23.04.2001 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Extruze při výrobě krmiv

S pojmem extruze nebo extruzní technologie se setkáváme v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti. Také při výrobě krmiv nalezl tento výrobní postup široké uplatnění. Ne všichni však přesně vědí, co se pod tímto označením skrývá, jaké možnosti a výhody přináší aplikace extruzních linek při výrobě krmiv pro hospodářská zvířata i domácí miláčky.

Používání varných extrudérů v potravinářském a krmivářském oboru se začalo intenzivně rozšiřovat v průběhu posledních 30 let. V České republice se varné extrudéry začaly uplatňovat zhruba před 15 lety díky aktivitě dnes již zaniklého Výzkumného ústavu mlýnsko-pekárenského průmyslu. V té době byla vyvinuta i první česká extrudovaná krmiva ( pro opice a ptáky chované v ZOO), extrudované nosiče pro veterinární léčiva,vitamínové a minerální premixy a dále extrudované plátky pro psy s názvem
Maxi-suchary
Od r.1990 právě oblast výroby suchých extrudovaných krmiv pro psy a kočky zaznamenala v naší republice největší rozvoj. Bylo instalováno více než 16 extrudérů od nejrůznějších výrobců s výkony od 60 až1500 kg krmiva za hodinu. Kapacita poptávce nestačí a tak ještě stále významný podíl na trhu zaujímají dovážená extrudovaná krmiva. Naši výrobci nepokrývají trh nejen co do množství, ale i co do sortimentu. V produkci chybí krmiva poloměkká či měkká, plněná různými masovými nebo zeleninovými náplněmi tzv.koextrudovaná, s dvojím ochucením apod. Ale i tyto druhy krmiv pro domácí miláčky jistě na sebe nenechají dlouho čekat.
Před několika týdny se Česká republika dočkala prvního extrudéru speciálně sestaveného pro zpracování olejnin, přesněji první extruzní linky na zpracování sójových bobů ( o této skutečnosti aktuálně již Farmář informoval). V nejbližších měsících bude spuštěna i linka vyrábějící krmiva pro hospodářská zvířata v náročném režimu mokré extruze.

Co je extruze?
Úplně nejjednodušší představu o principu extrudéru získáte, představíte-li si obyčejný strojek na mletí masa. Extruze zahrnuje dopravu, mletí a hnětení - mechanické zpracování, které probíhá většinou za vysoké teploty a tlaku, s následným vytlačování a tvarováním přes různě profilované otvory. Tyto operace probíhají v jediném zařízení. Průřez extrudérem je na obr.1.
Technologické parametry extruzního procesu jsou závislé na konstrukčním řešení extrudéru, použitých surovinách, typu vyráběného krmiva atd. Obvykle se setkáváme
s extruzní teplotou 120 –180 °C, extruzním tlakem 3- 12 MPa, extruzní dobou ( doba průchodu materiálu extrudérem) 10-90 sekund, extruzní vlhkostí 12- 30 %,
u některých typů extrudérů i s možností regulace otáček šnekového systému od 30 do 500 ot/min.
Tak, jak existují nejrůznější možnosti použití extruze , existuje i celá řada více či méně renomovaných výrobců extrudérů. Extrudéry se liší nejenom svými výkony ( kapacity od 50 do 12 000kg/ h),ale i svým konstrukčním uspořádáním. Na obr. 2 je pro ilustraci uveden vysokokapacitní krmivářský extrudér Miltenz 6000-S, s možností prekondicionování recepturní směsi.

Obecně můžeme extrudéry rozdělit podle několika kritérií:
1. podle konstrukce se dělí na jednošnekové a dvoušnekové
2. podle extruzní teploty – tvarovací ( nízké teploty ), varné ( vysoké teploty )
3. podle extruzního tlaku – nízkotlaké, střednětlaké a vysokotlaké
4. podle extruzní vlhkosti pracují extrudéry v režimu suché nebo mokré technologie
Pro daný výrobní záměr je možné vytipovat z databáze výrobců optimálního dodavatele , jehož zařízení nejlépe odpovídá produktu při zohlednění investičních nákladů a tedy rentability zamýšlené extruzní výroby.

Co zařazení extruzní technologie do výroby krmiv přináší?
Extruze patří k progresivním výrobním postupům , která pro dosažení dokonalé tepelné úpravy surovin vyžaduje podstatně méně elektrické energie ve srovnání s klasickým tepelným zpracováním. Extruze je méně náročná na investiční náklady i na obestavěný prostor. Poskytuje možnosti výroby širokého sortimentu výrobků na jednom typu extrudéru, rychlý přechod na jinou recepturu i nejrůznější tvarování krmiva – obr.3.
Nesporné výhody extruze vedly postupnému rozšiřování extruze do nejrozličnějších oborů. Možnosti simulace extruzních procesů na počítačích, včetně projektování variant šneků i matric s tvarovacími otvory se odrazily i ve tvorbě speciálních typů extrudérů , které jsou navrženy pro daný typ výrobku : zpracování olejnin, texturace rostlinných bílkovin, expandované granule, krmiva pro ryby s definovaným stupněm vznášení ve vodě, zpracování mokrých odpadů z potravinářského průmyslu.
Ověřené receptury extrudovaných krmiv existují i pro prasata, drůbež, koně, kožešinová zvířata, králíky,startéry pro selata a telata (obdoba kojenecké výživy).
V potravinářství objevíte extrudéry pro výrobu dětských kaší, instantních nápojů, těstovin, želatinových nebo lékořicových cukrovinek, kaseinátů, křehkých chlebů, křupek, škvaření sádla, modifikaci škrobů nebo i pro náročné enzymové reakce.
Z výživového hlediska je nezbytné také potrhnout, že extruze patří k nejšetrnějším procesům tepelného zpracování krmivářských a potravinářských surovin. Při dobře zvolených parametrech extruze pro danou surovinu nebo recepturní směs lze docílit minimálních úbytků termolabilních výživově cenných látek ( vitamíny, aminokyseliny), a naopak zvýšit stravitelnost škrobové, bílkovinné a tukové složky až o 15 – 20 %. Zvýšení stravitelnosti a využitelnosti krmiva se projeví v potřebě nižších krmných dávek a tedy úspoře krmiva.
V posledním období nabývá na významu i neopominutelný faktor, který se podílí na vysoké užitné hodnotě extrudovaných krmiv , je jím zvýšení hygienické kvality krmiva . Vysoká teplota a tlak , za současného působení střižných a smykových sil, ničí pathogenní mikroorganismy ( Salmonella, Staphylococcus, E.coli a další),
snižuje výrazně celkový obsah eventuelně. přítomných toxinů. Celkové počty mikroorganismů v extrudovaných krmivech jsou minimální. Tím se pozitivně ovlivňuje zdravotní stav zvířete a snižuje riziko alimentárních onemocnění.
Surovinovou základnu pro extrudéry tvoří nejrůznější kombinace veškerých obilovin (ve formě celých zrn, krmných mouk, otrub, mlýnských prachů), dále luštěnin, olejnin ( sója, řepka, mák) , travních, zeleninových a ovocných úsušků, odpadních produktů při zpracování ryb, drůbeže, ovoce, sýrů atd.
Extrudéry tedy zpracovávají nejrůznějších suroviny rostlinného i živočišného původu , a to jednotlivě nebo v recepturách od 2 až po několik desítek komponent.
Ekonomická efektivnost, variabilita surovin i sortimentu, snadná obsluha a upravené přísloví- není na světě surovina , která by nešla extrudovat – to je charakteristika krmivářské extruze jednou větou.

Ing. Hana Poskočilová
ATYP, s.r.o.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down