24.04.2002 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Druhou březnovou středu se odehrála v areálu pro chov skotu Zemědělského družstva Bernartice premiéra.

Tou byl poprvé Den Zemědělce zaměřený na živočišnou výrobu, kterou byla praktická ukázka práce míchacích krmných vozů. Oblast intenzivního chovu skotu krmné vozy v uplynulém desetiletí ovlivnily nejvíce.

Jejich zavedení mělo značný podíl na zvýšení užitkovosti. Směsná krmná dávka TMR umožňuje vyšší příjem krmiva a o 10 až 15 % vyšší příjem sušiny, eliminuje negativní vliv velkých dávek jadrných krmiv. Krmná dávka je více využitelná, protože je homogenní a kompletní. Tím, že se zvířata krmí stejně, omezí se mezi nimi projevy agresivity. V poslední době se v souvislosti s TMR diskutuje vhodná strukturální vláknina. Obecně se uvádí požadavek na obsah 10 až 20 % částic krmiva delších než 4 cm.
Že je mezi zemědělci o míchací krmné vozy zájem, potvrdila skutečnost, že se v slunečném dni v Bernarticích sešla více než tisícovka zájemců. Ti mohli být s nabídkou spokojení, do Bernartic přijelo vystavovat 24 firem a aktivně předváděli 16 míchacích krmných vozů. Kromě dalších míchacích vozů, které jen vystavovali, nabízeli zájemcům nastýlací techniku, vybavení stájí, váhové systémy, manipulátory a krmiva.
V nabídce byly zastoupené všechny běžně používané způsoby míchání. Nejrozšířenější jsou sytémy s horizontálními míchacími šneky, stále oblíbenější je vertikální míchání s jedním šnekem a pádlové míchací systémy. Velký zájem

ostala. Obsluha dostala úkol – naložit tři komponenty (slámu, kukuřičnou siláž a senáž) v poměru 10“40“50%. Nabírání a íchání psnímala kamera a přenášela na velkoplošnou obrazovku. Ve finále pak každý stroj vyprázdnil na asfaltové plato obsah do jedné řádky

Na to, že se zájemci o nové stroje scházejí na polních dnech nebo dnech Zemědělce, kde se předvádí zemědělská technika nebo se soutěží v orbě, jsme si již zvykli. Je také obvyklé, že se tyto akce setkávají s velkým zájmem a počty návštěvníků se nezřídka počítají v tisících.
Dne 13. března se však odehrála premiéra. Jednak zcela poprvé se v Česku předváděly míchací krmné vozy v akci , ale zcela poprvé se také na dni účastnili krmivářské firmy a jedním z pořádajících se stal časopis Krmivářství. Právě oblast výživy skotu míchací krmné vozy během uplynulého desetiletí výrazně ovlivnily. Postupně se staly neodmyslitelnou součástí intenzivního chovu dojnic. Jejich zavedení má značný podíl na zvýšení užitkovosti, produktivitě práce a často rozhoduje o ekonomice chovu. Směsná krmná dávka TMR umožňuje vyšší příjem krmiva, vyšší příjem sušiny, eliminuje negativní vliv vysokých dávek koncentrovaných krmiv.
Skutečnost, že je v zemědělských podnicích využívají a nebo o koupi uvažují potvrdila více než tisícovka zájemců o tento druh techniky, která se sešla v čtyřhektarovém areálu na okraji jihočeských Bernartic, kde se nacházejí stáje pro skot místního družstva. (To patří k úspěšným zemědělským podnikům, hospodaří na více než třech tisících hektarech, chovají 550 krav a o vysoké produktivitě práce svědčí počet pracovníků – před deseti lety jich měli přes tři sta, dnes celý provoz zvládá 77.)
V Bernarticích v teplém a slunečném dni, zcela nezimním, postavilo své stánky celkem 24 firem, aby nabízely své výrobky. K aktivnímu předvádění přihlásili 17 míchacích krmných vozů různých typů a velikostí. Velký zájem vzbudil například samochodný míchací krmný vůz. Míchání snímala kamera na velkoplošnou obrazovku. U stánků nabízely firmy další typy krmných vozů, nastýlací techniku, vybavení stájí, váhové systémy, manipulátory nebo krmiva. Zástupci všech firem potvrzovali, že tento typ akce, je pro ně obchodně zajímavý. Ti, kteří se přijeli jen podívat uvažují, že se příště zúčastní aktivně.

Bernartice – Mekka chovatelů skotu
Stalo se tak druhou březnovou středu, kdy se v místním zemědělském družstvu konal Den Zemědělce zaměřený na praktickou ukázku krmných míchacích vozů. Předvedeny byly stroje všech ve světě významných značek, ať již Trioliet, Strautmann, Kuhn, Frasto, Luclar, Seko, Faresin, Storti či Siloking, tak i vozy českých výrobců – STS Olbramovice, Cernin nebo Scheffczik. Další krmné a zastýlací vozy si mohla více než tisícovka návštěvníků prohlédnout v expozicích jednotlivých firem, stejně jako budky pro telata, čističe skotu a jiné chovatelské potřeby. Dne Zemědělce se zúčastnila také řada společností zabývajících se výživou skotu, které představily svůj výrobní program ještě před vlastní praktickou ukázkou. Ke zdárnému průběhu celého dne přispělo i sluníčko, které jakoby zapomnělo, že podle kalendáře je ještě zima a vymalovalo nádherný letní den. To však mělo za následek zhoršenou viditelnost obrazu na velkoplošné obrazovce, na kterou se přenášelo dění ze silážního žlabu včetně detailních záběrů na zajímavé konstrukční prvky krmných vozů.
Podle předsedy bernartického družstva Pavla Novotného ukážou krmné míchací vozy na každou chybu, kterou zemědělci dělají zejména při sklizni pícnin. U klasického krmení si mohlo zvíře vybrat to lepší a horší nechat ve žlabu. Dnes krmné vozy ideálně namíchají krmnou dávku a pokud se do ní dostane nekvalitní krmivo, tak ho zvíře sežere. Výsledkem není až tak nižší užitkovost, ale především problémy v reprodukci dojnic, zejména v odchovu telat a zhoršení zdravotního stavu. Předseda očekává, že krmné míchací vozy budou posouvat hranici užitkovosti u skotu neustále výš.
V této souvislosti věří, že jednání s představiteli Evropské unie budou úspěšná a že se podaří dohodnout takové objemy produkce, tedy kvóty, které dají šanci českým chovatelům rozvíjet chov skotu i v budoucnu. V žádném případě bychom podle něj neměli přistoupit na hru, kterou nám unie vnucuje. Že je možné dohodnout vyšší kvóty uvedl na případu bývalých východoněmeckých zemí, jež vyjednaly takové objemy produkce, které dodnes nenaplnily.
TMR způsob krmení
Ještě před vlastní praktickou ukázkou vystoupila šéfredaktorka časopisu Krmivářství Hana Adamová, která v krátkosti hovořila o přednostech nových technologií krmení.
Míchací krmné vozy se během uplynulých deseti let staly neodmyslitelnou součástí moderních technologií. Pro tento způsob krmení se používá označení TMR – total mix ratio. Znamená to, že se všechna objemná krmiva smíchají s jadrnými a zkrmují současně. V některých zemědělských podnicích přikrmují část jadrných krmiv samostatně, např. v dojírně.
Směsná nebo komplexní krmná dávka není ani u nás ničím novým. Jak uvádí ve své práci profesor Zeman, jen jsme trochu pozapomněli na zkušenosti našich dědů. Objemná krmiva spolu se slámou, senem a jadrnými krmivy vrstvili horizontálně a po 6 až 12 hodinách je vertikálně odebírali. V 50. a 60. letech se šlo v Čechách cestou instalace stacionárních mícháren, které později začaly nahrazovat krmné míchací vozy.
„Nákup míchacího vozu ovlivní běh celého podniku,“ uvádí Švýcar Van der Maas. Jakým způsobem?
- Krmení TMR ovlivní užitkovost, především však dojnice přijímají více krmiva. Při zkrmování TMR se příjem sušiny zvyšuje o 10 až 15 % a eliminuje se depresivní vliv vysoké dávky jadrné krmné směsi. Krmivo je třeba zakládat třikrát až čtyřikrát denně, v létě častěji.
- Krmná dávka je více využitelná, protože je homogenní a kompletní. Zvířata nejsou závislá na okamžité chybě krmiče. K méně kvalitním a především méně chutným krmivům je možné přidat chutnější komponenty, a tak lze využit některé vedlejší produkty. Zvířata se krmí stejně, nedochází proto k tak vysoké vzájemné agresi. Díky přesnějšímu dávkování a distribuci se také spoří krmivo.
- Směsná krmná dávka udržuje u zvířat dobrou kondici i zdravotní stav (správná funkce předžaludků).
- Zvyšuje se produktivita práce.
V poslední době se v souvislosti s krmnými míchacími vozy hovoří o potřebě strukturální vlákniny, diskutuje se rovněž o potřebném obsahu sušiny. Ten se doporučuje kolem 50 %. Vyšší sušina omezuje příjem krmiva, a proto někteří němečtí farmáři přidávají rovnou do krmného vozu vodu. Z výživářského pohledu je důležitá i skladba krmné dávky, požadavku výživy je třeba přizpůsobit osevní postup. Také je nutné synchronizovat porody, aby se dosáhlo v podniku co nejpočetnějších skupin zvířat ve skupinách.
Jak vybrat správný krmný vůz?
Svou kolegyni z Krmivářství doplnil šéfredaktor časopisu Mechanizace zemědělství Luboš Stehno. Ten návštěvníkům sdělil že díky velkému zájmu dovozců a výrobců této techniky byly v Bernarticích zastoupeny všechny běžně používané způsoby míchání. Nejrozšířenější jsou systémy s horizontálními míchacími šneky, stále oblíbenější je vertikální míchání s jedním šnekem a pádlové míchací systémy.
Každý z uvedených způsobů má své přednosti a nedostatky. Systémy s horizontálními šneky velmi dobře míchají a rozřezávají materiál, což je výhodné, pokud se do krmné dávky přidává seno či sláma. Může však přitom docházet k nežádoucímu mechanickému ovlivňování krmiva (záleží na počtu šneků a nožů), a to má negativní vliv na využití krmiva zvířaty. Na opačném pólu, v porovnání s horizontálními šneky, jsou vozy s pádlovým systémem míchání. Ty jsou nejšetrnější ke krmivu, nezkracují strukturální délku vlákniny, dobře míchají, avšak neporadí si s větším množstvím dlouze řezaného sena či slámy. Něco mezi oběma variantami jsou krmné vozy s vertikálními šneky, které dobře míchají, nepoškozují příliš krmivo, přičemž dokáží i nařezat část sena či slámy. Někdy však u nich může docházet k s separaci krmiva podle objemové hmotnosti a délky řezanky, a proto se již při nakládání musí krmivo naskladnit od objemově nejlehčího po nejtěžší.
Pokud jde o systémy vybírání, naši zemědělci nejvíce vyhledávají vybírací frézu. Důvodem je vysoká rychlost naskladnění vozu a zarovnaná stěna siláže, a tím i nízké ztráty krmiva. Nevýhodou je opět zkracování řezanky, která má již při konzervaci optimální délku. Proto někteří výrobci nabízejí i jiné alternativy nabírání, jako je řezací štít nebo rám.
S ohledem na počet krmených zvířat je nutné volit kapacitu vozu, která se obvykle pohybuje od 5 do 12 m3. Protože v našich zemědělských podnicích jsou obvyklé velké přepravní vzdálenosti a vysoké koncentrace zvířat, jeví se jako lepší kapacita vyšší. A s většími přepravními vzdálenostmi a pohybem po pozemních komunikacích souvisí i nutná výbava vzduchovými brzdami. Samozřejmostí je také tenzometrická váha, bez níž se krmný míchací vůz nemůže optimálně využít pro přípravu kompletní krmné dávky.
Často se diskutuje o tom, zda je výhodnější tažený vůz nebo provedení samojízdné. Tažená varianta je samozřejmě levnější, avšak protože se používá denně, vyžaduje spolehlivý (nový a výkonný) traktor. Takže samojízdná verze není až tak od věci. Problémem však mohou být rozměry krmných chodeb, kam se samojízdný vůz nemusí vejít.
redakce

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down