11.12.2000 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

EUROTIER 2000: Hannover patřil zemědělcům

Na přelomu listopadu a prosince se po dvou letech otevřely brány hannoverského výstaviště pro veletrh Eurotier. Od 28. listopadu do 1. prosince uspořádala Německá zemědělská společnost - DLG odbornou zemědělskou výstavu, zaměřenou na živočišnou produkci a management. Dolnosaská metropole patřila po čtyři dny výrobcům zemědělské techniky, zařízení a provozních prostředků, rovněž však společnostem nabízejícím chovná zvířata. „Výstavu lze chápat jako možnost seznámit se s novým vývojem a trendy v oblasti živočišné produkce,“ je uvedeno v tiskové zprávě.

Celková nabídka byla doplněná množstvím odborných setkání – fór, která nabízela nepřetržitý program v sekcích podle jednotlivých kategorií zvířat. Středem diskuse byla především opatření týkající se welfare zvířat a souvisejících technologií. Zajímavá diskuse se objevila také kolem burzy s mléčnými kvótami. Na ústřední scéně se střídaly přehlídky zvířat a další zajímavá diskusní setkání. Hlavním tématem se však stala aktuální krize s výskytem nemoci BSE u krav v Německu a následným vývoj v oblasti zákazu živočišné moučky. Zcela samozřejmá byla návštěva spolkového ministra zemědělství Karl-Heinz Funkeho, tentokrát jí však věnovala média zvýšenou pozornost díky krizi s výskytem BSE v Německu. Ministr, který strávil část dne na výstavišti, se ve svém projevu na slavnostním večeru výstavy a předávání zlatých medailí, horkému tématu nevyhýbal a především se snažil ujistit přítomné o své aktivitě vůči EU. Slíbil zasadit se o zavedení opatření na ochranu spotřebitelů ve všech zemích EU, tím zajistit stejné podmínky pro zemědělce ve všech zemích Unie.
Význam a rozsah výstavy lze dokumentovat následujícími údaji.: veletrh se odehrával na celkové ploše 120 000 MB, z toho činila čistá výstavní plocha 62 000 MB.. O zájmu ze strany vystavovatelů svědčí vysoký počet společností, které se rozhodli na výstavě představit svou nabídku. Šlo o 1214 firem a dalších 101 dodatečně zastoupených z celkem 36 zemí světa. To odpovídá 4% přírůstku v počtu vystavovatelů oproti minulému ročníků, také rozsah čisté výstavní plochy vzrostl o 6 %. Pro zajímavost je třeba uvést, že veškeré údaje o výstavě jsou stanovovány podle směrnice FKM ( Společnost pro dobrovolnou kontrolu veletržních a výstavních údajů).
Z celkového počtu vystavovatelů bylo 722 společností tuzemských a 568 ze zahraničí. Nejvíce zahraničních vystavovatelů přijelo z Nizozemí 153, Itálie – 70, Francie (64), Dánska (47), Belgie (38), Velké Británie, Španělska, USA(38). Z Maďarska přijelo 15 vystavovatelů, z České republiky 3, z Polska a Ruska po dvou. Tato velká účast (43 %) svědčí podle sdělení DLG nejen o velkém zájmu o německý trh s technikou, ale i o trh středo a východoevropský. Rovněž je dokladem dominantního postavení německého veletrhu pro tuto zájmovou oblast v rámci Evropy.
Zájem návštěvníků byl také velký. Pořadatelé očekávali 100 000 zájemců a z toho 15 % zahraničních. Přesné údaje o návštěvě jsou následující: 106 000 návštěvníků, z toho 88 % z Německa a 12 % ze zahraničí. . Obecně vystavovatelé popisovali velký zájem o odborná témata. Zemědělci se ptali na konkrétní problémy ve svých chovech, ústředním zájmem bylo získat informace, 67 % návštěvníků, téměř 3/4, tvořili zemědělci, v anketě uvedli, že je na výstavu přivedl zájem o novinky a trendy v živočišné produkci.Největší zájem 58 % z nich projevovali o zařízení stájí, následoval zájem o krmiva a stájové prostředky. Nejvyšší podíl tvořili zemědělci chovající dojený skot, následovali výkrmci prasat a chovatelé masného skotu. Ke zvýšenému zájmu jistě přispěla možnost získat aktuální informace o průběhu BSE krize v Německu.
Hana Adamová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down