04.10.2019 | 08:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dlouhověkost dojnic v závislosti na jejich zevnějšku

Na základě lineárního popisu jednotlivých znaků tělesného utváření lze stanovit užitnou hodnotu dojnic, například množství nadojeného mléka nebo počet laktací, které lze od krávy během jejího života očekávat. Z analýzy vyplývá, že ačkoli prostá korelace mezi některými znaky a užitkovostí je malá, vztah není lineární a vliv znaku již zanedbatelný být nemusí. Při posuzování jednotlivých znaků exteriéru je důležité mít na mysli i vzájemné interakce, tedy že jejich působení je vzájemné a musí být zohledněno naráz.

Vztah mezi znaky zevnějšku a dlouhověkostí byl analyzován u krav plemene holštýnský skot. Data z kontroly užitkovosti a hodnocení exteriéru byla poskytnuta Svazem chovatelů holštýnského skotu. Znaky lineárního popisu, které byly použity v modelových rovnicích, a jejich stručná charakteristika, jsou uvedeny v tabulce 1. Jako ukazatele dlouhověkosti byly vyhodnoceny celoživotní užitkovost v kg mléka a počet dožitých laktací u 228 161 krav. Regresní koeficienty, potřebné pro tvorbu předpovědí užitkovostí, byly vypočteny pomocí metody nejmenších čtverců v programech SAS a Blupf90 (Misztal et al. 2002). Při výpočtu byly zohledněny v modelové rovnici pouze pevné efekty: věk při prvním otelení, stádo-rok-období otelení, stádo-rok-období hodnocení, počet dnů od otelení do hodnocení, věk ve dnech při hodnocení a efekt klasifikátora. Znaky lineárního popisu byly použity rovněž jako pevné efekty, a to v lineárním i kvadratickém tvaru. Oba regresní koeficienty pak byly použity k tvorbě křivkových závislostí.*

Článek byl vypracován za podpory Ministerstva zemědělství – institucionální podpora MZE-RO0718 – a projektu NAZV QK1810253.

Text byl odborně rezenzován.

Seznam literatury je k dispozici u autorky.

 

Ing. Adéla Nosková 1,2,

prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc.1,

Ing. Eva Kašná, Ph.D.1

1Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha

2Česká zemědělská univerzita v Praze

Kontakt: NoskovaAdela@seznam.cz

Více najdete v Našem chovu 9/2019.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down