27.04.2016 | 07:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekonomické ukazatele odchovu telat v podnicích s výrobou mléka v ČR

Odchov telat je rozhodujícím obdobím pro budoucí výrobní a ekonomické výsledky výroby mléka. Z hlediska managementu, spotřeby práce, kvality krmiv, zdraví telat, technologie a techniky chovu, nákladů aj. se jedná o citlivé a náročné první období produkce březích jalovic a prvotelek k obměně stáda dojených krav. Cílem příspěvku je analýza nákladů odchovu telat a jejich hlavních položek.

Vstupní údaje vycházejí z dat pocházejících z 24 podniků s chovem dojnic a navazujícím odchovem telat za rok 2011 (VÚŽV, v. v. i., Uhříněves). Z těchto 24 (z celkem 29) podniků byly získány relativně kompletní údaje za hlavní ukazatele (délka odchovu, přírůstky hmotnosti, náklady a jejich hlavní položky). Z důvodu vysoké variability (0 až 36 Kč na den, resp. 0 až 6544 na tele) nejsou do kalkulace zahrnuty režijní náklady. Náklady, členěné na hlavní položky a přepočítané na tele a den odchovu, jsou zpracovány běžnými metodami. Poněvadž vstupní údaje o odchovu vycházejí z běžných (a často značně rozdílných) provozních podmínek, je prezentované výsledky nutno považovat za orientační. Se souhlasem autora (Boudný 2015, ÚZEI Praha) jsou výsledky souboru podniků doplněny náklady odchovu telat zjištěnými výběrovým šetřením o nákladech a výnosech zemědělských výrobků za roky 2011 až 2014.

Na nárůstu průměrné dojivosti krav v posledních letech a její aktuální úrovni v rámci EU i světa se kromě mnoha dalších faktorů podílejí i příznivé výsledky odchovu telat. Přesto lze z vysokých rozdílů v nákladech na odchované tele (bez režií přibližně 4000 až 14 000 Kč) i na den jeho odchovu (22 až 74 Kč) na možnosti jejich dalšího snižování. Nejvyšší průměrnou položkou (64 %) byly náklady na krmiva před pracovními náklady (18 %), veterinárními výkony a léky (4 %) a ostatními položkami (14 %). Poněvadž hlavním cílem odchovu jaloviček je jejich budoucí ekonomicky efektivní produkce, jsou vedle nákladů na odchov významné i předpoklady k vysoké užitkovosti, mezi které patří dobrý zdravotní stav a přírůstky hmotnosti a hmotnost odpovídající požadavkům chovného cíle.*

Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.,

Ing. Jan Syrůček,

VÚŽV, v. v. i., Praha Uhříněves

Kontakt: kvapilik.jindrich@vuzv.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down