EuroTier 2002 předčil očekávání

Brány jedné z největších evropských výstav v oboru chovu hospodářských zvířat se uzavřely v pátek 15. listopadu. Pořadatel, německá zemědělská společnost DLG, může být spokojený – expozice od více než 1400 vystavovatelů z 35 zemí světa na ploše přes 120 000 metrů čtverečních shlédlo 120 000 návštěvníků (nárůst o 14%). Na 17 tisíc se zvýšil oproti předešlému ročníku i počet zahraničních návštěv.

Jak zaznělo na úvodní tiskové konferenci, do Hannoveru přijelo 1426 vystavovatelů., z toho 577 ze zahraničí. Tradičně největší zastoupení měli Holanďané, následovali Francouzi, Dánové a Britové. Během trvání výstavy probíhal bohatý doprovodný program, který v rámci různých fór zahrnul více než dvě stovky přednášek. Náplní byla témata vývojových trendů v oblasti chovů hospodářských zvířat, vývoje v unii po rozšíření až po zcela odbornou problematiku.
Poprvé ryby a egghandling
Nově se na výstavě objevilo téma chovu ryb včetně řady přednášek. Důvodem je téměř desetiprocentní nárůst produkce v této oblasti během posledních deseti let. EU vydala rovněž strategický cíl, kterým je v letech 2003 až 2008 nárůst pracovních míst především v regionech s vysokou nezaměstnaností. V Německu jde o dvě oblasti: tradiční rybníkářství a technologie využívající cirkulace vody, kdy se po úpravě a vyčištění voda vrací zpět.
Oblastí chovu drůbeže hýbe zákaz klecového chovu, který se v Německu chystá ještě v kratším horizontu než v rámci EU. Proto vystavené klecové technologie nebyly určené pro místní trh a přilákaly do Hannoveru podle očekávání vystavovatelů kupce především z mimoevropských kontinentů. Šíře nabídky pro chovatele drůbeže byla veliká: od líhní, různých typů ustájení, úpravy klimatu, dopravy až po vybavení porážek. Samostatnou tématickou částí se stal tzv. egghandling, kdy vystavovatelé předvedli ucelené technologie od snesení vejce po sběr, třídění, označení až po zabalení. Volba tématu byla následkem nabytí účinnosti evropské směrnice od roku 2004, upravující povinnost označování každého vejce údajem o způsobu chovu, následuje kód země, ze které vejce pochází, a identifikační číslo podniku.
Pozornost předvádění zvířat
Hala, ve které se předváděl skot, doslova praskala ve švech díky zájmu chovatelů skotu, kteří podle uveřejněných průzkumů mezi návštěvníky dominovali. Národní i mezinárodní chovatelské společnosti zde nabízely své služby, některé i vystavovaly zvířata. Největší pozornost však vzbuzovalo předvádění. Na vyvýšeném otočném předvadišti se denně vystřídaly skupiny dcer po významných plemenících ve třech blocích chovatelů fleckvieh a braunvieh, holštýnů a masných plemen skotu, představení uzavíraly ukázky z chovu vodních buvolů. Pro zajímavost, jejich výhodou je, že nepodléhají kvótaci.
Úspěchem pořádající společnosti byla na letošním ročníku účast vystavovatelů dojicí techniky. Většina výrobců nabízela automatické dojicí systémy, označované jako dojicí roboty. Významným problémem při jejich zavádění se však stává legislativa. Nesplňují totiž požadavky týkající se kontroly čistoty zvířat před dojením a další otevřenou otázkou zůstává odběr poměrného vzorku mléka pro účely kontroly užitkovosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *