19.09.2022 | 01:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dotace na ověřování původu

Nejpozději do 1. 10. 2022 mohou chovatelé podávat žádost o podporu na ověřování původu v rámci dotačního programu 2.A.a.1.

Podpora majiteli plemenného býka a dárkyně embrya u skotu, schválené příslušným uznaným chovatelským sdružením v daném roce pro stanovení DNA typu za účelem ověření původu potomstva. Týká se plemenných býků používaných v plemenitbě a dále pak býků nově zařazovaných do plemenitby (v tomto případě včetně stanovení DNA jejich matek, u býků masných plemen v období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022), podpora osobě, která zajistí analýzu pro stanovení genomické plemenné hodnoty plemenného skotu, schváleného příslušným uznaným chovatelským sdružením, podpora majiteli kance zapsaného do plemenné knihy za stanovení DNA typu pro účely ověření jejich původu. Týká se plemenných kanců používaných a nově zařazovaných do nukleových a rezervních chovů.
Pro účely tohoto dotačního programu se chovatelem rozumí subjekt (fyzická nebo právnická osoba, v jejímž chovu se zvíře narodilo, nebo která je jeho majitelem nebo držitelem), kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti. 
Žadatelem o podporu může být subjekt splňující kritéria mikropodnik, malý a střední podnik podle definice uvedené v Příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014, což příjemce podpory dokládá Čestným prohlášením o splnění kritéria malého a středního podniku. Při sledování velikosti podniku  je třeba vycházet rovněž z Uživatelské příručky k definici malých a středních podniků vydané EK. V případě, že žadatel nesplňuje kritéria mikropodnik, malý a střední podnik podle definice uvedené v příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014, podpora mu může být poskytnuta v režimu de minimis, podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (tj. max. 20 000 EUR/subjekt/3 roky). V tomto případě žadatel (velký podnik) dokládá Čestné prohlášení de minimis prostřednictvím Portálu farmáře https://www.szif.cz/cs/nd-zakladni-informace (změna proti r. 2020).
Podpora je poskytována na základě čl. 27 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 a podle „Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022 (č. j. : MZE-37573/2021-18131) a Zpřesnění Zásad ze dne 29.6.2022 (čj.: MZE-37435/2022-13111), Zpřesnění Zásad ze dne 26. 5. 2022 (čj.: MZE-28803/2022-13111).

Postup při podání žádosti o dotaci:

  • fakturu za rozbor stanovení DNA jste hradili přímo laboratoři – podáváte žádost o dotaci prostřednictvím Českomoravské společnosti chovatelů, a. s.
  • fakturu za rozbor stanovení DNA jste obdrželi a hradili vašemu svazu – získáte podporu prostřednictvím oprávněné osoby – tohoto svazu. Nevyřizuje Českomoravská společnost chovatelů, a. s.

Žádost o poskytnutí dotace chovatelé mají zaslat v jednom vyhotovení v listinné podobě na adresu:
Českomoravská společnost chovatelů, a. s.
ekonomický odbor
Benešovská 123 
252 09 Hradištko
 
Řádně vyplněná a podepsaná žádost o dotaci musí obsahovat tyto povinné přílohy:

  • Čestné prohlášení o splnění kritéria malého a středního podniku
  • Tabulku s vyčíslením požadavku na dotaci, součástí bude seznam přidělených státních registrů zvířat (u krav seznam evidenčních čísel), na která je požadována dotace,
  • doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (kopie smlouvy o zřízení účtu, případně kopie aktuálního bankovního výpisu předmětného účtu).

 Velké podniky podávající Žádost o dotaci v režimu de minimis vkládají Čestné prohlášení de minimis prostřednictví Portálu farmáře.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down