19.12.2001 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Drásov získal statut nukleového chovu prasat

Nukleové šlechtitelské chovy představují kvalitativní vrchol celé populace prasat. Jejich hlavním úkolem je zajišťovat soustavný genetický pokrok a produkovat kvalitní plemenné kance a prasničky pro šlechtění příslušné populace a pro obnovu nižších stupňů chovů.

Uznávání nukleových chovů provádí komise podle Metodických zásad pro uznávání a přezkušování šlechtitelských chovů, přičemž uznávaný chov musí splňovat kritéria stanovená pro dané selekční období Plemennou knihou Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě.
Na základě dlouhodobě dosahovaných příznivých výsledků a kladného doporučení oprávněné osoby PLEBO BRNO, a. s, a Okresní veterinární správy Brno – venkov se dne 26. října 2001 uskutečnilo uznávací řízení nukleového chovu prasat plemene bílého ušlechtilého v Drásově, jehož majitelem je Agrochemická společnost s. r. o., Prostějov.
Chovatelská a plemenářská práce má v Drásově dlouholetou tradici. S prováděním kontroly užitkovosti I. stupně v chovu prasat bylo započato již v roce 1958. V roce 1970 byl v Drásově uznán kmenový chov prasat a v roce 1983 získal chov statut šlechtitelského chovu.
O velmi dobré úrovni chovu svědčí mimo jiné výsledky dosahované jak v reprodukčních a produkčních znacích, tak i v celkové plemenné hodnotě stanovené metodou BLUP – Animal model (tabulky 1 až 3).
Významné postavení zaujímá chov Drásov v zajišťování vertikálního systému obnovy základních stád prasnic. O kvalitě produkovaných plemenných prasniček nejlépe svědčí spokojenost dlouhodobě napojených rozmnožovacích chovů.
Plemenný materiál se osvědčil též ve Slovenské republice, neboť dva slovenské chovy založené nákupem prasniček z Drásova byly na základě velmi dobrých výsledků uznány za šlechtitelské.
S úspěchem se chov Drásov zúčastňuje též výstav a přehlídek, při kterých získal řadu ocenění.
Uznávací komise pod vedením Ing. Čestmíra Pražáka, CSc. konstatovala na základě komplexního posouzení dosahovaných výsledků, zhodnocení úrovně ustájení a ošetřování a s ohledem na velmi dobrý zdravotní stav prasat, že uznávaný chov splňuje bez výjimky všechny body a požadavky zásad pro uznávání šlechtitelských chovů prasat a na základě těchto skutečností navrhla udělit chovu Drásov statut nukleového chovu.
Je třeba konstatovat, že uznání nukleového chovu prasat v Drásově je významným oceněním dlouholeté svědomité práce ošetřovatelů, cílevědomé práce managementu i příkladné spolupráce s pracovníky plemenářské a veterinární služby.
Ing. Miroslav Sládek, CSc.,
Ing. Dagmar Černá,
PLEMO, a. s.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down