28.03.2022 | 03:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekonomika produkce mléka v ekologických systémech chovu dojeného skotu

Význam ekologického zemědělství v posledních letech narůstal a vzhledem k důrazu nové společné zemědělské politiky na ekologii a zvyšující se poptávce po ekologických produktech lze jeho růst předpokládat i do budoucnosti. V ČR bylo v roce 2020 ekologicky obhospodařováno zhruba 15 % zemědělské půdy, což je výrazně více než činí průměr EU (8,8 % v r. 2019).

Mezi roky 2012 a 2020 v ČR přibylo 50 farem, které chovají dojené krávy v ekologickém systému chovu. V těchto letech se též zvýšil počet dojnic o 3 % a rostla i produkce bio kravského mléka (+4,4 %), která se však na celkové roční produkci mléka v ČR stále podílí pouze asi 1 %. Důvodem mohou být i vyšší náklady na produkci v ekologických chovech. V Německu byly za rok 2019 náklady na ekologickou produkci mléka vyšší zhruba o třetinu oproti průměru všech podniků, avšak výkupní cena mléka v období ledna až listopadu 2021 byla vyšší jen o 26 %.

Klíčová slova: ekologické zemědělství; mléko; náklady; cena mléka

 Ve světě, v EU i v ČR roste význam EZ a zvyšuje se výměra ekologicky obhospodařované půdy. Ekologická produkce mléka v ČR se však v posledním období rozvíjí poměrně pomalu. Jedním z důvodů mohou být vyšší náklady oproti konvenčním chovům, které nejsou plně pokryty výkupní cenou mléka. Třetí na světě a první v EU je v produkci mléka v EZ Německo, kde jsou náklady na produkci bio mléka asi o třetinu vyšší oproti průměru za všechny chovy. Pokud by i v ČR platilo, že náklady na výrobu mléka v EZ jsou o třetinu vyšší než v konvenčních chovech (v r. 2020 po odpočtu 9,07 Kč za litr, Syrůček a kol. 2021), jejich výše by činila asi 12 Kč za litr. Za prvních jedenáct měsíců roku 2021 však dosáhla cena bio mléka pouze 10,5 Kč za litr a rozdíl ve výkupní ceně mléka z konvenčních a ekologických chovů činil jen 14 %. Bez podpor na ekologický způsob hospodaření by se tedy chovy dojených krav v EZ ocitly v obtížné ekonomické situaci.*

Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu MZE-RO0718.

Příspěvek byl odborně recenzován.

 Ing. Jan Syrůček, Ph.D.;

Ing. Magdaléna Štolcová, Ph.D.;

Ing. Luděk Bartoň, Ph.D.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Celý článek najdete v Našem chovu 4/2022.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down