21.05.2001 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Doplňkové látky skupiny mikroorganismy, povolené v ČR pro výrobu krmiv a pro konzervaci objemné píce

Dne 1.ledna 2001 nabyl účinnosti zákon č. 244/2000 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.94/1996 Sb., o krmivech. Současně vstoupila v platnost i nová vyhláška k zákonu o krmivech č.451/2000 Sb., která nahrazuje starou prováděcí vyhlášku č. 191/1996 Sb. Vydání obou právních norem bylo nezbytné pro dosažení kompatibility s krmivářským právem EU, ve kterém došlo od roku 1996 k velké řadě zásadních změn a úprav legislativních předpisů v oblasti krmiv.

Tyto změny se v mnoha případech týkaly i používání doplňkových látek v krmivech (celkem 9 směrnic a 27 nařízení včetně směrnice č. 96/51/EC, kterou byla zásadním způsobem novelizována směrnice č. 70/524/EEC o doplňkových látkách).
Rozhodující podíl v uvedených změnách měly i změny seznamů mikroorganismů povolených pro výrobu krmiv a změny ve způsobu používání a v označování těchto doplňkových látek. Z toho důvodu byly v nové vyhlášce č.451/2000 Sb., zcela přepracovány: skupina G/1 Mikroorganismy pro konzervaci objemné píce a skupina 0. Mikroorganismy pro výrobu krmiv v částech C 3 a C 4 přílohy č.14 této vyhlášky. Kromě změn v označování sbírky a čísla kmene zde dochází i ke změně v názvech mikroorganismů, přičemž výrobci premixů a krmných směsí jsou od nabytí účinnosti vyhlášky povinni uvádět v označení svých výrobků druhy použitých mikroorganizmů, ale i označení sbírky, čísla kmene a hodnoty FCU.
Pro snazší orientaci výrobců je proto zpracována předložená tabulka. Tabulka uvádí platné názvy mikroorganismů, které jediné smějí být při označování krmiv používány (jména autorů se v označování krmiv neuvádí). Dále jsou uvedena povolená čísla sbírek uložení kmenů a to podle povoleného použití jednak pro výrobu krmiv, jednak ke konzervaci objemné píce; jiné než uvedené kmeny nesmí být používány. Konečně jsou v tabulce uvedeny neplatné a zastaralé názvy mikroorganismů včetně synonym, které bývají někdy používány, ale jejichž použití je v rozporu s vyhláškou.

Dr. Jiří Hrdlička, Csc,
ÚKZÚZ – odbor krmiv

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down