18.03.2002 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

DUSTER – dlouhověkost se zárukou

Balance, Dalem, Dazzler, Decision, Duster, Emery, Marauder, Marconi, Potential a Saffier – všichni tito významní býci z Nizozemska, JAR, Nového Zélandu a USA jsou spojeni s úspěšnou chovatelskou filozofií chovu Pen-Col Farm z Millville v Pennsylvanii, USA.

V době, kdy se v holštýnském světě stále více skloňuje dlouhověkost, se v chovu holštýna začínají prosazovat synové dnes již legendárního býka z Pen-Col – Dustera.

Rodina
Dennis Wolf, majitel chovu Pen-Col Farm má jednoduchou chovatelskou filozofii – bílkovina, vemena a končetiny. Pokouší se identifikovat zvířata, která mají potenciál na produkci býků, kteří budou mít po prověření vyšší plemenné hodnoty, než je průměr rodičů. A právě z takové rodiny pochází Duster.
Prabába Kinglea Mars Daisy EX-91-2E (max. laktace za 365 dní 15 632 kg mléka 3,8 % tuku 3,1 % bílkovin), dcera ME Tonyho, dala tři býky po Memorialovi, kteří byli lepší než průměr rodičů. Bayville Damion, Bayville Dylan a Bayville Dante dosáhli hodnoty souhrnného selekčního indexu TPI +1066, +950 a +859 bodů (leden 1996).
Toto trio a Yard-O-Ute Milu Bookie (známý též jako Milu, kombinace Ivanhoe Chief x Gay Ideal, polobratr Chairmana) byly dva hlavní důvody, proč Dennis Wolf ponechal v chovu dceru Daisy Bayville Bookie Divinity. Bookie získal popularitu až s druhou vlnou dcer. Byl zlepšovatelem stavby vemene a končetin a především produkce bílkovin. Již zde se začal formovat hlavní úspěch Dustera v dlouhověkosti, protože po Bookiem se dědil výborný pazneht, který je jedním ze základních stavebních kamenů pro dlouhověkost.
Divinity pocházela z chovu Bayville Farms ve Virginia Beach. Na první laktaci nadojila 9305 kg mléka 3,4 % tuku a 3,7 % bílkovin. Její celkové hodnocení typu bylo pouhých 82 bodů, přesto měla velmi dobré vemeno. Dennis Wolf se stal majitelem její dcery po Secretovi Bayville-HP Secret Dawn. Na první laktaci nadojila 12 320 kg mléka 3,1 % tuku a 3,5 % bílkovin. Po svém otci Secretovi byla nositelkou BLADu. Ale její první dva synové po Blackstarovi Duster a Daybreak nebyli nositeli tohoto recesivního znaku. Jedinou dcerou Dawn byla Pen-Col Mascot Darcie VG-85.

Prověření
Majitelem Dustera je Dennis Wolf, ale to neznamená, že byl Duster testován jako syndikátní býk. Byl testován po celých Spojených státech přes testační program ABS Global. Od konce 80. let minulého století platí domluva mezi ABS Global a Pen-Col, že ABS ročně natestuje okolo 15 býků, kteří zůstanou v majetku Pen-Col. Po natestování se býci vrací na Pen-Col až do doby, kdy získají prověření.
Duster zahájil svojí kariéru jako „Genetic Venture Young Sire“. Do této skupiny býků jsou zahrnuti mladí býci s mimořádnými předpoklady stát se špičkovým zlepšovatelem. Tito býci mají extra marketing a jsou využíváni jako otcové býků. V minulosti to byl například právě Duster, nyní jde například o býka Corbin z kombinace Convincer x Ricecrest Format Allison. Během testačního období Dustera bylo do testu zařazeno pět jeho synů, z nichž tři získali prověření.
Duster získal první předběžné výsledky v srpnu 1995 a jeho hodnocení ho kvalifikovalo na úroveň 3. místa v TOP 100 TPI. To mu získalo značnou popularitu ještě před získáním oficiálních výsledků, což se stalo v lednu 1996. Duster začínal s +1449 body TPI a 85% opakovatelností na 5. místě. Dnes, o téměř 6 let později, má Duster +1465 bodů a patří mu 7. místo mezi doprověřenými býky.
Duster má pozitivní testy na leukózu, proto nemohlo být jeho sperma vyváženo do zahraničí. Opačná situace byla v případě embryí, takže potomstvo Dustera lze nalézt takřka po celém světě. V roce 1997 se Duster stal nejprodávanějším býkem v USA.

Čtyři měsíce navíc
V posledních deseti letech dochází k zásadním změnám při pohledu na konstrukci selekčních indexů. Mnohem větší roli začínají hrát znaky typu, dlouhověkost a somatické buňky, zatímco produkční znaky mají stále menší význam.

Duster vstoupil do populace holštýna jako zlepšovatel stavby vemene, končetin, produkce mléka a bílkovin. Jak vyplývá z jeho rodokmenu, není zlepšovatelem produkce tuku. Největší slávu si ale vydobyl svojí plemennou hodnotou pro dlouhověkost a skóre somatických buněk. Nástup Dustera do populace holštýna se kryl s dobou, kdy bylo v USA představeno hodnocení dlouhověkosti. Zjednodušeně lze dlouhověkost holštýna v USA chápat jako dobu, o kterou vydrží kráva ve stádě déle nebo méně. Je vztažena k desetiměsíčním laktacím až do věku 7 let. Při sledování důvodů k vyřazení se nedělá rozdíl, zda byla kráva vyřazena kvůli nízké užitkovosti, špatnému exteriéru nebo problémům s reprodukcí.
Během testace a prvního roku s druhou vlnou dcer se dlouhověkost Dustera pohybovala mezi +2,3 až +2,9 měsíce. V únoru 2000 se plemenná hodnota pro dlouhověkost vyhoupla až na neuvěřitelných +4,3 měsíce s 99% spolehlivostí! To je hodnocení, kterého v minulosti nedosáhl žádný býk s druhou vlnou dcer. V listopadu 2001 byla plemenná hodnota pro dlouhověkost Dustera +4,4 měsíce, což znamená, že dcery Dustera vydrží ve stádě ve skutečnosti o téměř polovinu laktace déle, než vrstevnice.
Duster nevyniká pouze dlouhověkostí svých dcer, ale také délkou aktivní působnosti na stanici. O dlouhověkosti synů Blackstara v produkci spermatu svědčí i fakt, že další dva výborní synové tohoto býka u ABS Global – Juror a Meadowlord – jsou stále na seznamu aktivních býků a jsou stále odebíráni. Duster byl skvělý producent semene, ale před dvěma lety si bohužel zlomil nohu, a proto u něho byl další odběr zastaven. ABS Global od něho celkem prodala více než 611 000 inseminačních dávek.

Významné dcery
Mnohem dříve, než první synové Dustera získali prověření, byli v pozornosti chovatelů a šlechtitelů holštýna jeho dcery. ABS Global zařadila do testu 65 synů Dustera, ale již dnes je jisté, že se Duster bude mnohem častěji vyskytovat v pozici otce matky testovaného býka. Důvod je uveden výše – Duster začínal z +1449 body a nyní má +1465 bodů TPI. Z vysoké stability plemenných hodnot Dustera i při zvyšujícím se počtu dcer jak z domácího, tak i zahraničního nasazení, lze vyčíst, že se jeho dcery s věkem stále zlepšují.
Vybrat ty nejlepší dcery Dustera by byl velmi těžký úkol. V listopadu 2001 měl Duster šest dcer v žebříčku TOP 100 CTPI, což je kravská obdoba býčího TOP 100 TPI. Mezi jeho pravděpodobně nejvýznamnější dcery patří True-Blue Duster IHM Jen VG-85, Sandy-Valley DU Blizzard VG-86, Sher-Est Duster Stardust VG-88, Poly-Kow Duster Beauty VG-86, Pen-Col Duster Connie VG-86 a Dixie-Lee Angela EX-90.
Sandy-Valley DU Blizzard patří mezi 20 nejlepších krav v USA. Její matka je plná sestra Bretta – Ricecrest Bellwood Brianne VG-88. Z toho plyne, že na pozadí původu Duster Blizzard je famózní matka býků Ricecrest Southwind Kaye. Duster Blizzard má dvě polosestry po Mattiem, které na svých prvních laktacích nadojily 14 320 kg, respektive 15 340 kg mléka, přičemž sama Blizzard nadojila 15 600 kg mléka. Velice dobře vypadají také zatím nedokončené laktace polosester po Terrym, Matrym a Brockovi. O tom, že je Duster Blizzard výjimečná plemenice svědčí i to, že se její dva plní bratři umístili v listopadovém žebříčku TOP 100 TPI – Bullet*CV na 7. místě a Blue Ribbon*TV na 23. místě.
Dixie-Lee Angela je polosestrou Aarona, který byl mezinárodně testován v USA a v Evropě. Angela má zatím dokončeny dvě laktace s užitkovostí přes 12 000 kg mléka s vysokým obsahem bílkovin. Díky svému špičkovému původu byla intenzivně využívána v programu přenosu embryí a jako mezinárodní matka býků.

Rekord v produkci
Koncem roku 2000 byl v USA stanoven nový rekord v produkci mléka na první laktaci. Prvotelka True-Blue Duster IHM Jen zakončila laktaci, na které za 305 dní nadojila 23 347 kg mléka s 3,67 % a 857 kg tuku a 3,03 % a 708 kg bílkovin. Za 365 dní činila její užitkovost 27 683 kg mléka, 3,88 % a 1074 kg tuku a 3,16 % a 875 kg bílkovin. Jen se na tuto rekordní laktaci otelila ve věku 2 let a 3 měsíců. Po celou dobu laktace byla stejně jako ostatní krávy na farmě rodiny Ilmů dojena 3x denně. Jen má velmi dobré hodnocení typu s 85 body, excelentní stavbu končetin (E), dobré vemeno (G) a nejvyšší plemennou hodnotu pro bílkovinu mezi krávami v USA (+56 kg; 11/2001).
Matka Diktanas Force Dana (otec Force) zatím dokončila tři laktace s celkovým nádojem 68 646 kg mléka. Průměrný denní nádoj za 1533 dní byl 45 kg mléka. První laktaci začala ve věku 2 let a 3 měsíců a za 305 dní nadojila na ní 7190 kg mléka. Na druhé laktaci již nadojila 16 262 kg mléka s 3,9 % tuku a 3,0 % bílkovin. Na třetí laktaci se otelila ve věku 5 let a 8 měsíců. Byla dojena 3x denně a za 305 dní nadojila 24 481 kg mléka, což je o 1000 kg mléka více než na předchozích dvou laktacích dohromady. Hodnocení typu má VG-88 s velmi dobrou stavbou končetin a excelentním vemenem.

Synové Dustera
Pokud pomineme výsledky synů Dustera, kteří byli testování ještě v době, kdy byl testován samotný Duster, tak první významní synové Dustera vstoupili na scénu v polovině roku 2001. Jako skupina jsou mimořádně vyrovnaní jak v produkci, tak i v lineárním profilu. Jejich vyrovnanosti lze přisoudit i skutečnost, že v listopadu 2001 bylo v TOP 50 TPI 15 synů Dustera. To je počet, který se neopakoval od doby nástupu synů Mascota a Blackstara.
Obecně lze říci, že synové Dustera na své potomstvo přenášejí střední tělesný rámec se střední hloubkou a kapacitou těla, ale především výbornou stavbu vemene a končetin. V produkci nejsou zlepšovateli produkce tuku, což může některé z nich v konečném hodnocení poškozovat. Vysoké hodnocení synů Dustera je dáno především jejich (zatím) rodokmenovou hodnotou pro dlouhověkost. Dlouhověkost hraje v souhrnném selekčním indexu TPI velkou roli – jeden měsíc dlouhověkosti odpovídá 45 bodům TPI. Synové Dustera mají dlouhověkost nejčastěji v rozmezí +2 až +3 měsíce. Zde je třeba připomenout, že s nástupem druhé vlny dcer bude docházet k pohybům v dlouhověkosti i v hodnotě TPI. Podle Gaussovi křivky rovnoměrného rozdělení část synů Dustera ztratí své hodnocení dlouhověkosti, většina zůstane na současném hodnocení pouze s nepatrnou odchylkou, ale bude zde také skupina býků, kteří své hodnocení ještě zlepší. Potom se třeba dočkáme býka, který bude mít lepší dlouhověkost než samotný Duster.
Podle listopadových výsledků je nejlepším synem Dustera Sandy-Valley Locket. Jeho matka Sandy-Valley Mascot Fran pochází ze známé rodiny Plushanski Chief Faith. Locket patří mezi nejlepší býky v populaci pro Net Merit a mezi syny Dustera má nejvyšší plemennou hodnotu pro celkovou stavbu vemene. Jeho polobratrem po Emory je Forbbiden, který je také specialistou na stavbu vemene. Oba dva byli jsou využíváni k produkci příští generace býků.
Další významní synové Dustera jsou většinou vnuky Ricecrest Southwind Kaye. Nejvýše se z nich umístil Sandy-Valley Bullet, který je synem Ricecrest Bellwood Brianne. Díky svým plemenným hodnotám, především v tělesném rámci, není typickým synem Dustera. První předběžné výsledky získal již v srpnu 2001. Bohužel je tento znamenitý plemeník nositelem CVM. Jeho plný bratr Blue Ribbon, který se poprvé v TOP 100 TPI objevil v listopadu 2001, není nositelem CVM. V porovnání těchto dvou býků má Bullet vyšší produkci, zatímco Blue Ribbon vyniká v typu a stavbě vemene, ve stavbě končetin jsou srovnatelní. Jejich matka Bellwood Brianne je ojedinělou plemenicí. Na první laktaci se otelila již ve věku 1 roku a 11 měsících a za 365 dní nadojila více než 18 000 kg mléka s vysokým obsahem bílkovin. Má celkem 65 registrovaných potomků, přičemž 39 jsou býci, kteří byli prodáni na stanice v USA a Japonsku.
Ricecrest Dillon a Ricecrest Labryinth jsou další dva plní bratři a vnuci Southwind Kaye. Jejich matkou je Ricecrest Luke Lauren, která má hodnocení typu EX-90 s potenciálem na EX-95. Oba býci jsou CVM negativní, Dillon má lepší produkci, naopak Labryinth má lepší typ, stavbu vemene a končetin a má vyšší spolehlivosti plemenných hodnot. První synové Labryintha nyní přicházejí na stanice býků v USA a během léta letošního roku budou zařazováni do testu.
Jedním z prvních synů Dustera byl Sher-Est Duster Skip, který pochází z kombinace matek Thor x Southwind. Především jeho matka vyniká vysokou produkcí bílkovin jak v absolutní produkci, tak i v plemenných hodnotách. Má i vysokou plemennou hodnotu pro tuk, přičemž touto hodnotou ovlivňuje i PH Skipa pro tento znak. Skip byl intenzivně využíván jako mezinárodní otec býků.
Martin Platil, ABS, Praha

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down