02.07.2003 | 02:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekologické zemědělství v datech

Podle statistických údajů Ministerstva zemědělství se výměra zemědělské půdy zařazená do ekologického zemědělství se za posledních deset let zvýšila více než pětinásobně. V roce 2002 ekologicky hospodařilo 717 registrovaných podniků na ploše 235 136 ha, což představuje 5,5 % ze zemědělského půdního fondu v ČR. Z toho největší podíl – něco přes 90 % zaujímají trvalé travní porosty, následuje orná půda (8,3 %), trvalé kultury (0,4%), ostatní plochy tvoří 1,2 % z ekologicky obdělávané půdy.
České ekologické zemědělství a jeho kontrolní organizace KEZ, o. p. s. je uznáno jako rovnocenné se systémem zemí EU. Ekologický výrobce, který obdrží certifikát od KEZ může do těchto zemí bioprodukty vyvážet bez dalších kontrol pro ekologické zemědělství ze strany EU. Největší objem produkce ekologických farem se loni vyvezl do Německa, Rakouska a Nizozemska. Celkové vyvezené množství v loňském roce – 3579 tun, znamená pokles oproti roku 2001 o 3,3 %.
Množství prodávaných biopotravin se hlavně díky supermarketům zvýšilo. Prodává se především mléko a mléčné výrobky, hovězí maso, ale také produkty z obilovin, čaje, výrobky ze sóji a víno. V poslední době vzrůstá zájem spotřebitelů o ekologické ovocné a zeleninové výrobky, nápoje, pochutiny, džemy, zeleninové pomazánky a oleje. Potřeba těchto komodit byla v roce 2002 kryta převážně dovozem a nabídka stále nedostačuje. Drůbeží maso, vejce a olejniny (kromě máku) s označením „bio“ zatím na trhu chybí. Důvodem je krátká trvanlivost, vyšší cena a následný nezájem o tyto produkty ze strany prodejců.
Státní podpora
První finanční prostředky pro ekologické farmy byly uvolněny necelý rok po sametové revoluci. Do roku 1992 počet ekologicky hospodařících podniků narostl na 135 a státní podpora se přestala vyplácet. K obnovení dotací a dalšímu dynamickému nárůstu počtu ekologických farem došlo v roce 1998 - viz graf 1. Státní podpora je od roku 1998 poskytována na základě nařízení vlády č. 505/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb. Výše finanční dotace ekologickým zemědělcům je v roce 2003 stejná jako v roce minulém:
Finanční dotace pro ekologické zemědělství pro rok 2003
Kultura


Výše dotace (Kč/ha)
Trvalé travní porosty (TTP) 1 000
Orná půda 2 000
Trvalé kultury (vinice, sady, chmelnice) 3 500
Zelenina na orné půdě 3 500

Výše vyplacených státních prostředků na ekologické zemědělství dosáhla loni hodnoty téměř 211 miliónů korun
Na Ministerstvu zemědělství se v současné době připravuje Horizontální plán rozvoje venkova, který po vstupu do EU umožní České republice čerpat finanční prostředky z fondu EAGGF (Evropský zemědělský garanční a orientační fond), jehož součástí je i podpora ekologického zemědělství. V přípravách je také interní dokument Ministerstva zemědělství – Akční plán ekologického zemědělství. Ten si klade za cíl usměrnit a posílit úlohu ekologického zemědělství na vnitrostátní úrovni, tak aby v roce 2010 bylo do ekologického zemědělství zařazeno minimálně 10 % zemědělského půdního fondu ČR.

Lukáš Rytina
Zdroj – Ministerstvo zemědělství

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down