19.11.2006 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dveře stájí se otevřely veřejnosti

Po několika letech se letos ve šlechtitelském chovu v Radešínské Svratce na Žďárecku konal Den otevřených dveří. Jeho cílem bylo především seznámit širokou zemědělskou veřejnost s nedávno zrekonstruovaným provozem živočišné výroby společnosti Proagro, a. s.

Akce se konala v rámci nově koncipované soutěže šlechtitelských chovů českého strakatého plemene, která nahradila dosavadní systém uznávání šlechtitelských chovů. Na její organizaci se podílel i Svaz chovatelů českého strakatého skotu a společnost Tekro, spol. s r. o.

Každý rok jiný šlechtitelský chov
Jak prozradil vedoucí živočišné výroby společnosti Proagro a zároveň předseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu Ing. Roman Šustáček, v rámci programů šlechtitelských chovů by měl každý šlechtitelský chov zhruba jednou za pět let den otevřených dveří uspořádat. „Cílem takové akce je, aby se chovatelé, zejména pak ti, kteří produkují plemenný materiál, potkali a vzájemně diskutovali o tom, co a jak se v kterém podniku dělá a navzájem si poradili, co a jak by se mohlo zlepšit.“ Jeho slova potvrdil ředitel Svazu chovatelů českého strakatého skotu Dr. Ing. Josef Kučera. „Snažíme se o to, aby se v rámci organizovaných dnů otevřených dveří, které se každým rokem pořádají v jiném chovu, jednotliví chovatelé setkávali a o svých problémech či úspěších navzájem diskutovali“.

Stáje v novém hávu
Společnost Proagro Radešínská Svratka, a. s., která byla založena v roce 1995, hospodaří na výměře 3000 hektarů zemědělské půdy, z toho 630 hektarů zaujímají trvalé travní porosty a 2464 tvoří orná půda. Hlavním zaměřením živočišné výroby podniku je produkce mléka od dojnic českého strakatého plemene, hovězího masa a plemenného materiálu - jalovic, plemenných býčků a embryí. Plemenářské činnosti se v Radešínské Svratce věnují už desítky let. Co se týká rostlinné výroby, podnik pěstuje obilniny, řepku, brambory, kukuřici, len a pícniny. Kromě klasické rostlinné a živočišné výroby provozuje také několik přidružených výrob, například lisovnu plastů, pořez dřeva nebo výrobnu stavebních materiálů. Proagro je rovněž vlastníkem lihovaru a spoluvlastníkem škrobárny.
Během Dne otevřených dveří si mohli návštěvníci v Radešínské Svratce prohlédnout dvě zrekonstruované stáje (bývalé kravíny K-96), otevřenou stáj pro suchostojné dojnice, porodnu, novou produkční stáj pro 360 dojnic s dojírnou o kapacitě dvakrát dvanáct, vzdušný teletník, novou věž na fugát a dvě nové silážní jámy. Jak prozradil Ing. Šustáček, všechny stavby se uvedly do provozu v květnu minulého roku. Celé středisko má nyní kapacitu 490 zvířat.
Největší pozornost budila nová produkční stáj pro 360 dojnic, která byla postavena na místě bývalého kravína K 240. Ten už podle ředitele nevyhovoval potřebám zvířat. Nová stavba je naproti tomu velmi prostorná a vzdušná a zajišťuje tak zvířatům potřebné welfare. Krávy jsou v ní ustájeny volně a místo slámy se boxy přistýlají kejdovým separátem. Ten se prý jako podestýlka osvědčil velmi dobře. „Kejdový separát je jako podestýlka ideální. Krávy si do něho navíc velmi rády lehají. Myslím, že v technologii separování kejdy je v tomto směru budoucnost,“ prohlásil.
Technickou perličku celé živočišné výroby lze podle Ing. Šustáčka najít v porodně. Je v ní totiž nainstalován kamerový systém, který přenáší obraz z porodny přímo na monitor v kanceláři zootechnika. Ten má díky němu mnohem lepší přehled o telení jednotlivých krav, což je velmi důležité.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down