14.07.2021 | 02:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výroba mléka je v ČR bez dotací ztrátová

V zemědělském podniku je trvalá pozornost věnována ekonomice chovu a nejinak je tomu i u producentů mléka. Ekonomické výsledky roku 2020 byly ovlivněny poklesem ceny mléka, které mohly být způsobeny vyšší nabídkou oproti poptávce a problematickým odbytem. Cílem tohoto příspěvku byla analýza ekonomických ukazatelů výroby mléka v ČR za rok 2020 a srovnání s výsledky let minulých. Údaje byly získány dotazníkovou metodou od 124 podniků v ČR. Z výsledků vyplynulo, že se v roce 2020 meziročně zvýšily celkové náklady o 2931 Kč na krávu a rok na 83 036 Kč. Po odpočtu vedlejších výrobků činily náklady na litr prodaného mléka 9,07 Kč, což představuje meziroční zvýšení o 0,12 Kč. Stejně jako v roce předcházejícím nebylo možno z tržeb za mléko uhradit veškeré náklady a v průměru byla produkce ztrátová.

Kladné rentability bylo možné v průměru dosáhnout až při zohlednění všech dotací. Za poslední čtyři roky se cena mléka příliš nezměnila, naproti tomu náklady na litr prodaného mléka se zvýšily zhruba o 8 %. Analýza potvrdila rozdílnou úroveň nákladů u skupin podniků podle chovaného plemene, výrobní oblasti, velikosti stáda a průměrné roční tržní produkce mléka.

Ing. Jan Syrůček, Ph.D. 1;

Ing. Jiří Burdych, MBA 1,2;

Ing. Luděk Bartoň, Ph.D. 1

1Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.;

2VVS Verměřovice, s. r. o.

Kontakt: syrucek@vuzv.cz

Podrobněji v Našem chovu 8/2021.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down