27.01.2003 | 11:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Evidence zvířat zasluhuje zvýšenou pozornost

Ústřední evidence hospodářských zvířat bude i v letošním roce pokračovat ve stejném rozsahu i stejným způsobem jako v roce 2002. To znamená, že osobou pověřenou vedením ústřední evidence je i nadále Českomoravská společnost chovatelů, a. s. (ČMSCH, a. s.), Hradištko pod Medníkem, údaje o narození, druhu, pohlaví a přemisťování zvířat se tedy i nadále poskytují tomuto subjektu. O některých změnách či novinkách v ústřední evidenci informoval týdeník Zemědělec prof. Ing. Jaroslav Pytloun, DrSc., ředitel ČMSCH, a. s.

Na stejné úrovni jako v loňském roce zůstává prakticky i podpora státu, tzn., že je hrazeno centrální zpracování a stát přispívá i na pořízení nových identifikačních prostředků, a to v celkové výši téměř 26 miliónů korun. Chovatelům skotu, ovcí, koz a běžců, tj. zvířatům, u kterých se provádí individuální registrace, jsou hrazeny nové ušní známky v plné výši. Nadále již nebudou hrazeny duplikáty ušních známek ani aplikační kleště.
Chovatelům prasat je pak ze státních prostředků prostřednictvím ČMSCH, a. s. poskytován příplatek na řádně označené prase ve výši 1,50 Kč na kus. V souvislosti s ústřední evidencí chovu prasat ovšem vyvstalo několik problémů: k výše zmíněnému příspěvku na řádně označené prase je třeba upozornit na to, že počet označených prasat nemůže být vyšší než počet v ústřední evidenci registrovaných narozených selat. Chovatelé by tedy neměli v žádném případě zapomínat na každoměsíční hlášení do ústřední evidence.
Nepříliš potěšitelnou skutečností je rovněž ten fakt, že do ústřední evidence jsou, bohužel, dosud zapojeny pouze asi dvě třetiny stavu prasat. Důsledkem je, že výsledky získané z této neúplné evidence jsou prakticky nepoužitelné pro jakékoliv statistické vyhodnocení či analýzu, kterou může být například obrat stáda na celostátní úrovni. Vzhledem k tomu, že evidence stojí peníze jak chovatele, tak zpracovatele i stát, navíc zpracovatele i čas, je velmi nepříjemné, že tyto neúplné údaje nelze prakticky smysluplně využít.
Prakticky všech chovatelů se týká fakt, že v krátké době dojde k propojení databáze ústřední evidence s databází pro systém IACS (Integrovaný administrativní a kontrolní systém), který bude požadovat od chovatelů ještě další údaje potřebné pro vyplácení přímých plateb, respektive dotací. To znamená, že kdo nebude mít v pořádku evidenci jak doma v chovu, tak i v rámci ústřední evidence, nemusí potřebné peníze vůbec dostat.
Je potřeba si uvědomit, a to chovateli počínaje a oprávněnými organizacemi, svazy a sdruženími konče, že na jedné straně se zde ohrazujeme proti nízkým podporám, ale na druhé straně díky nedostatkům v evidenci, respektive nerespektováním systému evidence (oprava chyb) bychom také nemuseli podpory pro rozvoj chovu jednotlivých druhů zvířat, respektive kategorií, vůbec obdržet.
ČMSCH, a. s., bude i nadále chovatelskou veřejnost o konkrétních změnách informovat mimo jiné i prostřednictvím týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down