16.01.2002 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Farma Eliška ve znamení pohody

Chov koz se v posledních deseti letech musel potýkat se spoustou změn a problémů. Pokles stavů sice nebyl tak významný jako u ovcí, přesto se ale podepsal na ekonomické situaci některých chovatelů. Naštěstí se v současné době v souvislosti s propagací zdravého životního stylu zvyšuje poptávka po výrobcích z kozího mléka. My jsme navštívili chovatele, kteří jsou na zájem spotřebitelů připraveni, manžele Vykusovi na okrese Benešov.

Pan a paní Vykusovi hospodaří na výměře deseti hektarů v obci Dlouhé pole v blízkosti Benešova u Prahy. „Sedlácké“ geny zdědili po svých rodičích a prarodičích, a přesto, nebo právě proto, že vyrůstali v blízkosti Prahy, se jejich životní náplní stalo zemědělství.
Pan František Vykus k tomu říká: „Původně jsme bydleli v obci Bedřichovice, vzdálené několik kilometrů odsud, kde jsme také začali chovat kozy v trochu větším počtu než je u nás na vesnici obvyklé. Usoudili jsme, že pokud chceme chovat kozy na úrovni tak, abychom se tím alespoň zčásti uživili, tak velikost stáda začíná na dvaceti kusech a optimální počet pro nás je kolem padesáti.“
Z důvodu nedostatku místa ve stávajícím bydlišti se manželé před dvěma lety přestěhovali do obce Dlouhé pole. Dnes mají k dispozici deset hektarů, z toho zabírá přibližně čtyři hektary ječmen a jeden hektar travní směska, zbytek pozemku je zatím neobdělán. Situaci komentuje paní Vykusová: „To víte, když leží půda skoro deset let ladem, tak nemůžete během dvou sezón očekávat zázraky. V současné době bohužel velkou část používaného krmiva nakupujeme, což je finančně dost náročné. Věřím ale tomu, že příští rok už budeme všechnu spotřebu krmiva krýt z vlastních zdrojů.“

Nenáročná zvířata
Dnes chovají na farmě Eliška (farma je pojmenovaná po zakladatelce rodu, která mimochodem stále žije a rodí samé kozičky) i s mladými zvířaty 25 kusů koz. Původně se ve stádě vyskytovaly plemena bílá a hnědá, po zakoupení búrského kozla přibyli kříženci. S reprodukcí žádné problémy nejsou, běžně se rodí dvě i tři životaschopná mláďata, která zůstávají pohromadě se stádem. „Takhle to vypadá letos naposled“, říká pan Vykus, „v roce 2002 dostavíme novou stáj pro kozy s kapacitou více než 50 kusů. Její rozměry budou 30 x 7 metrů, a tak se najde dost místa pro oddělené ustájení jednotlivých kategorií zvířat. Snažili jsme se při stavbě nic nezanedbat a neošidit, takže naše stádo bude žít v pohodě podle všech pravidel welfare. Navíc v prostoru blízko příjezdové cesty roste výrobna a prodejna kozího mléka a výrobků z něj.“

Kozí produkty
Sýry vznikají působením složitého komplexu mikroorganismů. Mléko je vynikající živná půda pro množení patogenních i nepatogenních mikrobů a může být kontaminováno při kontaktu se vzduchem, podestýlkou či ostatními nesterilními předměty. Proto je třeba klást maximální důraz na dodržování technologie získávání a zpracování mléka.
Manželé Vykusovi mají už s výrobou kozích sýrů zkušenosti z Bedřichovic, i když v menším rozsahu. Návod, jak „dělat“ kozí sýry doslova „na koleně“, snad už nebudou potřebovat. V loňském roce zakoupili pastér, mají vyhlédnutý pořádný sýrařský stůl a kvalitní chladící a sýřicí systémy, které jsou pro zpracování kozího mléka nezbytné. Navázali kontakty s prodejnami zdravé výživy v Benešově i v Praze, rozhodují se jezdit na zemědělské a potravinářské výstavy. Uvažují i o spolupráci s kosmetickou firmou, která využívá blahodárných a léty prověřených účinků kozího mléka ve svých produktech.
Kozí maso není v Čechách tradiční potravinou. Obsah tuku ani cholesterolu se příliš neliší od jiných druhů, odlišné je pouze geneticky podmíněné rozložení tuku v jatečném trupu koz. Ve formě nitrosvalového tuku je uloženo jen asi jedno procento celkového množství tuku, zbytek je rozmístěn na pobřišnici a vnitřních orgánech. Kozí maso obsahuje značné množství vitamínů a minerálů se zvláště příznivým obsahem tiaminu, železa, draslíku a zinku.
„S prodejem masa také nejsou problémy“, konstatuje paní Vykusová, „zatím jsme naší produkci rozdali rodině a sousedům. Poptávka po kozím mase je ale poměrně značná, takže nemám obavy, že zůstane u nás v mrazáku.“

„Burák“ je pašák
Na první pohled zaujme každého návštěvníka majestátní kozel, který je bezprostřední „příčinou“ vynikající masné užitkovosti kříženců. V plánu je nakoupení dalšího kozla, tentokrát s vynikajícími předpoklady pro mléčnou užitkovost dcer.
Chovatelé zkoušeli i nákup 75% búrské kozy s cílem postupného vytvoření části čistokrevného búrského stáda, ale hned první kůzlátko vykazuje příznaky inbrední deprese a znatelně zaostává v růstu. „To je pro nás signál“, říká paní Vykusová, „že ani nákup na burze není úplně bez rizika, ale od chovu částečně čistokrevného búrského stáda nás to neodradí.“

Rok 2002 bude pro manžele Vykusovi jistě klíčovým. Plánují investice do kvalitní mechanizace, do plemenných zvířat a do konečné úpravy ustajovacích a zpracovatelských prostor. Jak se jim jejich podnikatelský záměr podařil se dočtete v některém z periodik našeho vydavatelství v roce 2002.

Text a foto Jana Doktorová

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down