Exruze – ideální postup pro zpracování krmných surovin

Jednošnekové extrudéry zpracovávají rostlinné i živočišné suroviny za současného působení tlaku a teploty, které vznikají mechanickým namáháním materiálu při jeho pohybu extrudérem působením speciálních uspořádání extruzního šneku.

Dokonalého zpracování vstupních surovin se většinou dosáhne za 30 až 60 sekund. Po opuštění extrudéru výsledný produkt – extrudát splňuje příznivé parametry. Materiál je úplně provařen v době do 30 sekund při zvýšení extruzní teploty na maximální hodnoty 140 až 175 oC, které závisejí na typu zpracované suroviny. Proces provaření zvyšuje stravitelnost a chuťovou přitažlivost výrobku a zároveň snižuje obsah antinutričních složek přítomných v neupravené surovině.
 Stupeň provaření
 Sterilizace a detoxikace
 Homogenizační efekt
 Dehydratace
 Stabilizace
Teplota a tlak vytvářené v extruzním pouzdře ničí nebezpečné organismy jakými jsou např. salmonely, plísně atp. To v praxi znamená, že extruzní proces může být bezpečně použit i v případě zpracování např. jatečních odpadů. Toxiny z mikroorganismů (bakterií a plísní) jsou odstraněny nebo sníženy pod povolené limitní hladiny. Extrudát je homogenní ve své vnitřní struktuře a to i přesto, že většina surovin je hrubé granulace. Účinkem střižných a smykových sil se recepturní směs uvnitř extrudéru zjemňuje a hněte. V důsledku adiabatické expanze na výstupu z tvarovacích otvorů extrudéru extrudovaný materiál ztrácí zhruba 50 % vlhkosti (snížení vlhkosti o 7 až 10 %). Teplota a tlak deaktivují enzymy, které se podílejí na žluknutí přítomných tuků a olejů.
Extrudéry určené pro krmivářské aplikace jsou úspěšně užívány ke zhodnocování:
 zemědělských komodit
 jatečných odpadů kůží a peří
 pekařských odpadů
 mlékárenských odpadů
 ovocných slupek a dření
 mlýnských prachů a dalších tzv. by – produktů
Výsledné produkty – extrudáty představují nejen vysoké zhodnocení odpadních
zdrojů, ale zaručují i vysokou hygienickou kvalitu krmiva při zvýšené stravitelnosti
jednotlivých výživově významných složek (bílkovin, škrobů i tukových podílů).
Více o technologii extruze se dozvíte ve čtvrtém čísle časopisu Farmář ve článku od ing. Poskočilové: extruze s nízkými provozními náklady.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *