16.04.2007 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dobrá siláž rozhodně není zadarmo

Kvalitní objemná krmiva jsou předpokladem dobré produkce a zdravotního stavu dojnic. Informace z oblasti jejich výroby mohli získat také účastníci seminářů, které pořádaly společnosti VVS Verměřovice a Alltech.

Zásadám výroby siláží se ve svém příspěvku věnoval Ing. Miroslav Kozák z VVS Verměřovice. „Dobře vyrobená kvalitní objemná krmiva jsou hlavním předpokladem pro vyrovnanou výživu dojnic, ziskovou výrobu mléka a tím i jedním z faktorů úspěšnosti chovů,“ uvedl Ing. Kozák. Na druhou stranu varoval, že se významu výroby konzervovaných krmiv v mnoha zemědělských podnicích nevěnuje řádná pozornost.
Podle jeho názoru je nutné si uvědomit, že živiny získané z objemných krmiv představují podstatnou část krmných dávek pro dojnice. Navíc jsou levnější než z krmiv nakupovaných. Také míní, že výroba siláží byla a bude jedním z nejvhodnějších způsobů konzervace vojtěšek, jetelů a travních porostů.

Pravidla při výrobě
Nejvhodnějším obdobím sklizně pro jetel a vojtěšku je stadium butonizace, kdy mají největší koncentraci N-látek a energie, u trav je nejvhodnějším obdobím fáze metání.
S postupující délkou vegetace klesá:
 množství a kvalita N-látek,
 jejich stravitelnost,
 obsah sacharidů,
 výrazně se zvyšuje obsah vlákniny.
Použití mechanizace předpokládá podle řečníka její dobrý technický stav. „Jinak vlivem technologických chyb zůstanou živiny na poli,“ upozorňuje Ing. Kozák. Odrolí se totiž nejkvalitnější části rostliny – listy. Například u vojtěšky je ve stadiu butonizace obsaženo 68 procent celkového proteinu v listech. Při velkému odrolu listů nemůžeme tedy podle něj očekávat vysokou koncentraci N-látek ve finálním krmivu.
Výška strniště jetelovin by měla být sedm až osm centimetrů, v případě nízkého strniště hrozí znečištění píce zeminou a zvyšování množství mikrobů.
Doba sečení ovlivňuje obsah cukrů v rostlině (obsah se během dne postupně zvyšuje až do večerních hodin). Optimální dobou sečení jsou tedy odpolední až podvečerní hodiny.

Uskladnění silážní hmoty
Správné uskladňují do značné míry určuje kvalitu budoucího objemného krmiva. Rozhodujícími činiteli je správné navážení a rozhrnování a také dusání naskladňované hmoty. Podle přednášejícího by se nemělo zapomínat, že výška dusané vrstvy nesmí přesáhnout 30 cm (vyšší vrstva znamená neschopnost vytlačit veškerý vzduch a podporuje růst a rozvoj kvasinek).
Při prvním ranním uskladňování doporučuje Ing. Miroslav Kozák nejprve navezení další vrstvy a následně dusání. „Pokud by se postup obrátil, vytlačil by se oxid uhličitý, který se přes noc vytvořil,“ vysvětluje řečník.
Nebezpečím pro kvalitu siláží může být jejich zahřátí. Příčinou bývá příliš silná vrstva dusané hmoty, její nedostatečné dusání (minimálně tři minuty na tunu hmoty), změna fermentačního procesu způsobená namnožením nežádoucích bakterií z půdy (klostridie) nebo zahřátí hotových siláží po jejich otevření.

Správná fermentace
Kvalitní průběh fermentace zabrání činnosti nežádoucích mikroorganismů. „Čím rychlejší fermentace, tím účinnější, protože umožňuje zachování bílkovin a energetických složek,“ dodává Ing. Kozák.
On sám má dobré zkušenosti s používáním přípravku Sill All 4x4 od firmy Alltech. Tento přípravek obsahuje čtyři bakterie mléčného kvašení (Enterococcus faecium, Lactobacillus plantarum, Pediococcus acidilactici a lactobacillus salivarium) a čtyři enzymy (celuláza, hemiceluláza, pentosanáza a amyláza). Bakterie obsažené v Sill All 4x4 produkují pouze kyselinu mléčnou, k jejímuž vytvoření potřebují minimální množství cukru. Při použití tohoto přípravku dochází k razantnějšímu poklesu pH, klesnou ztráty, sníží se množství vedlejších produktů a v siláži zůstane více cukrů.
Sil All 4x4 dodává milion bakterií na gram silážované píce. Použití tohoto přípravku podle řečníka zajistí především rychlý pokles pH, rychlejší fermentaci, vyšší příjem sušiny a lepší užitkovost. Přípravek je univerzální, může se použít do žlabu, sil nebo vaků a pro velké balíky, je efektivní pro silážování i v nepříznivých podmínkách a je dostupný v tekuté i granulované formě. Je účinný v širokém teplotním rozmezí a rozsahu sušiny silážované píce.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down