11.10.2007 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dojený skot už musí přinášet zisk

Den otevřených dveří v akciové společnosti Agro Jesenice nedaleko Prahy pořádaný společně s členy projektu Galaxie – Tekro, spol. s r.o, Farmtec, a. s., CZ Delta, spol. s r.o. – se stává pomalu tradicí mezi zemědělskou veřejností. Chov s 1030 holštýnskými kravami je jeden z největších v republice a dá se tam načerpat řada zkušeností.

Je třeba říci, že hospodaření v těsném sousedství hlavního města má svá úskalí. Ředitel akciové společnosti Agro Jesenice Ing. Josef Kubiš přivítal přítomné tentokrát slovy: „Modlím se, aby nám zde nechali kravín aspoň dalších deset až patnáct let, aby se nám investice vrátily. Tlak na cenu půdy je v okolí Prahy obrovský. V minulosti jsme nevykoupili pozemky v ceně 40 haléřů za metr čtvereční, dnes je mnohdy nekoupíme ani za 500 Kč/m2. Kompletně jsme dokončili rekonstrukci chovu skotu a nyní bychom potřebovali čas na návratnost investic. Na mléku jsme v devadesátých letech prodělali bezmála čtyřicet milionů korun a potřebovali bychom být aspoň deset let ziskoví. Investovat je poměrně jednoduché – schopná realizační firma se najde, ale důležité je pak chov se ziskem provozovat. Máme před sebou řadu nedořešených úkolů – mléko je třeba vyrábět levně, k tomu je nutné zdravé stádo a dlouhověká zvířata. Krávy musí dojit deset tisíc litrů za rok.“

Stáje jsou připravené vydělávat
Ve velkokapacitním kravíně v Hodkovicích je ustájeno 1050 holštýnských dojnic a ten denně do mlékárny dodává až 27 000 kg mléka (nejvíce z jednoho místa v České republice vůbec). Užitkovost neustále roste, v tomto roce se pohybuje kolem 9680 litrů při 3,50 % tuku a 3,20 % bílkovin. „Je třeba pochválit společnost Farmtec, se kterou se rekonstrukce stájí uskutečnila, ale také všechny členy seskupení firem Galaxie, kteří nás nutí se zdokonalovat a neustále pomáhají hledat rezervy,“ prohlásil Ing. Kubiš.
V posledních letech byly v podniku s podporou operačních programů, ve spolupráci s firmou Farmtec zrekonstruovány stáje pro laktující dojnice (tři produkční haly, každá pro 4 x 74 krav). Ze stlaných provozů jsou nyní všechny budovy na kejdovém hospodářství.
Byly vybudovány dvě sekce pro 126 jaloviček v období mléčné výživy a nově i sekce pro 60 býčků, rozšířeny skupinové kotce (salaše) pro první fázi období rostlinné výživy telat a rekonstruována odchovna pro jalovičky do jednoho roku a OMD. Nově byly také rekonstruovány dvě kruhové dojírny (vždy pro 24 krav, s technologií firmy Lukrom Zlín), doplněné technologií pro vážení, identifikaci a separaci dojnic, včetně kontroly jejich nádojů a sledování pohybové aktivity. Byla rovněž nakoupena nová mechanizace pro produkci a konzervaci objemných krmiv a přípravu TMR (mimo jiné také vertikální míchací krmný vůz Mayer Siloking o kapacitě 16 m3). V letošním roce byly vystavěny tři nové silážní jámy o celkové kapacitě 7500 tun objemných krmiv. Připravuje se výstavba zemědělské bioplynové stanice.
„S poslední úpravou stájí a technologie jsme skončili letos, celkem byla cena rekonstrukce chovu skotu 45 milionů korun, k tomu je třeba připočítat ještě 13 milionů korun za nové silážní žlaby, ke kterým jsme museli ještě dokoupit techniku. Celkem tedy činí suma investic kolem 70 milionů korun,“ sčítá nahlas Ing. Kubiš.

Monitoring je základ pro řízení
V posledních letech se součástí řízení farmy staly pravidelné kontrolní dny. Účastní se jich zástupci podniku, agronom, veterinární lékař, zástupci jednotlivých partnerů projektu Galaxie, nezávislý poradce pro management a výživu skotu Ing. Petr Brabenec a nezávislý poradce pro management a reprodukci skotu Ing. Jaromír Nedvěd, nepravidelně i další spolupracovníci.
Program kontrolních dnů vždy zahrnuje prohlídku celého chovu, rozbor plnění dlouhodobých zdravotně-produkčních programů, kontrolu úkolů ze zápisu z minulého jednání a hodnocení poznatků z monitoringu. Celý průběh kontrolního dne společně řídí Ing. Kubiš a zástupce projektu Galaxie a společnosti Tekro, MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.
Před konáním kontrolního dne (každý měsíc) jeho účastníci získávají elektronickou poštou výsledky průběžně zpracovávaného přehledu důležitých zdravotně-produkčních ukazatelů. Ten zahrnuje kromě jiného přehled o aktuálním početním stavu krav a důvodech jeho změn, o jejich produkci mléka, vývoji složek a kvalitě mléka, popis míry pohody chovaných zvířat, změny v jejich výživě a jejich příjmu sušiny krmné dávky, hodnocení kvality konverze živin, vývoje BCS (a nově i živé hmotnosti) krav, reprodukční ukazatele, četnost výskytu zdravotních poruch v okoloporodním období, onemocnění končetin, mléčné žlázy a vývoji zdravotního stavu a přírůstků u telat.

Reprodukce a zase reprodukce
Dosažený vzestup nádojů na ustájenou krávu o osm kilogramů za poslední čtyři roky se neprojevil výrazně negativně na parametrech reprodukce, přesto nejsou hodnoceny jako zcela uspokojivé (a očekává se jejich další zlepšování). Po zavedení kontroly pohybové aktivity krav a dalším prohloubení zdravotně-produkčního programu, zaměřeného na reprodukci (včetně využívání OvSynchu, do něhož byly dosud krávy zapojovány až po 60 dnech od otelení a předpokládá se jeho větší rozsah využívání, tedy i při prvních inseminacích), však již dochází i k průkaznému zlepšení sledovaných reprodukčních ukazatelů. Zabřezávání po první inseminaci dosahuje 42 % (z toho do 60 dnů laktace 13,5 %), po všech inseminacích 41 %, počet březích krav ve stáji v průměru činí 49 %, servis perioda je 139 dnů, interval 83 dnů a inseminační index 2,2. Zlepšují se počty březích do 120. dne laktace, procento zabřezlých krav za měsíc a částka vynaložená na jedno narozené tele.
Plemenářskou činnost v chovu pomáhá zajišťovat tým pracovníků společnosti CZ Delta, která je i hlavním dodavatelem inseminačních dávek, definuje chovný cíl, zpracovává připařovací plán a napomáhá s řešením otázek reprodukce, hodnocením vývoje jalovic a BCS chovaných zvířat. V roce 2007 jsou v chovu nejčastěji využívanými býky NEA 390 Alexander, NXA 479 Linfield a NXA 462 Martin. V loňském roce to byli býci NXA 438 Olympic, NXA 441 Adept a NUN 107 Canvas. V budoucnu je zvažováno i částečné využití semene býků masných plemen s cílem produkce jatečných zvířat.

Nejen zemědělská výroba
Pro úplnou informaci zbývá uvést, že zemědělský podnik Agro Jesenice u Prahy, a. s., hospodaří nyní na 4100 hektarech zemědělské půdy (z toho 95 % orné). Důležitou část svého zisku dosahuje z rostlinné výroby. Také v chovu skotu a prasat patří k nejvýznamnějším producentům v České republice. Jako akciová společnost vznikl transformací v roce 1992.
Zaměstnává 157 pracovníků, z toho polovinu v zemědělské výrobě a zbývající při mrazírenském zpracování ovoce a zeleniny, v kovovýrobě, prodeji pohonných hmot, dopravě, zemních pracích a stavební údržbě. Na úseku chovu skotu je celkem 29 pracovníků. Roční výkony na jednoho zaměstnance představují 2,2 milionu korun.

Půdu ztrácíme, ale ne víru v budoucnost
„Nedávno jsme přebrali část blízkého ZD Modletice, ale o pozemky neustále přicházíme, neboť Praha se rozrůstá. Například cukrovku jsme letos pěstovali naposled. Na nejvhodnějších pozemcích pro její pěstování vyroste dálnice. Našim zaměstnancům jako spoluvlastníkům společnosti vyplácíme pravidelně dividendy z akcií a základní kádr pracovníků je nám stále věrný, i když do Jesenice jezdí městské autobusy a Praha nabízí řadu pracovních příležitostí.
Věřím, že i přes přání developerských firem budeme ještě nějaký čas fungovat a pražské děti k nám budou jezdit, aby se podívali na to, jak vypadá kráva. Investujeme dál – nyní jsme podali žádost na stavbu bioplynové stanice. Energie z denní produkce 50 m3 kejdy by měla projít přes BPS,“ dodává ředitel Agra Jesenice Ing. Kubiš. K tomu se připojuje i MVDr. Skřivánek (Tekro, spol. s r.o.), který vyslovil přání vybudovat z farmy skotu na okraji Prahy modelovou farmu, kam se budou sjíždět pro inspiraci chovatelé z celé Evropy.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down