby budete dostávat všechny zprávy najednou namísto každé zprávy zvlášť.

plain:
Nastaví přijímaní zpráv jako "prostý text" a ne MIME formát (pouze, je-li nastavena podmínka "digest") Multi-Purpose Internet Mail Extensions. Rozšíření původního poštovního protokolu pro zasílání e-mail po internetu, umožňující vkládání různých datových formátů do poštovní zprávy.

nomail:
Zastaví doručování zpráv na tvoji adresu pro krátký časový úsek (výhodné při kratších odjezdech "mimo PC svět" ..;-), například na dovolenou )

norcv:
Při nastavení podmínky norcv (NOT receive) nebudete dostávat kopie emailu, které sami odešlete do diskuse. Nefunguje, je-li zapnuta volba digest.

hide:
Skryje vaši adresu pro uživatele, kteří použijí příkaz who

options
Ukáže aktuální nastavení vašich voleb.

password
Změní vaše přihlašovací heslo

Všechny uvedené příkazy musí být odeslány elektronickou poštou na adresu cz_skot-request@mendelu.cz

Diskusní skupina cz-skot by měla fungovat jako částečně moderovaná diskusní skupina určená pro chovatele, nevyžadující znalost cizích jazyků. Věřím, že s pomocí vás, kterým je tato aplikace určena – chovatelů –, se nám podaří společně překonat případné počáteční potíže a problémy a že cz-skot se stane funkční a užitečnou pracovní pomůckou ve vašich rukou. Pokud se tento způsob výměny informací prokáže jako žádoucí, je do budoucna možné uvažovat o vzniku dalších diskusních skupin, které se mohou zaměřit na mnohem užší okruh problémů a mohou vzniknout diskusní fóra zaměřená na šlechtění, technologie, výživu a krmení a podobně. Stejné rozdělení je koneckonců běžné i všude ve světě.
Příští díl článku bude věnován problematice nastavení filtrů ve vašem poštovním programu a několik dalších rad a tipů, jak co nejefektivněji konferenci využívat.
Na všechny Vaše dotazy, připomínky či náměty se těšíme na adrese:
cz-skot-admin@list.mendelu.cz

Josef Kučera, Vladimír Klejch,
MZLU Brno

Krátké shrnutí na závěr:
 pokud se chcete se přihlásit, odhlásit nebo měnit vaše nastavení, odešlete e-mail s příslušným příkazem na adresu: cz-skot-request@list.mendelu.cz
 pokud jste přihlášeni do diskusní skupiny a chcete odeslat příspěvek do diskuse, použijte adresu: cz-skot@list.mendelu.cz
 chcete-li se svým problémem nebo připomínkou kontaktovat pouze administrátora konference, odešlete email na: cz-skot-admin@list.mendelu.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down