30.01.2008 | 08:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Farmářský den ve Velké Chyšce

V zemědělském družstvu Velká Chyška se v loňském roce sešli chovatelé na Farmářském dnu nazvaném Etapa přizpůsobení. Mohli se tam seznámit s novými poznatky z výzkumu a s jejich aplikací do praxe. Dozvěděli se také o možnostech čerpání financí z evropských zdrojů a o podporách z kraje Vysočina.

Farmářský den pořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., v Uhříněvsi, ve spolupráci se zemědělským družstvem Velká Chyška. Privátní poradce v registru Ministerstva zemědělství ČR Ing. Jiří Holas, CSc., se věnoval možnostem, jak získat dotace. Nejdříve se zastavil u projektových opatřeních Programu rozvoje venkova. Zdůraznil, že zpracování žádostí a projektu je náročné, a proto se spolupráce s poradenskou firmou vyplatí.

Ing. Holas se uvedl, že dotaci lze obdržet i v rámci dokumentu „Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v Kraji Vysočina pro období 2007 – 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsob kontroly jejich využití“. Jejich cílem je ekonomická stabilizace venkova s důrazem na integraci ekonomických aktivit a polyfunkční využívání krajiny a dále stabilizace zemědělství, lesnictví a navazujícího zpracovatelského průmyslu. Tyto zásady se podle něj týkají následujících pěti stanovených oblastí: podpora investic v zemědělských podnicích, podpora investic v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh, podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství, podpora propagace a reklamy na zemědělské produkty a podpora výzkumu a vývoje.

 

Provozní slepota

Od možností čerpání finančních prostředků odvedl pozornost posluchačů doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc., z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi. Zaměřil se především na provozní slepotu a boj proti ní. Jde o téma, které je a bude vždy aktuální, protože této slepotě se pravděpodobně dříve nebo později nevyhne ve své stáji ani sebelepší chovatel. „Provozní slepota se může stát tou nejzákeřnější chorobou každého chovatele, protože přináší riziko, že zcela zjevné příznaky možných problémů přehlídne,“ řekl. Při vyhledávání chyb by měli chovatelé postupovat podle něj systematicky. Každou chybu je třeba přesně definovat, určit, jaké má důsledky, a co nejdříve zjednat její odstranění a zabránit jejímu opětovnému výskytu. A právě v tom jim může pomoci externí poradce.

Současně s monitoringem chyb a nedostatků by měl chovatel hodnotit i welfare ustájených zvířat, jednak z pohledu chování zvířat, jednak z pohledu zdraví a systému chovu. Důležitým symptomem či signálem je chování krav v dojírně, čas, který zvíře tráví odpočinkem a ležením v boxu, popřípadě výskyt abnormálních projevů chování. Důležitým ukazatelem welfare je zdraví zvířat, které je velice často spojeno s negativními pocity, jako jsou bolest, nepohodlí či úzkost. Při hodnocení welfare z hlediska systému jsou hlavními ukazateli: boxová lože, čekárny a naháněcí chodby, hnojné chodby a krmiště, krmení a napájejí, pastva, konstrukce stáje, větrání, ochrana proti teplotnímu stresu a v neposlední řadě management.

 

Faktory úspěchu chovatele

Jedním z hlavních kroků k úspěchu je vyhledávání chyb a snižování možných rizik. Předpokladem úspěšného a rentabilního chovu je zdravé stádo bez výskytu kulhání, onemocnění mléčné žlázy a reprodukčních poruch, dále jsou to vhodné genetické předpoklady s ohledem na stavbu těla, produkci a kondici. Důležitým faktorem je také vysoký příjem kvalitního krmiva a jeho optimální konverze.

Kromě zmíněných přednášek se seminář zabýval i problematikou výživy vysokoprodukčních dojnic a systému cross compliance jako podmínky pro čerpání podpor z fondů Evropské unie.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down