24.11.2005 | 12:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Financování po chovatelské úvaze

Rekonstrukce nebo novostavba – to je otázka všech chovatelů, kteří stojí před rozhodnutím, jak modernizovat chovy skotu. Součástí každé investice je nejen zootechnická, chovatelská, ale i finanční rozvaha. S postupem tohoto procesu se mohli seznámit návštěvníci semináře pořádaného společností Farmtec, a. s., ve Větrném Jeníkově.

Větráním objektů se ve svém příspěvku zabýval doc. MVDr. Pavel Novák,CSc., z VFU v Brně. Optimální větrání podle něj zabezpečuje optimální stav stájového ovzduší za dosažení minimálních nákladů, únosné energetické náročnosti a maximální užitkovosti. Nedostatečná výměna vzduchu má vliv nejen na zdravotní stav chovaných zvířat, ale také na funkční stav a životnost stavby. Nebezpečná je zvláště tvorba mlhy ve stáji, kondenzace vody s následným provlhnutím konstrukcí a zvýšený růst plísní a mikroorganismů. Nadměrná výměna vzduchu naproti tomu zvyšuje rychlost proudění vzduchu, což vede k narušení tepelné pohody a podchlazení zvířat i stájového prostoru.

Systém větrání
Větrání se podle přednášejícího dělí na přirozené a nucené. Použitý systém by ale vždy měl vycházet z druhu použitého objektu. Optimální výměna vzduchu je taková, při níž nekondenzuje voda na povrchu konstrukce. Dále je třeba dodržet pravidlo minimálního ustajovacího prostoru, jež činí 6 m³na 100 kilogramů živé hmotnosti. Parametry vstupních a výstupních otvorů u modelové stáje uvádí tabulka 1. Dobrým tipem pro stěnu stáje je podle doc. Nováka například vstupní rošt.
Pro orientační zjištění kvality stájového prostředí může chovatel provést základní test, který se skládá z následujících bodů:
 kouřová zkouška – mělo by proběhnout 60 až 100 výměn za hodinu, v zimním období je limit 15 minut, v letním pouze minuta,
 obdobná kvalita vnitřního i vnějšího vzduchu,
 stejná kvalita vzduchu v ložích i u krmného stolu,
 prostředí bez výskytu pavučin, plísní a „map“,
 stájové prostředí bez neprovětraných míst,
 nulová kondenzace vodní páry na obvodových konstrukcích,
 bez kumulace zvířat u vrat.

Financování projektů
Další část přednáškového bloku byla věnována financování zemědělských projektů. Marketingový ředitel firmy Farmtec Ing. Bohumil Belada a finanční ředitel Ing. Pavel Zárybnický Farmtec přiblížili přítomným zemědělcům celý proces investování, jenž by se s pomocí dotace dal rozdělit do tří základních etap. „V první etapě, nazvěme ji třeba etapa příprav, je nutné zamyslet se nad otázkou, jak bude investice vypadat? Čím přesnější představu investor má, tím lépe,“ říká Ing. Belada. Podle něj je třeba se zaměřit zejména na tyto body:
• vybrat správnou komoditu pro investici,
• vybrat správnou lokalitu pro investici,
• rekonstrukce vhodných objektů versus novostavba,
• optimální prostorové řešení,
• zvolit nejvýhodnější technologii,
• předběžná kalkulace nákladů,
• odhad návratnosti investice,
• získat zkušenosti od jiných, kteří již podobnou investici realizovali.
Druhá etapa je zaměřena na administrativní náležitosti. „Je třeba jí věnovat minimálně stejnou pozornost jako předešlé části, neboť co je jednou psáno a úředně ověřeno, je závazné,“ podotýká Ing. Belada.
Nejprve je třeba získat stavební povolení. K tomuto kroku bude hospodář potřebovat zejména projektovou dokumentaci pro stavební povolení, vliv stavby na životní prostředí – EIA, vyřešení náležitostí ohledně pozemků a v neposlední řadě je nutné jednání s příslušnou obcí. Podle řečníka je nutné vzít v úvahu časovou náročnost tohoto procesu.
Zpracování žádosti o dotaci je druhým významným krokem v rámci této etapy. Je nutné zpracování kompletního projektu včetně příloh, vyplnění formuláře žádosti o dotaci z operačního programu, zpracování marketingové studie. V rámci těchto kroků se také posuzují základní ekonomické informace pro posouzení ekonomické životaschopnosti. Velkou roli hraje opět časová náročnost těchto úkolů. Podle marketingového ředitele nabízí Farmtec, a. s., svým klientům pomoc při všech výše zmiňovaných činnostech.
Když investor úspěšně projde schvalovacím procesem žádosti o dotaci, stojí před ním poslední realizační etapa, při níž musí řešit tři velmi důležité úkoly:
• jak přesunout dotaci z papíru na účet,
• jak o dotaci v dalších letech nepřijít,
• jak se vyhnout penalizaci.
Všechny kroky uvedené v tabulce 2 mají zásadní význam pro bezproblémové využití dotací. Přesné a striktní dodržování pravidel a podmínek je podle Ing. Belady v tomto případě namístě. V dalším kole operačního programu je obrovská šance dotaci získat, neboť dojde k navýšení množství peněz. Navíc nebude třeba snižovat procento dotace. „V tomto programovacím období to však může být také poslední možnost k získání dotace,“ uzavřel Ing. Belada.

Stavba na zelené louce
Závěrečným bodem programu byla návštěva nově postavené farmy Vysoké v blízkosti Žďáru nad Sázavou. Podle ředitele společnosti Farmtec Ing. Václava Škeříka jsou novostavby po éře rekonstrukcí logickým vyústěním: „Bodují lepším chovným prostředím a srovnatelnými náklady,“ podotkl.
Nová produkční stáj patřící podniku Agro Měřín disponuje kapacitou 307 ustajovacích míst. Její součástí je dojírna spolu s propojovacím krčkem a také nová železobetonová jímka na kejdu od firmy Wolf. Základem kravína je ocelová konstrukce v modulaci 4,8 metrů, rozměry stáje jsou 77,6 x 31,8 metrů. Pro dojnice je tak připravená šestiřadá boxová stáj se zaroštovanými chodbami, krčkem a čekárnou, rozměrným krmným stolem a měkkými boxovými matracemi a také rybinová dojírna 2 x 10 míst.

Kroky pro bezproblémové využití dotací
Výběrové řízení
• do 50 % dotace a do 2 mil. Kč = výběrové řízení podle pravidel OP - zatím většina projektů
• nad 50 % a nad 2 mil. Kč = výběrové řízení podle zákona č.40
V následujícím kole přijímání žádostí je pravděpodobnost získat dotaci vyšší o více než polovinu, avšak při podmínce vypisování podle zákona č. 40 (veřejná adresa = riziko odvolávání se, vše registrováno – nevratnost chyb). Pozor na nový zákon v příštím roce, do parlamentu by se měl dostat v listopadu 2005, platit začne možná již od března 2006.
Žádosti o změnu na SZIF
Je nutné zajistit soulad podmínek dotace a smluvního rozpočtu vítěze výběrového řízení. To je většinou řešeno dodatkem podmínek. Pozor na termíny zahájení a ukončení investice a následně podání žádosti o proplacení. Změny v řešení investice podléhají schválení stavebního úřadu. Nelze provádět zásadní změny (změna místa, kategorie apod.)
Smlouva o dílo
Je nutné zajistit její soulad s podmínkami dotace. U rozpočtu je nejlepší rozepsat uznatelné náklady podle kódů. Nezapomenout uvádět termíny zahájení a dokončení investice podle harmonogramu projektu. Kolaudace a zápis na LV musí být hotový před žádostí o proplacení. Ve smlouvě nezapomenout na ustanovení k závazkům třetích osob - o poskytnutí informací, umožnění vstupu pověřených osob a uchování smluv a účetních dokladů po dobu dvanácti let.
Realizace investice
Fakturace, včetně příloh (dodací listy + zjišťovací protokoly), je možná zálohovými fakturami. Peněžní toky (nelze zápočty) lze od tohoto kola provádět z jakéhokoli účtu podniku. Opět pozor na termíny uvedené v podmínkách. Dalším úskalím je čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči všem orgánům státní zprávy, a to od data podání žádosti (pokuty, poplatky z popelnic, ze psů apod.).
Ukončení investice
Je nutné provést kolaudaci, nahlášení drobných dodatečných změn žádostí o změnu, zaplacení celého díla, přičemž před žádostí o proplacení musí být všechny faktury k projektu proplaceny. Pokud proběhne kontrola na RO SZIF v pořádku, tak budou peníze do jednoho až dvou měsíců připsány na účet.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down