Do Radešínské Svratky každý rok

Každé dva roky probíhá v Radešínské Svratce výstava českého strakatého skotu. Příští termín konání připadá na rok 2006. Přesto se Svaz chovatelů českého strakatého skotu rozhodl společně s chovateli a oprávněnými osobami uspořádat na stejném výstavišti letos 10. června netradiční pracovní přehlídku potomstva býků. Oprávněné osoby, které se šlechtěním strakatého skotu zabývají, tak dostaly příležitost předvést plemenice – skupiny dcer po aktuálních býcích z nabídek svých programů a prezentovat tak svoji filozofii šlechtění.

Zahájení na předvadišti v Radešínské Svratce se ujal prokurista akciové společnosti ProAgro Radešínská Svratka Ing. Jaroslav Michal. Po něm přivítal návštěvníky. Ing. Roman Šustáček, který působí od března letošního roku jako předseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu, vysvětlil cíl červnového setkání: „Rozhodli jsme se, protože naše populace českého strakatého skotu se blíží chovatelským cílům a je třeba vést otevřený dialog, jak dál.“ Šustáček vidí potřebu dialogu všech, kteří se šlechtěním plemene zabývají. Jde o společný zájem, je nutné upravit šlechtitelský cíl a rozhodnout, jak by měl vypadat požadavek na užitkový typ. Během zahájení byl připomenut i význam plemenné knihy. To řada chovatelů podcenila, ale na evropském trhu je možné se uplatnit pouze s plemennými zvířaty, která jsou v plemenné knize registrovaná. V unii jsou již třicet let platná pravidla týkající se čistokrevných zvířat a požadavků na registraci zvířat do plemenné knihy. Navíc se chystá jejich další zpřísnění.

O chovu skotu se jednalo v Uppsale
Chov skotu z evropského pohledu, tak by se dal výstižně označit krátký projev ředitele svazu Dr. Ing. Josefa Kučery. Ten se vrátil nedávno ze zasedání EAAP (European Association for Animal Production) v Uppsale. Odhady týkající se vývoje chovu skotu v nových členských zemích unie však nejsou podle něho povzbudivé. Především pro Česko a Polsko se odhaduje další pokles stavů skotu a snížení soběstačnosti v produkci hovězího, včetně poklesu jeho spotřeby na obyvatele.
Po úvodních vystoupeních bylo do ringu přivedeno šest plemenic, které se letos účastnily přerovské výstavy. Ing. Pavel Král ze svazu přítomným chovatelům vysvětlil, jakým způsobem se plemenice v Česku popisují a hodnotí. Převedená metodika je harmonizována v rámci Evropského sdružení chovatelů strakatého skotu (EVF) a je tak výborným základem pro další propojování evropské kombinované populace .Výsledkem rutinního hodnocení je podklad pro výpočet plemenných hodnot jejich otců v kontrole dědičnosti. Svaz se rovněž zabývá hodnocením matek býků a chovů. Zjištěné údaje mohou chovatelé využít při sestavování připařovacích plánů. Lineární popis a hodnocení – to je činnost pro dva nezávislé bonitéry v ČR, kteří ročně ohodnotí kolem 14 000 prvotelek. Optimální doba je tři měsíce pro otelení. Jednotlivé znaky se hodnotí bodovým systémem se škálou 1 až 9. Výsledkem je celkové ohodnocení maximálním možným počtem 100 bodů. Chystá se hodnocení dalších znaků, kterými jsou locomotion – hodnocení v pohybu a BCS – hodnocení tělesné kondice.
Po úvodním představení pokračoval program v Radešínské Svratce přehlídkou dcer po aktuálních býcích z programů plemenářských společností na trhu. Plemenice nebyly předváděny, ale zájemci o komentář šlechtitelů firem se sešli ve skupině postupně u řady celkem šedesáti dcer na úvazišti. Přehlídku doplnily skupiny jalovic a tři kříženky holštýnek s montbeliardem z programu Plemka.

Skupiny dcer z Impulsu
Ředitel Chovatelského družstva Impuls Ing. Antonín Krejčíř představil činnost a cíle této organizace. Impuls dal do testace již 35 býků, z toho dvanáct v loňském roce. Letos také počítají s podobným počtem. Netrpělivě čekají na výsledky prověření a do té doby především vozí inseminační dávky z Německa.
Regio RAD 104 se pohybuje v Německu na 30. místě žebříčku. Ve Svratce bylo k vidění jeho šest dcer, které vynikají produkcí a vemeny. Dcery mají vysoce nadprůměrné končetiny se suchými hlezny a pevnými spěnkami. V testaci v Česku jsou jeho tři synové RAD 161, 173 a 171.
Rad 95 měl na výstavišti pět dcer. V Německu je po něm již 20 657 dcer. V Česku je testován jeho syn RAD 147 a RAD 150, který je nasazen i v mezinárodní společné testaci. Dcery vynikají rámcem a středotrupím. Jistě zajímavé byly pro přítomné chovatele dcery Hippa HG 183, i po něm se testuje v Česku pět synů. Dcery, kterých má hodně i v českých podnicích, vynikají vemeny a končetinami. Výborný rámec mají plemenice po Hofratovi, HG 171. Kvůli tomu není, jak upozornil Antonín Krejčíř, vhodným býkem pro inseminaci jalovic.V sedmnácti českých stádech má již 28 dcer Wum, HG 180, ty vynikají kvalitou končetin a paznehtu. Na závěr vystoupení Ing. Krejčíř apeloval na změny šlechtitelského cíle plemene. „Máme údajů dost, je třeba je zapracovat, aby sloužily především chovatelům plemene.“

Delta s českým programem
Šlechtitelka společnosti CZ Delta Ing. Danuše Kolářová několikrát zdůraznila, že firma nabízí pro české strakaté plemeno domácí šlechtitelský program. Týká se 130 000 plemenic v Česku, firma má čtyřicetiprocentní podíl na trhu. Odchovnou plemenných býčků v Osíku u Litomyšle projde ročně až 150 plemeníků. Do testu jich jde ročně 45. První skupinou dcer, kterou šlechtitelka představila, byly po BJ 228, jehož inseminačních dávek se už prodalo přes 150 tisíc. Mezi nimi byla i Áli, vítězka soutěže Přerov 2005 č. 130441-509 z Agro Kunčina. Následovaly čtyři plemenice po MOR 051. V Česku po něm zabřezlo již 60 tisíc plemenic a nyní se telí jeho dcery z opakovaného nasazení. Potomstvo vyniká kvalitními vemeny a končetinami. K vidění byly i dvě dcery po MOR 045, jehož inseminační dávky však již nejsou k dispozici, jedna dcera po MKM 215 a jedna po MOR 102. To jsou již býci v Česku prověření. Ing. Kolářová připomněla nedávno uzavřenou dohodu o spolupráci mezi společností CZ Delta a FIH Ried (Rakousko). Její součástí je i vzájemná testace býků obou firem.

Prověření býci z Plema
Poslední skupina dcer ve Svratce byla produkty po býcích, které nabízí společnost Plemo, a. s. První dvě dcery byly po MOR 059, ten měl ještě nedávno své místo v první desítce žebříčku býků. Nyní poklesl, ale podle slov šlechtitele, je to důsledek toho, že „náš animal model druhé a třetí laktace krav geneticky podhodnocuje.“ Předností dcer jsou vemena a končetiny. Firma ho má v nabídce již čtyři roky a pochází ze ZOD Čáslavice.
Také inseminační dávky MOR 040, jehož jednu dceru na výstaviště přivezli, jsou v nabídce pět let. „Linie Morů je linie, která drží obsah bílkovin a tuku.“ Z dalších byla k vidění dcera po JUN 618. „Předpokládáme, že jeho plemenná hodnota stoupne, až se otelí jeho dcery podruhé,“ komentoval Lorenc dceru po BJ 124. Jeho dcery mají výborný zevnějšek. Na ně šlechtitel doporučuje využít býky, kteří zlepšují mléčnou užitkovost. Tři dcery představil po BJ 158, o kterém předpokládají, že se příští rok dostane do připařovacích plánů. Miloš Lorenc doporučil chovatelům zamyslet se nad hranicí mléčné užitkovosti a snížit ji. Nevyřazovat krávy jen podle výše mléčné užitkovosti. „Krávy, kterým se nedá v druhé polovině laktace jádro, to vydrží a v době kvót si udržíme mléko,“ apeloval.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *