17.02.2002 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Do severních Čech se vrací skot

Jestliže stavy skotu v Česku během posledních let značně poklesy, pak oblastí, kterou tento trend postihl především, jsou severní Čechy. Právě proto lze považovat chovatelský den spojený s veřejnou přehlídkou skotu, uskutečněný ve Straškově dne 30. října 2001, za chovatelskou událost. To ostatně potvrdila i účast přednosty Městského úřadu Litoměřice Josefa Pohla, ředitele Zemědělské agentury Mgr. Jaroslava Hejmy a mnoha chovatelů regionu.

Úvodního slova se ujal Ing. Zdenek Hoblík, předseda představenstva pořádající a. s. Astur. S výsledky živočišné výroby seznámil účastníky chovatelského dne Ing. František Král, zootechnik a hlavní organizátor akce. V živočišné výrobě je rozhodující produkce vepřového masa (1300 tun) a nad ztrátovým chovem skotu dlouho visel otazník, ale nakonec se vedení rozhodlo k jeho zachování a investici do modernizace. Jak si návštěvníci mohli všimnout i poslechnout, obojí se vyplatilo.
Dojnice českého strakatého plemene byly do roku 1996 chovány především v menších stájích a stav se pohyboval kolem 800 kusů. Telata z podniku prodávali a nakupovali pouze březí jalovice. V současné době je všech 262 dojnic soustředěno v jednom areálu v Račiněvsi, včetně telat do věku třech měsíců. Jalovice a býky chovají v Bříze. Tržní produkce mléka ve výši 1,3 miliónů litrů nachází odbyt v Bohušovické mlékárně, Většinu hovězího masa stihnou zákazníci nakoupit v podnikové prodejně v Roudnici. Porážky jak prasat, tak skotu, probíhají na vlastních jatkách a pokles poptávky ani v důsledku BSE v prodejnách nezaznamenali. Naopak, jak nám sdělil zootechnik,spokojení zákazníci oceňují kvalitu hovězího ze strakatého plemene.
Ekonomické výsledky chovu jsou samozřejmě odrazem všech organizačních a technologických změn. Dlouhodobě docházelo v chovu skotu k propadu, který se pohyboval mezi třemi až pěti milióny Kč. Změnu přinesl až rok 2000, který se stal mírně ziskovým. Výrobní užitkovost se zvýšila z 9,85 litrů v roce 1996 na 14,61 v roce 2000 a v letošním roce překročí 15 litrů.
Straškovští dávají přednost chovu českého strakatého plemene, což je v oblasti Roudnicka spíše výjimečné. Jak řekl Ing. Král, preferují dojnice většího tělesného rámce s důrazem na osvalení. „Chováme podřipský těžší užitkový typ,“ uvedl doslova. O dobré masné užitkovosti svědčí hmotnost krav pohybující se běžně kolem 700 až 800 kg, ale i kolem 1000 kg a přírůstek ve výkrmu býků na úrovni 1200 až 1350 g denně.
Mléčná užitkovost, podle výsledků KU, byla v roce 1998 na úrovni pouhých 4138 kg při 4,24 % tuku a 3,62 % bílkovin. Během tří let, po rekonstrukci na volné ustájení a zvládnutí výživy, došlo k velmi strmému nárůstu: za rok 2001 dosáhli Straškovští u dojnic užitkovosti 6232 kg mléka při 3,72 % tuku a 3,51 % bílkovin. Skutečnost, že genetický potenciál stáda je ještě vyšší, dokládá 22 rekordmanek s užitkovostí nad 9000 kg za laktaci. Další vynikající devizou stáda je výsledek v čistotě produkovaného mléka: v loňském roce se podnik umístil na 20. místě v České republice. Trvale dosahují parametry do 20 000 CPM a do 200 000 somatických buněk.
Cílem šlechtitelské práce v chovu skotu je šlechtění českého strakatého plemene s využitím fylogeneticky příbuzných plemen kombinovaného užitkového skotu. Proto je v provozu ve Straškově kladen velký důraz, kromě mléčné užitkovosti, také na dobrou masnou užitkovost a to především na růstovou schopnost, avšak nezapomínají zde ani na tělesný rámec, jatečnou výtěžnost a schopnost výkrmu býků do vyšších porážkových hmotností, v souladu s výrobním zaměřením podniku. K připařování byli v minulosti vybíráni býci českého strakatého plemene, kteří tento cíl splňovali, ať již šlo o linii Mrak, Laban, Zelot a další. Z důvodu požadavku na zvýšení produkce mléka a zlepšení tvarových a funkčních vlastností vemene a v neposlední řadě z důvodů potřeby zvětšení tělesného rámce a kapacity těla je, podle individuálního připařovacího plánu, využíváno v omezené míře plemeno montbeliard. V současné době jsou v chovu využíváni také otcové býků plemene fleckvieh.
Chovatelský den plynule pokračoval přehlídkou vybraných zvířat. Komentář k 66 kravám, jalovicím a telatům dobře zvládla šlechtitelka spolupořádající firmy Natural, s.r.o. Ing. Alena Šťastná. Vedle komentáře měl každý návštěvník v katalogu k dispozici původ a užitkovost všech plemenic. Předvedená zvířata dokumentovala důraz straškovských chovatelů na masnou komponentu užitkovosti chovaného stáda. Nejvíce zaujaly skupiny dcer po známých otcích LB 354 a montbeliardském Embrunovi (TAR 017).
Odpolední program patřil chovatelské besedě, kdy měli přítomní možnost diskutovat o nové nabídce plemenných býků oprávněné osoby Natural, s.r.o., který v tomto chovu zajišťuje plemenářský servis. Zástupci Svazu chovatelů českého strakatého skotu poté přednesli informaci o činnosti Svazu, realizaci šlechtitelského programu plemene a některé aktuální informace z Česka i ze zahraničí. Setkání chovatelů uzavřel ředitel svazu Ing. Jaroslav Vetýška, CSc. hodnocením výsledků chovu a doporučením do příštího období.
Astur, a.s. Straškov, zemědělský podnik v oblasti Roudnicka, je bezesporu důkazem, že české strakaté plemeno může být úspěšně a s dobrými ekonomickými výsledky chováno rovněž v podmínkách úrodné nížiny. Výsledky, kterých tato firma za přispění plemenářské služby dosahuje mluví sami za sebe.

Jan Štráfelda, Natural, s. r. o.,
Petr Pytloun, Svaz chovatelů českého strakatého skotu

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down