11.06.2001 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

FEFAC komentuje návrhy EU ohledně bezpečnosti krmiv

Evropský parlament dostal k projednání tři návrhy, které se týkají nežádoucích složek a výrobků v krmivech pro zvířata, kontroly výživy zvířat v Evropě a označování krmných směsí. Jejich realizace má podpořit bezpečnost potravin.

Federace evropských výrobců krmiv (FEFAC) k uvedeným návrhům uvádí:
- Jednotný postup kontroly výživy zvířat v Evropě je prospěšný. Kontrola se bude týkat kromě schválených výrobců krmiv také zemědělců (výrobců krmných surovin), výrobců vlastních krmných směsí, státních podniků pro výrobu potravin s produkcí vedlejších krmných produktů, dovozců a obchodníků s krmnými surovinami.
- Realizace legislativy EU, která platí od roku 1974, přinesla významné snížení kontaminace krmiv.
- Navržený systém kontroly za účelem úplného vyloučení rizika kontaminace nemusí znamenat další zlepšení.
- Změna jednotné směrnice EU pro označování krmných směsí (platí od roku 1978) by nezabránila proniknutí BSE a dioxinů do řetězce výroby krmiv.
- Označování procentického podílu složek v krmných směsích není nezbytné; přední evropské organizace pro ochranu spotřebitelů toto značení, které neinformuje o sanitárním stavu krmiv pro zvířata, nevyžadují. Navíc každý zemědělec může získat úplný seznam použitých složek a jejich procentický podíl v krmivu přímo od výrobce.
FEFAC přivítala skutečnost, že EU zvažuje specifickou úlohu krmivářského průmyslu ve výrobě a bezpečnosti potravin, ale současně upozorňuje, že všechna nová opatření zvýší náklady na živočišnou výrobu v Evropské unii.
Na 43. výročním setkání prezident FEFAC uvedl, že pro výrobu krmiv platí přísné bezpečnostní standardy aplikované v EU již více než 30 let a celkový objem vyráběných krmiv, konzumovaných hospodářskými zvířaty, objem výroby živočišných produktů a jejich spotřeba pro lidskou výživu jsou samy o sobě dostatečnou kontrolou kvality a bezpečnosti. Dále uvedl tyto skutečnosti:
- v EU je ročně konzumováno hospodářskými zvířaty přibližně 323 miliónů t krmiv;
- z produkce objemných krmiv bylo okolo 138 miliónů t využito přímo v zemědělských podnicích a zbývajících 185 miliónů t komerčně vyrobeného krmiva bylo prodáno;
- výrobci krmných směsí v Evropě spotřebovali dvě třetiny vykoupených surovin pro výrobu asi 122 miliónů t krmných směsí;
- v roce 1999 se z celkového množství krmiv vyrobilo 35,4 miliónů tun masa, z toho 7,6 miliónů. t hovězího a telecího, 17,6 miliónů t vepřového, 8,8 miliónů t drůbežího, 1,1 miliónů t ovčího a kozího; produkce vajec dosáhla 5,2 miliónů t a produkce plnotučného mléka 121 miliónů tun. Bylo vyrobeno 6,6 miliónů t sýru a 1,8 miliónů tun másla.
V EU zkonzumovalo živočišné výrobky více než 300 miliónů spotřebitelů; asi 10 % živočišných výrobků bylo z EU exportováno. Spotřeba masa na obyvatele se od roku 1995 (rok pře krizí BSE) v rámci EU zvýšila o necelé 4 kg a stoupla asi o 4 %.
Feed Tech, 4, 2000, č. 4

Konsorcium výrobců mléka
Ve Wilts (Velká Británie) založili konsorcium výrobců mléka (Independent Dairy Consortium), které usnadňuje obchodování s tímto produktem a zpřístupňuje i jednotlivým mlékařícím podnikům prostřednictvím katalogu na webové stránce různé trhy, jako je například zásobování hotelů, dodávky smluvním nákupčím potravin a maloobchodníkům. Měsíční poplatek pro jednotlivé výrobce mléka je 10 GBP.
Fmrs Wkly, 134, 2000, č. 1

Kontaminace brojlerů
Studie provedené ministerstvem zemědělství USA (USDA-ARS) potvrdily, že slepé střevo brojlerů může být stálou zásobárnou baktérií (E. coli a Salmonella) ohrožujících nezávadnost konečného produktu. V sérii pokusů byly použiti brojleři ve věku šesti týdnů, kterým bylo v intervalu od 0 do 24 hodin před porážkou vynecháváno krmivo. Bezprostředně před zavedením tohoto režimu byli orálně infikováni S. typhimurium. Po porážce brojlerů byl zkoumán obsah slepého střeva, zjištěna hodnota pH a stanoveny populace přítomných baktérií. Ukázalo se, že při vynechání krmiva 24 hodin před porážkou došlo k významnému zvýšení počtu baktérií skupiny E. coli a Salmonella a snížení počtu baktérií mléčného kvašení.
Poultry Digest, 59, 2000, č. 6

Protiparazitární ošetření zvyšuje produkci mléka
Zpráva americké asociace parazitologů na základě studie s 2500 pasoucími se dojnicemi uvádí, že ošetření proti parazitům zvyšuje mléčnou užitkovost. Krávy na první laktaci produkovaly po aplikaci eprinomectinu během prvních 100 dní laktace o 67 kg mléka více a dospělé krávy o 41,2 kg mléka více než jejich neošetřené vrstevnice. Studií bylo potvrzeno, že i subklinický průběh mnoha parazitárních infekcí dojnic může mít ekonomicky významný dopad na mléčnou užitkovost v důsledku sníženého příjmu krmiva nebo zhoršeného trávení objemného krmiva.
Dairy Herd Mgmt, 37, 2000, č. 12

Jak využít vaječné skořápky
Firma Cutler Egg Products Inc. navrhla řešení problému s odpadními vaječnými skořápkami. Nová technologie umožňuje kompletní separaci membrán od skořápek bez narušení významných vlastností obou složek tím, že k jejich oddělení dochází před zahříváním. Recyklace vaječných skořápek, které obsahují asi 98 % čistého uhličitanu vápenatého, umožní opětné využití 98 až 99 % vedlejšího produktu pro výrobu různých výrobků (zubní pasty, barvy, papír a další). Vaječné membrány jsou vzhledem k obsahu tří typů kolagenu využitelné v plastické chirurgii, při výrobě krémů a kolagenových injekcí a v potravinářském průmyslu.
Podmínkou dokonalého využití navržené technologie a získávání kvalitního výrobku je stálá dodávka vaječných skořápek; předpokládá se vytvoření joint venture - společnosti, která bude mít licence a bude obchodovat s veškerými výrobky ze skořápek a membrán. V USA vznikla první společnost - Ovogen se sídlem v USA a další plánovaný podnik bude ve Velké Británii. Podrobnější informace lze získat na internetu na adrese: www.ovogen.com.
World Poultry, 16, 2000, č. 1

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down